• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Magnetröntgen hovled
  Ademar, Leif, 1942- (donor)
  photograph 2000 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Opponenten, Associate professor Christian Sonne, Aarhus University, Denmark, ger sin presentation av avhandlingen
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  photograph 2013 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Närmast i bild huvudhandledaren prof
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  photograph 2013 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Undersökning av könsorgan som förövning till rektalundersökning
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  photograph 2007 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Personal vid djursjukhuset 2001
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  photograph 2001 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Olga Shmeleva,
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  photograph 2010 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Musikanterna efter avslutad konsert
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  photograph 2010 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Doktorspromotion VMD Elisabeth Bagge Promotor Agr
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Bagge, Elisabeth, 1965- (other)
  photograph 2009 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Tre fotografier från musikafton vid VHM med två ryska musiker: Maria Kolsanova, piano
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Berg, Natanael, 1879-1957 (other)
  photograph 2010 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Sju färgfoton från "Konstnatten 2012", ett evenemang som VHM deltog i och som avslutades med ett föredrag om Hästmålare i Skaratrakten av Uno Bohman
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Bohman, Uno (other)
  photograph 2012 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Doktorspromotion
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Dalin, Göran, 1947- (other)
  Dalin, Anne-Marie (other)
  photograph 2000 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Ordföranden vid disputationen prof
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Fellström, Claes, 1949- (other)
  photograph 2013 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  Ingvar Friede bekantar sig med Peter Hernquist i stora utställningsrummer
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Friede, Ingvar, 1937- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Lunch på Kråks värdshus´ uteservering
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Friede, Ingvar, 1937- (other)
  Lagerman, Pekkari Margareta, 1927- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Kaffe under askarna
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Friede, Ingvar, 1937- (other)
  Nordblom, Bengt, 1937- (other)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  Lagerman, Pekkari Margareta, 1927- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Samling omfattande 9 fotografier från ett besök av Margareta Lagerman, Bengt och Åsa Nordblom samt Gunnel och Ingvar Friede på VHM där de togs emot av Lars Garmer och Viktoria Heimersson
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Garmer, Gunnar, 1902- (other)
  Friede, Ingvar, 1937- (other)
  Nordblom, Bengt, 1937- (other)
  Lagerman, Pekkari Margareta, 1927- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Lars Garmer förevisar kastrationsklämmor
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Lunch på Kråks värdshus´ uteservering
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  På VHM:s trappa fr
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  Lagerman, Pekkari Margareta, 1927- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Lars Garmer tackar avgående platschefen för SLU-Skara docenten o
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Johnsson, Sölve, 1940- (other)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  photograph 2006 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  225-års jubileet
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Johnsson, Sölve, 1940- (other)
  Rosberg, Kjell, 1932- (other)
  Östensson, Karin, 1978- (other)
  Johansson, Olof (Olle) (other)
  Dyrendahl, Ivar, 1918- (other)
  photograph 2000 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  Musikanterna avtackas av Göran Jönsson
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Jönsson, Göran, 1929- (other)
  photograph 2010 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  Doktorspromotion
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Luthman, Jan (other)
  photograph 2000 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 25.
  August Mathijsen, Utrech m fru Göran Jönsson och Olle Hellgren på historiska världsveterinärkongressen i Brno, Tjeckien år 2000
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Mathijsen, A H H M (other)
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (other)
  Jönsson, Göran, 1929- (other)
  photograph 2000 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  Foto av försäkringsbolagets if:s och Veterinärförbundets gemensamma skadeprövningsnämnd
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Nilsson, Gunnar, 1902- (other)
  Pettersson, Harry, 1933- (other)
  Jönsson, Göran, 1929- (other)
  photograph 2001 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  På VHM:s trappa fr
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Nordblom, Bengt, 1937- (other)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  Lunch på Kråks värdshus´ uteservering
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Nordblom, Bengt, 1937- (other)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  På VHM:s trappa fr
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Nordblom, Bengt, 1937- (other)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  Lagerman, Pekkari Margareta, 1927- (other)
  photograph 2002 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  Doktorspromotion
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Nostell-Schuback, Katarina, 1968- (other)
  photograph 2000 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  Ordföranden vid disputationen, Prof
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Persson, Sara, 1977- (other)
  photograph 2013 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  Ordföranden vid disputationen, Prof
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Persson, Sara, 1977- (other)
  Fellström, Claes, 1949- (other)
  photograph 2013 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  Besök på VHM av skådespelaren Helge Skoog 9/10 2009 med Göran Jönsson som guide
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Skoog, Helge, 1938- (other)
  Jönsson, Göran, 1929- (other)
  photograph 2009 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  Undersökning av könsorgan från ko under ledning av Lennart Söderquist
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Söderquist, Lennart, 1949- (other)
  photograph 2007 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  Roslagsbanan vid Gödsättra, Almunge
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2000-06
  Sv. Top. handt. Uppland [Almunge]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Uppsala, hamnplan
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2000-07
  Sv. Top. handt. Uppsala, Östra Ågatan
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Utsikt från Gotlandsparken
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2002-02
  Sv. Top. handt. Uppsala [Broar]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Upsala från Håga, våren 2004
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2004-06
  Sv. Top. handt. Uppsala [Stadens närmaste omgivningar]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Bodénhuset rivs, mars 2005
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2005
  Sv.top. Uppsala Kungsängen [Vaksalagatan] Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Bäverns gränd
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2001
  Sv. Top. handt. Uppsala [Broar]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Polacksbacken
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2001-03
  Sv. Top. handt. Uppsala [Stadens närmaste omgivningar]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Slottet från parkeringen Vid Botan
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2006
  Sv. Top. handt. Uppsala, Slottet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  St. Eriks torg
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2004-08
  Sv. Top. handt. Uppsala [Torg]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Järnvägsstation Uppsala
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2000-10
  Sv. Top. handt. Uppsala [Kungsängen]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Västra Ågatan, Uppsala
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2000-10
  Sv. Top. handt. Uppsala [Fjärdingen: Västra Ågatan, Västra Strandgatan]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Kungsängen Uppsala
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2000
  Sv. Top. handt. Uppsala, Kungsängen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Upsala, Sysslomansgatan - S:t Olofsgatan
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2002-02
  Sv. Top. handt. Uppsala [Luthagen]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Vid Upsala slott : Promotionsskjutning 28 maj 2010 07:00
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2010-10
  Sv. Top. handt. Uppsala [Slottet]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Lindvalls Kaffe och Kungsgatan
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2002-07
  Sv. Top. handt. Uppsala, Kungsängen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Upsala, utsikt från Konstmuseet i slottet.
  Andersson, Jan-Olov, 1943- (artist)
  drawing/painting 2010-08
  Sv. Top. handt. Uppsala [Slottet]
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!