• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Installationsföreläsning, Uppsala universitet : Intellingensundersökningens pedagogiska problem Rudolf Anderberg 27 februari 1932
  Anderberg, Rudolf, pedagog, psykolog, 1892-1955 (author)
  lecture 1932-02-17 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 3.
  Installationsföreläsning Uppsala universitet : Utbildning och pedagogisk forskning Urban Dahllöf 4 november 1976
  Dahllöf, Urban (author)
  lecture 1976-11-04 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 4.
  Installationsföreläsning Göteborgs universitet : Pedagogik Urban Dahllöf 20 oktober 1973
  Dahllöf, Urban (author)
  lecture 1973-10-20 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 5.
  Installationsföreläsning Lunds universitet : Dalins Argus och begåvningsurvalet Sven Edlund 13 april 1957
  Edlund, Sven, 1909-1968 (author)
  lecture 1957-04-13 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 6.
  Installationsföreläsning, Göteborgs högskola : Uppfostrans möjligheter och gränser John Elmgren 22 april 1939
  Elmgren, John, 1904-1990 (author)
  lecture 1939-04-22 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 7.
  Kuvert 59: Torstuna hd Hvittinge sn
  Enqvist, Arvid, 1886-1973 (correspondent)
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, correspondent)
  1924-10-21 Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Journal de la Section des Jeunes de l'Alliance Française d'Upsal 1953 -
  Foucault, Michel, 1926-1984 (depicted)
  Alliance Française d'Upsal (collector)
  photograph, drawing/painting, print 1953 - ca 1962
  NC 1874
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Kuvert 53: Åsunda hd Vårfrukyrka sn Tjursåker
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (researcher, former owner)
  1902-08-03-1902-08-11 Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Kuvert 32: Håbo hd Håtuna sn Råby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  1910-07 Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Kuvert 84: Bälinge hd Bälinge (Jumkils) sn Blacksta
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  1918-08-18 Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Kuvert 18: Trögds hd. Husby-Sjutolfta sn, Gidsmarken (nu Ekolsund) : B 607, L 668, DI 54
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Kuvert 38: Håbo hd Sko sn Kyrkogården
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  1918-08-29 Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Kuvert 52: Åsunda hd Vårfrukyrka sn Norrby Karksta
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (researcher, former owner)
  1902-08-03-1902-08-11 Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Kuvert 47: Åsunda härad Vårfrukyrka sn (Enköping, vid vägen till järnvägsstationen)
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, photographer, researcher)
  1902-08 Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Kuvert 57: Torstuna hd Vittinge sn Ramsjö
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Troligen mellan 1900 och 1924 Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Kuvert 22: Åsunda hd Tillinge sn Ulvsunda
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1902-08-30 Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Kuvert 21: Åsunda hd Tillinge sn Tibble
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1902-08-06-1902-08-11 Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Kuvert 31: Håbo hd Heggeby sn Kolstad
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1903-09-17 Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Kuvert 40: Håbo hd Skokloster sn Sjustad
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (researcher, former owner)
  1918-08-29 Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Kuvert 42: Håbo hd Öfvergrans sn Varpsund
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher, photographer)
  1903-09-18 Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Kuvert 43: Lagunda hd Långtora sn Långtora
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, photographer, researcher)
  1902-08-08 Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Kuvert 03: Trögds hd. Husby Sjutolft sn. Hårby : B 604, L 670, D I:55
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Kuvert 56: Simtuna hd Altuna sn Dräfle
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  1924 Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Kuvert 58: Torstuna hd Hvittinge sn
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  ca. 1928 Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Kuvert 25: Simtuna hd Altuna sn Kyrkogården
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, photographer)
  1924 Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Kuvert 15: Trögds hd. Vilberga sn, Långarnö : B 596, L 675, D I:64
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1902-08-1928 Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Kuvert 27: Håbo hd Skokloster sn Skokloster : B 314, L 1550, D I:34
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1903-09-16 Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Kuvert 07: Trögds hd. Löts sn, Kyrkan
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, photographer)
  1908-06-01 Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Kuvert 12: Trögds hd. Litslena sn, Ullstämma : B 619, L 666
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Almgren, Oscar, 1869-1945 (photographer)
  1912-05 Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Kuvert 39: Håbo hd Skokloster sn Sanda
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  Cederström, Carl Olof Rudolf, 1876-1944 (researcher)
  1927 Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Kuvert 17: Trögds hd. Arnö sn, Väppeby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Gustawsson, Karl Alfred, 1897-1997 (photographer)
  Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Kuvert 19: Trögds hd. Veckholms sn Väppeby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  Gustawsson, Karl Alfred, 1897-1997 (photographer)
  1927-1929-10-04 Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Kuvert 79: Bälinge hd Bälinge sn Tingstugukällan
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, photographer)
  Juel, Ingrid, f. Widegren, 1872-1948 (depicted)
  Juel, Oscar, 1863-1931 (photographer)
  1906-1918 Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Kuvert 80: Bälinge hd Bälinge sn Forkarby
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  Juel, Oscar, 1863-1931 (photographer)
  1906-1914 Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Kuvert 06: "Trögds hd. Vilberga sn [sic!]. Hummelstad" : B 582, L 691, D I:66, L 690, D I:65
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  Juel, Oscar, 1863-1931 (photographer)
  Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Kuvert 81: Bälinge hd Bälinge sn Högsta äng
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, addressee)
  Juel, Oscar, 1863-1931 (photographer)
  Almgren, Oscar, 1869-1945 (correspondent)
  1914-08-11 Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Kuvert 13: Trögds hd. Litslena sn, Ullstämma : B 617, L 665, DI 60
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  Juel, Oscar, 1863-1931 (photographer)
  Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik (J. H.), 1878-1961 (photographer)
  1908-05-30-1922 Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Kuvert 54: Simtuna hd Enåker sn St. Runhällen
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, researcher, correspondent)
  Nilsson-Nevéus, Ernst, 1890-1949 (correspondent, photographer)
  1931-06-1932-11-08 Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Kuvert 14: Trögds hd. Veckholms sn, Kynge : B 613, L 707, D I:72
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik (J. H.), 1878-1961 (photographer)
  1926 Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Kuvert 10: Trögds hd. Veckholms sn, för Lots, Öster Dalby : B 583, L 694
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (correspondent, former owner)
  Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik (J. H.), 1878-1961 (correspondent, photographer)
  1926-09-25 Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Kuvert 11: Trögds hd. Veckholms sn, Dalby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik (J. H.), 1878-1961 (photographer)
  1926 Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Kuvert 02: Trögds hd. Boglösa sn Gådi (Gudi) : B 589, L 683
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik (J. H.), 1878-1961 (photographer)
  Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Kuvert 05: Trögds hd. Vilberga sn. Linsunda : B 597, L 681, D I:63
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik (J. H.), 1878-1961 (photographer)
  1912-09-20 Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Kuvert 04: Trögds hd. Litslena sn. Hällby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik (J. H.), 1878-1961 (photographer)
  1922 Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Kuvert 37: Håbo hd Håtuna sn Nibble
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, correspondent)
  Söderlund, Johan Hjalmar Hindrik (J. H.), 1878-1961 (correspondent)
  Kjellén, Einar, 1903-2000 (photographer)
  1927 Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Kuvert 33: Håbo hd Heggeby sn Skadevi äng
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Wessén, Elias, 1889-1981 (photographer)
  1919-05-23 Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Kuvert 50: Åsunda hd Vårfrukyrka Grop-Norrby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Öberg, Olof Albert, 1854-1940 (photographer)
  1926-10-11 Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Kuvert 08: Trögds hd. Boglösa sn. Hemstad : R 588, L 684, Återfunnen delvis 1926.
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, correspondent)
  Öberg, Olof Albert, 1854-1940 (correspondent)
  1926-05-19-1926-05-21 Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!