• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  [Nothäfte med sju kompositioner och modulationsövningar]
  Alfvén, Hugo, tonsättare, dirigent, 1872-1960 (composer)
  vocal music, instrumental music, omnibus ca 1890
  Vok.mus. i hs. 205
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Fuga in tono
  Alfvén, Hugo, tonsättare, dirigent, 1872-1960 (composer)
  Spegel, Haqvin, 1645-1714 (lyricist)
  vocal music 1880- eller 1890-talet?
  Vok. mus. i hs. 186:7
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Melodier till Sarons Lilja : Samlade och arrangerade för guitarr samt några för blandad kör. Första häftet.
  Alinder, Karl, 1859-1929 (composer)
  omnibus 1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Fra Diavolo oder das Gasthaus von Terracina : Opera in 3 Aufzügen
  Auber, Daniel , 1782-1871 (composer)
  1850-1899 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Till Emil Sjögren : Sonat /D-moll/ för piano och violin op.12
  Aulin, Tor, 1866-1914 (composer)
  1892
  H 84:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 6.
  Menuetto scherzando : för 2 flöjter, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 trumpeter, 2 tromboni, piano, 2 violiner, viola, cello och contrabas
  Berg, Carl Alfred, 1857-1929 (composer)
  Lund December 1888 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Slumren ljuft, I hädangångne : Requiem öfver döda kamrater af Nils Flensburg, för manskör och orkester
  Berg, Carl Alfred, 1857-1929 (composer)
  Flensburg, Nils, 1855-1926 (lyricist)
  Vid Nordiska festen i Lund 1899 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Ouverture und gesänge aus cherubini´s oper: Medea
  Cherubini, Luigi, 1760-1842 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 13
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 9.
  ARIER med accompagnement af Twenne Violer och Bas. [klaverutdrag]
  Della Maria, Pierre-Antoine-Dominique, 1769-1800 (composer)
  Enebom, Eva Carolina, 1786-1875 (owner)
  vocal music Första hälften av 1800-talet?
  Vok.mus. i hs. 246:10
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Air de l'opera Comique par Della Maria..
  Della Maria, Pierre-Antoine-Dominique, 1769-1800 (composer)
  Enebom, Eva Carolina, 1786-1875 (owner)
  vocal music Första hälften av 1800-talet?
  Vok.mus. i hs. 246:11
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Du Puy : Musik vid Hennes Majts EnkeDrottning Sophia Magdalenas begrafning i Kongl. Riddarholmenskyrkan den 30.de September 1813.
  Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille, 1770-1822 (composer)
  Sophia Magdalena, drottning av Sverige, 1746-1813 (dedicatee)
  1813 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Grande sonate [Ess] pour le piano forte : composée et dédiée à son ami Muzio Clementi par J. L. Dussec. Oeuv. 44
  Dussek, Jan Ladislav, 1760-1812 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 8
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 13.
  Six duos concertans puor deux violons
  Fiorillo, Federico (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 14E
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 14.
  Grande sonate à quatre mains pour les fortepiano composée
  Florschütz, Eucharius, 1756-1831 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 12
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 15.
  Trubadurens döds-sång för Piano=Forte. [Samlingsvolym med 2 sånger]
  Fogelberg, Johannes, 1806-1895 (composer)
  Böttiger, Carl Wilhelm, 1807-1878 (lyricist)
  Brooman, Hanna, 1809-1887 (composer)
  Stagnelius, Erik Johan, 1793-1823 (lyricist)
  vocal music, omnibus 1800-talet
  Vok.mus. i hs. 246:9
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Duetto per il Cembalo & Violino.
  Förster, Emanuel Aloys, 1748-1823 (composer)
  instrumental music Slutet av 1700-talet?
  Instr.mus. i hs. 64:1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Vogue la Galère [På nyårsdagen 1838]
  Geijer, Erik Gustaf, 1783-1847 (composer)
  vocal music Nyårsdagen 1838
  Vok.mus. i hs. 246:4
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Concerto Cb | Violino Primo Principale | Violino Secondo Principale | Violino Secondo Repieno | Viola | Violoncello | e | Basso repieno | da | Sign: Geminiani.
  Geminiani, Francesco, 1687-1762 (composer)
  instrumental music 18th century
  Wenster L:17
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Premiere concerto : arrangé pour l´alto par J.B. Bréval
  Giornovichi, Giovanni, 1747-1804 (composer)
  Bréval, Jean-Baptiste, 1753-1823 (composer)
  sheet 1750-1804
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 17
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 20.
  Air : utur Richard Leÿonhjerta
  Grétry, André, 1741-1813 (composer)
  sheet 1791-1807
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 2
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 21.
  Vid julbrasan för några år sedan
  Gyllenhaal, Mathilda, tonsättare, 1796-1863 (author)
  1854
  Sv. Sv. litt. Saml. arb. Kaps. [Gyllenhaal]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Sinfonie concertante pour deux violons et alto obligés avec accompagnement de grand orchestre
  Gyrowetz, Adalbert, 1763-1850 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 15
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 23.
  Für Harmonie Musick. March [C-dur]
  Haeffner, Johann Christian Friedrich, 1759-1833 (composer)
  instrumental music 1800-1810
  Instr.mus. i hs. 72:2a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Polonaise [partitur för orkester]
  Haeffner, Johann Christian Friedrich, 1759-1833 (composer)
  instrumental music 1800-1810
  Instr.mus. i hs. 72:10
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Marche [C-dur]
  Haeffner, Johann Christian Friedrich, 1759-1833 (composer)
  instrumental music 1800-1810
  Instr.mus. i hs. 72:2b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Allegretto [för orkester. Partitur.]
  Haeffner, Johann Christian Friedrich, 1759-1833 (composer)
  instrumental music 1800-1810
  Instr.mus. i hs. 72:14
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  [Introduktion och] Polonais [Ess-dur]
  Haeffner, Johann Christian Friedrich, 1759-1833 (composer)
  instrumental music 1800-1810
  Instr.mus. i hs. 72:11
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Missa Del Signore Krauss. Ist im Jahre 1776 Componiret worden.
  Kraus, Joseph Martin, 1756-1792 (composer)
  Silverstolpe, Fredrik Samuel, 1769-1851 (scribe)
  vocal music 1802
  Vok.mus. i hs 57:3a:1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Aria Rondo af Kraus. Du tems, qui détruit tout Partitur.
  Kraus, Joseph Martin, 1756-1792 (composer)
  Silverstolpe, Fredrik Samuel, 1769-1851 (music copyist)
  vocal music Början av 1800-talet
  Vok.mus. i hs. 57:3a:47
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Kullen / 8 Danser och lekar : Noter
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  sheet 1817-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Kullen / 8 Danser och lekar : Maj Wisa
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Dybeck, Richard, 1811-1877 (associated name)
  sheet 1842-1843 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Fyrstämmiga choraler
  Moberger, Carl Johan, 1763-1844 (composer)
  1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Grand trio pour le clavecin ou piano forte accompagné d'un violon et violoncelle : composé par Mr. W. Mozart. Oeuvre VIII
  Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 10
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 34.
  Trois sonates [C, Ess, G] pour le clavecin, ou forté-piano avec violon et violoncello : composées par Mr. Clementi. Oeuvre 29 me
  Muzio, Clementi, 1752-1832 (composer)
  André, Johann, 1741-1799 (publisher)
  sheet [1792]
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 7
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 35.
  Trois sonates [F, D, G] pour le clavecin, ou piano-forté, avec violon et violoncello : compossées par Mr Clementi. Oeuvre 28me
  Muzio, Clementi, 1752-1832 (composer)
  André, Johann, 1741-1799 (publisher)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 7a
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 36.
  [Cora och Alonzo]
  Naumann, Johann Gottlieb, 1741-1801 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 5
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 37.
  Vid wassen af en okänd ström : [Aria] par Bratt
  Naumann, Johann Gottlieb, 1741-1801 (composer)
  Bratt, Henric, 1758-1821 (composer)
  sheet 1782-1807
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 3
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 38.
  Sångstämman til airen Strid hjelte strid : utur operan Gustav Vasa af Naumann
  Naumann, Johann Gottlieb, 1741-1801 (composer)
  Kjellgren, Johan Henric, 1951-1795 (composer)
  sheet 1786-1807
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 1
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 39.
  Air : utur Atis af Piccini arrangerad för 2.ne violiner, alt och bass
  Piccinni, Niccolò, 1728-1800 (composer)
  sheet 1784-1807
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 4
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 40.
  Concerto pour l´alto viola principale avec l´accompagnement des plusieurs instruments
  Pleyel, Ignace Joseph, 1757-1831 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 16
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 41.
  No 1 Simphonie concertanto à deux alto principaux deux violons altos et basse. les cors et hautbois, ad-libitum cette simphonie, est la premiere qui ait paru, de se genre par M. Prot
  Prot, Félix-Jean, 1747-1823 (composer)
  sheet 1775-1822
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 19
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 42.
  Trois duos concertants pour deux violons.
  Schall, Claus, 1757-1835 (composer)
  Rudolphus (engraver)
  sheet 1730-1835
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 14D
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 43.
  Diverse manuskript
  Stenhammar, Wilhelm, 1871-1927 (composer)
  1895-1907
  H 218:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 44.
  Album med notmanuskript tillhörigt Signe Weinberg (1872-1959)
  Stenhammar, Wilhelm, 1871-1927 (composer)
  1883-1895
  H 218:1 a
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 45.
  Concerti â 5. | Little Flaut | Due Violini | Alto | e | Basso | del Sign. Bernardi, e Torelli.
  Torelli, Giuseppe, 1658-1709 (composer)
  Bernardi, Bartolomeo, 1660-1732 (composer)
  instrumental music 1701-1800
  Wenster D:1
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Svenska kupletter och visor
  Ingen (Används på poster där upphovsman ej är relevant) (other)
  1860-1950
  H 205:177-181
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 47.
  Julhälsning i toner vocal music 1896
  Sv.vok.mus.tr. 123:63
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  [Samlingsvolym med 22 sånger till pianoackompanjemang] vocal music, omnibus 1800-talet
  Vok.mus. i hs. 250
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Guitarre [Samlingsvolym med 62 sånger till gitarrackompanjemang] vocal music, omnibus Första hälften av 1800-talet?
  Vok.mus. i hs. 252
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  [Kolligatband med 17 sånger till pianoackompanjemang] vocal music, collection binding Första hälften av 1800-talet?
  Vok.mus. i hs. 251
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!