• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
1234
 • 1.
  Afsked af swenska folksharpan : med bidrag till swenska folksångernas historia
  Afzelius, Arvid August, 1785-1871 (author)
  Drake, Erik, 1788-1870 (other)
  1848
  Sv. Sv. litt. Dikter
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  [Nothäfte med sju kompositioner och modulationsövningar]
  Alfvén, Hugo, tonsättare, dirigent, 1872-1960 (composer)
  vocal music, instrumental music, omnibus ca 1890
  Vok.mus. i hs. 205
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Fuga in tono
  Alfvén, Hugo, tonsättare, dirigent, 1872-1960 (composer)
  Spegel, Haqvin, 1645-1714 (lyricist)
  vocal music 1880- eller 1890-talet?
  Vok. mus. i hs. 186:7
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Melodier till Sarons Lilja : Samlade och arrangerade för guitarr samt några för blandad kör. Första häftet.
  Alinder, Karl, 1859-1929 (composer)
  omnibus 1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Thema con Variationi
  Anonymous (composer)
  instrumental music ca 1800?
  Instr.mus. i hs. 158:8
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  [Samling med kompositioner för viola]
  Anonymous (composer)
  Bellman, Carl Michael, 1740-1795 (composer)
  instrumental music, omnibus ca 1800?
  Instr.mus. i hs. 158:7
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  [Samling med sex sånger av Crusell, von Weber, Åhlström m.fl.]
  Anonymous (composer)
  Weber, Carl Maria von, 1786-1826 (composer)
  Åhlström, Olof, 1756-1835 (composer)
  Crusell, Bernhard, 1775-1838 (composer)
  Atterbom, Per Daniel Amadeus, 1790-1855 (lyricist, translator)
  Tegner, Esaias, 1782-1846 (lyricist)
  vocal music, omnibus Första hälften av 1800-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:10:17
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  [Samling med danser och sånger för två instrument]
  Anonymous (composer)
  Zander, Lorenz Gustaf, 1793-1858 (composer)
  instrumental music, omnibus ca 1800?
  Instr.mus. i hs. 158:6
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Fra Diavolo oder das Gasthaus von Terracina : Opera in 3 Aufzügen
  Auber, Daniel , 1782-1871 (composer)
  1850-1899 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Premiere conserto de violincelle avec accompagnement de deux violons, alto, basse, deux hautbois, deux cors, deux bassons, deux flutes, deux clarinettes et un trombone
  Auber, Daniel , 1782-1871 (composer)
  sheet 1782-1871
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 40
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 12.
  Till Emil Sjögren : Sonat /D-moll/ för piano och violin op.12
  Aulin, Tor, 1866-1914 (composer)
  1892
  H 84:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 13.
  Menuetto scherzando : för 2 flöjter, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 trumpeter, 2 tromboni, piano, 2 violiner, viola, cello och contrabas
  Berg, Carl Alfred, 1857-1929 (composer)
  Lund December 1888 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Slumren ljuft, I hädangångne : Requiem öfver döda kamrater af Nils Flensburg, för manskör och orkester
  Berg, Carl Alfred, 1857-1929 (composer)
  Flensburg, Nils, 1855-1926 (lyricist)
  Vid Nordiska festen i Lund 1899 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Die Pilgerinn und der Bruder Graurock
  Berwald, Christian Friedrich Georg, 1740-1825 (composer)
  Bürger, Gottfrid August, 1747-1794 (lyricist)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 138
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 16.
  Walzer für Pianoforte zu vier Händen / Fyrhändig vals för pianoforte, op. 39.
  Brahms, Johannes, 1833-1897 (composer)
  Taussig, Otto, 1889-1969 (donor)
  instrumental music ca 1865
  Taussig H 69:1
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Quatuor
  Brandl, Johann Evangelist, 1760-1837 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 142:1
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 18.
  Quatuor
  Brandl, Johann Evangelist, 1760-1837 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 142:2
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 19.
  Sex sonater för violin och basso
  Bratt, Henric, 1758-1821 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 114
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 20.
  Quartetto pour deux violons, alto et violoncello
  Cambini, Giuseppe Maria, 1746-1825 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 32
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 21.
  Six sonatas for the harpsichord
  Campioni, Carlo Antonio, 1720-1788 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 95
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 22.
  [Sonata] Violino solo ex Es dur e Basso
  Celestino, Eligio, 1739-1812 (composer)
  sheet 1739-1812
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 36
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 23.
  Ouverture und gesänge aus cherubini´s oper: Medea
  Cherubini, Luigi, 1760-1842 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 13
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 24.
  Trois sonates [F, D, G] pour le clavecin, ou piano-forté, avec violon et violoncello : compossées par Mr Clementi. Oeuvre 28me
  Clementi, Muzio, 1752-1832 (composer)
  André, Johann, 1741-1799 (publisher)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 7a
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 25.
  Trois sonates [C, Ess, G] pour le clavecin, ou forté-piano avec violon et violoncello : composées par Mr. Clementi. Oeuvre 29 me
  Clementi, Muzio, 1752-1832 (composer)
  André, Johann, 1741-1799 (publisher)
  sheet [1792]
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 7
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 26.
  VI Sonata en Duetto
  de Lusse, Charles, ca. 1720 - ca. 1774 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 150
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 27.
  ARIER med accompagnement af Twenne Violer och Bas. [klaverutdrag]
  Della Maria, Pierre-Antoine-Dominique, 1769-1800 (composer)
  Enebom, Eva Carolina, 1786-1875 (owner)
  vocal music Första hälften av 1800-talet?
  Vok.mus. i hs. 246:10
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Air de l'opera Comique par Della Maria..
  Della Maria, Pierre-Antoine-Dominique, 1769-1800 (composer)
  Enebom, Eva Carolina, 1786-1875 (owner)
  vocal music Första hälften av 1800-talet?
  Vok.mus. i hs. 246:11
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Sixième concerto pour la flûte, avec accompagnement de deux violons, alto, basse, cors et hautbois
  Devienne, Francios, 1759-1803 (arranger)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 117
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 30.
  VI Duetto
  Dôthel, Niccolò, 1721-1810 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 152
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 31.
  Du Puy : Musik vid Hennes Majts EnkeDrottning Sophia Magdalenas begrafning i Kongl. Riddarholmenskyrkan den 30.de September 1813.
  Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille, 1770-1822 (composer)
  Sophia Magdalena, drottning av Sverige, 1746-1813 (dedicatee)
  1813 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Grande sonate [Ess] pour le piano forte : composée et dédiée à son ami Muzio Clementi par J. L. Dussec. Oeuv. 44
  Dussek, Jan Ladislav, 1760-1812 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 8
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 33.
  Deux sonates pour le pianoforte avec accompagnement de flûte
  Ferrari, Giacomo Gotifredo, 1763-1842 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 136
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 34.
  Six duos concertans puor deux violons
  Fiorillo, Federico (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 14E
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 35.
  Grande sonate à quatre mains pour les fortepiano composée
  Florschütz, Eucharius, 1756-1831 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 12
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 36.
  Trubadurens döds-sång för Piano=Forte. [Samlingsvolym med 2 sånger]
  Fogelberg, Johannes, 1806-1895 (composer)
  Böttiger, Carl Wilhelm, 1807-1878 (lyricist)
  Brooman, Hanna, 1809-1887 (composer)
  Stagnelius, Erik Johan, 1793-1823 (lyricist)
  vocal music, omnibus 1800-talet
  Vok.mus. i hs. 246:9
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Duetto per il Cembalo & Violino.
  Förster, Emanuel Aloys, 1748-1823 (composer)
  instrumental music Slutet av 1700-talet?
  Instr.mus. i hs. 64:1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Vogue la Galère [På nyårsdagen 1838]
  Geijer, Erik Gustaf, 1783-1847 (composer)
  vocal music Nyårsdagen 1838
  Vok.mus. i hs. 246:4
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Concerto Cb | Violino Primo Principale | Violino Secondo Principale | Violino Secondo Repieno | Viola | Violoncello | e | Basso repieno | da | Sign: Geminiani.
  Geminiani, Francesco, 1687-1762 (composer)
  instrumental music 18th century
  Wenster L:17
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  sei sonate di cembalo con violino o flauto traversi
  Giardini, Felice, 1716-1796 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 85
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 41.
  Sonate pour le violon avec l´accomagnement d´un violoncello
  Giornovichi, Giovanni, 1747-1804 (composer)
  sheet 1747-1804
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 38
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 42.
  Premiere concerto : arrangé pour l´alto par J.B. Bréval
  Giornovichi, Giovanni, 1747-1804 (composer)
  Bréval, Jean-Baptiste, 1753-1823 (composer)
  sheet 1750-1804
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 17
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 43.
  Concerto a Clavicembalo obligato 2. Violini Viola e Basso Racc: 1 del Sigr Graun
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 100
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 44.
  Concerto a Cembalo concertato con Due Violini et Basso Racc: 3 del Sigr: Graun
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 101
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 45.
  Concerto a Cembalo concertato 2 Violini Viola e Basso Racc: 2 del Sigr Graun
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 99
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 46.
  Air : utur Richard Leÿonhjerta
  Grétry, André, 1741-1813 (composer)
  sheet 1791-1807
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 2
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 47.
  Six sonatas for the harpsichord or forte piano. Composed and humbly dedicated to Lady Hamilton. Opera III.
  Guglielmi, Pietro Alessandro, 1728-1804 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 69
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 48.
  Vid julbrasan för några år sedan
  Gyllenhaal, Mathilda, tonsättare, 1796-1863 (author)
  1854
  Sv. Sv. litt. Saml. arb. Kaps. [Gyllenhaal]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Grande Sinfonie à plusieures instuments
  Gyrowetz, Adalbert, 1763-1850 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 42
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 50.
  Quintetto pour flûte, violon, deux altes & violoncelle
  Gyrowetz, Adalbert, 1763-1850 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 118
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!