• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  Charta öfver ön S:t Barthelemy. Konungen af Sverige Gustaf den IV Adolph i underdånighet tilegnad af författaren Samuel Fahlberg
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  map 1801 Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Plan af Stockholm. Konungen i djupaste underdånighet tillägnad af Carl Akrel
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (cartographer)
  1805
  B 188 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Karta Öfver Sverige
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (cartographer)
  1811
  A 204 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Nya Kopparbergs Bergslag i Örbro Höfdingadöme.
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1804
  A 104b De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Belägenheten af Stjernsunds Säteri 1821. med underliggande Byar, Bruk och Hemman m.m.
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1821
  B 184 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Karta öfver Grekland med en del af Europeiska och Asiatiska Turkiet, efter de bästa nyare Kartor sammandragen af W. M. C.
  Carpelan, Wilhelm, 1787-1830 (cartographer)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1823
  A 84 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Karta öfver svenska arktiska expeditionernas forskningsområde åren 1837-1880. : Upprättad af C. E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (creator)
  Nordenskiöld, Adolf Erik, 1832-1901 (research team head)
  Torell, Otto, 1828-1900 (research team head)
  Lovén, Sven Ludvig, 1809-1895 (research team head)
  map 1880?
  Sv. hist. pl. Inre förhållanden 1880
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Karta öfver Mälaren med dess omgifningar af C.E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1868 Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E. Dahlman. 1872.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1872 Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Plan Karta över Danzig och Weixel-Münde.
  Djurberg, Daniel, 1744-1834 (cartographer)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1807
  C 40 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Hjelmaren och Mälarens Canal
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:8 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Wetterns och Hjelmarens Canal Föreslagen af J. Edström
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:9 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Wenern och Hjelmarens Canal
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:6 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  General Karta öfver den föreslagne Stamleden till ett Canalsystem norr om den Stora Transitoleden
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:5 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Mälarens och Yngarens Canal Föreslagen af J. Edström
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:11 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Barken och Siljans samt Barkens och Wesmans Canaler Föreslagne af J. Edström
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:10 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Mälarens och Barkens Canal Till ombyggnad föreslagen af J. Edström.
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:7 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Karta öfver Sverige och Norrige eller Skandinavien, Utvisande Län- Landskaps- och Amts-indelningen, samt Planen till den Större Kartan i 8ta blad.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  1826
  A 206 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  General Karta öfver Göta Canal Föreslagen till Sammanbindande af Wenern och Wettern med Östersjön på Konungens Allernådigste Befallning Utstakad Under Öfversten och Riddaren Frih[er]re von Platens inseende af Th. Telford 1808 // Genomskärning af Göta Canalfart som visar Fallet åt båda sidor, från den vid Landthöjden belägne sjön Wiken.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  Forsell, Jacob, 1788-1832 (cartographer)
  Brandenburg, Lorens Wilhelm, 1794-1850 (cartographer)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1823
  F 2c De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  General Karta öfver Göta Canal Föreslagen till Sammanbindande af Wenern och Wettern med Östersjön på Konungens Allernådigste Befallning Utstakad Under Öfversten och Riddaren Frih[er]re von Platens inseende af Th. Telford 1808 // Genomskärning af Göta Canalfart som visar Fallet åt båda sidor, från den vid Landthöjden belägne sjön Wiken.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  Forsell, Jacob, 1788-1832 (cartographer)
  Brandenburg, Lorens Wilhelm, 1794-1850 (cartographer)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1823
  F 2b De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Situationscharta öfver Carlberg och slott.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  drawing Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47924
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Trakten omkring Stjernsunds Säteri år 1821.
  Hagelstam, Otto Julius, 1785-1870 (cartographer)
  Lundgren, Carl Gustaf, 1779-1854 (engraver)
  1821
  De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Wäg-Karta öfver Norra Delen af Swerige samt Norrige.
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  1806
  E 8 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Charta Öfver Staden Eksiö Transporterad af Herr Krigs Rådet Hagström Efter Originalet som för varas vid Kongl: Lantäterie Kontoret Cop: 1801
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  1801
  B 54 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Staden Alingsås
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (creator)
  map 1801
  S 22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg. [i Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, 39:6 (1905)]
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Sv Acta Fol [Stockholm Vetenskapsakademien]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Kartor Polarländerna Spetsbergen (ex. 1)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Karta öfver Beeren Eiland uppmätt under 1898 års svenska polarexpedition af C. J. O. Kjellström och Axel Hamberg
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  map 1899
  Kartor Polarländerna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Kartskiss öfver Lovéns Névéer vid Kings bay på Spetsbergen. : Konstruerad efter orienterade fotografier, tagna från punkterna A och B
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  1894
  Sv. Geografi tidskr. [Ymer 1894]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Karta öfver Kemi lappmark På Friherre S.G. Hermelins anmodan enligt Astronomiske Observationer författad under en Resa omkring NordKap och i Kemi Lappmark år 1802 af Georg Wahlenberg Amanuens vid Upsala Akad. Nat. Kabinett.
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (client)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  1802
  A 104a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Charta Öfver Luleå Lappmark Samt Luleå, Råneå, Öfver och NederKalix Socknar i Westerbottens Höfdingedöme
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (cartographer)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  1801
  A 112a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Petrografisk Karta öfver en del af Göta Rike
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1804
  A 204:3 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Petrografisk Karta öfver Skåne
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1804
  A 204a(4) De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Petrografisk Karta öfver Nerike
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1804
  A 204:2 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Karta öfver Staden Lund inom vallarne.
  Körner, Magnus, 1808-1864 (publisher)
  1837
  B 120a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Karta öfver Stockholms omgifningar, utgifen af C.O. Funck
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (litographer)
  map ca 1826-ca 1893 Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Skandinavien
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (creator, litographer)
  map 1842
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Trönö kyrka. mm. och prestgård.
  Nordin, Sven P. (artist)
  drawing/painting 1890
  Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Plan över Haga lustslott med anläggningar.
  Piper, Fredrik Magnus, 1746-1824 (architect, cartographer)
  drawing ca 1781-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47676
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Res-karta öfver Svea och Götha riken
  Probst, J.A., ?- (editor)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver, cartographer)
  map 1834
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Karta öfver den igenom wådelden den 18 och 19. junii 1809 afbrända delen af Upsala stad : jemte den närmast omkring belägne tracten med de derå warande publique byggnaderna upprättad i augusti månad samma år. F.M. Ridderbielke
  Ridderbjelke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (cartographer)
  Wetterstedt, Erik af, 1736-1822 (other)
  map 1813?-1819?
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Karta öfver Upsala : sammandragen och utgifven af Robert Schumburg år 1882
  Schumburg, Robert, 1848-? (litographer)
  map 1882
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Skol-Atlas öfver alla verldens delar enligt dess nuvarande tillstånd samt öfver verldsbyggnaden
  Stieler, Adolf, 1775-1836 (author)
  atlas, government publication 1851
  Sv. Geogr. Kartogr. fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!