• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Charta öfver ön S:t Barthelemy. Konungen af Sverige Gustaf den IV Adolph i underdånighet tilegnad af författaren Samuel Fahlberg
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  map 1801 Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Karta Öfver Sverige
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (cartographer)
  1811
  A 204 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Nya Kopparbergs Bergslag i Örbro Höfdingadöme.
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1804
  A 104b De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Karta öfver Grekland med en del af Europeiska och Asiatiska Turkiet, efter de bästa nyare Kartor sammandragen af W. M. C.
  Carpelan, Wilhelm, 1787-1830 (cartographer)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1823
  A 84 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Karta öfver Mälaren med dess omgifningar af C.E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1868 Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E. Dahlman. 1872.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1872 Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Karta öfver Sverige och Norrige eller Skandinavien, Utvisande Län- Landskaps- och Amts-indelningen, samt Planen till den Större Kartan i 8ta blad.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  1826
  A 206 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  En del af Longholmen med rasp och spinhustomten. [Uppmätt 1747 av P. Tillaeus.] Cop. 1801 af C. D. Gyllenborg. Orienal finnes uti Kongl. Commercecollegium.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (copy after)
  Tillaeus, Petrus, 1679-1754 (cartographer)
  map 1801
  Sv. Top. handt. [Stockholm söder] 41399
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905 Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905 Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Karta öfver Kemi lappmark På Friherre S.G. Hermelins anmodan enligt Astronomiske Observationer författad under en Resa omkring NordKap och i Kemi Lappmark år 1802 af Georg Wahlenberg Amanuens vid Upsala Akad. Nat. Kabinett.
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (client)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  1802
  A 104a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Charta Öfver Luleå Lappmark Samt Luleå, Råneå, Öfver och NederKalix Socknar i Westerbottens Höfdingedöme
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (cartographer)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  1801
  A 112a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Petrografisk Karta öfver en del af Göta Rike
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1804
  A 204:3 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Petrografisk Karta öfver Skåne
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1804
  A 204a(4) De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Petrografisk Karta öfver Nerike
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1804
  A 204:2 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Charta öfver Linköpings stad uti Östergötland efter förordnande uprättad år 1800 af C.J. Lagergren och Afritad år 1820 af Carl Nikl. Ullén
  Lagergren, Jonas Christopher (surveyor)
  Ullén, Carl Nikl. (other)
  map ca 1900 B.C. Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Upsala år 1868
  Larsson, Zakarias, 1828-1901 (cartographer)
  map 1868
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Karta öfver Stockholms omgifningar, utgifen af C.O. Funck
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (litographer)
  map ca 1826-ca 1893 Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Skandinavien
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (creator, litographer)
  map 1842
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Trönö kyrka. mm. och prestgård.
  Nordin, Sven P. (artist)
  drawing/painting 1890
  Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  print 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Plan över Haga lustslott med anläggningar.
  Piper, Fredrik Magnus, 1746-1824 (architect, cartographer)
  drawing ca 1781-ca 1800
  47676
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Res-karta öfver Svea och Götha riken
  Probst, J.A., ?- (editor)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver, cartographer)
  map 1834
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Karta öfver den igenom wådelden den 18 och 19. junii 1809 afbrända delen af Upsala stad : jemte den närmast omkring belägne tracten med de derå warande publique byggnaderna upprättad i augusti månad samma år. F.M. Ridderbielke
  Ridderbjelke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (cartographer)
  Wetterstedt, Erik af, 1736-1822 (other)
  map 1813?-1819?
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Karta öfver Upsala : sammandragen och utgifven af Robert Schumburg år 1882
  Schumburg, Robert, 1848-? (litographer)
  map 1882
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Plan-karta öfver Stockholm : sammandragen och graverad i sten af C. F. Ström 1843.
  Ström, Carl Fredrik, 1816-1907 (litographer, cartographer)
  map 1843
  38442Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Plan-karta öfver staden Upsala : författad och utgifven år 1855 af H. A. Taube commissions landtmätare.
  Taube, Henning Adolf, 1826-1880 (cartographer)
  map 1855
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  print 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  print 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  print 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820 : Wahlenbergs orig.
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  drawing/painting 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Upsala framställd i XII utsigter och topogr. plan i 1:8000 af r. st. 1842 af J. Way
  Way, Johan, 1792-1873 (creator)
  map 1842
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Karta öfver Själland med Gränsande Kuster
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1820 (cartographer)
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  1808
  A 193 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  1809 års Riksgräns emellan Sverige och Ryssland Jemte Special öfver trackten kring Torneå Stad
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1820 (cartographer)
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  [ca. 1809-1820]
  A 211a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Kartor öfver svenska städer m. m. utgifne af N. G. Werming
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1862 (editor)
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  Lundgren, C. G. (engraver)
  Åkerland, Eric, 1754-1835 (engraver)
  1808-1818
 • 41.
  Karta öfver Sverige och Norrige : af E. Åkerland ; omarbetad 1840 af P.B. Sköldberg. ; å nyo grav. af C. Anderson, 1847
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (cartographer, creator)
  map 1847
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Karta öfver Norrige. Sammandragen och graverad af E. Åkerland.
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1808
  A 138 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Stockholms län, Öknebo härad år 1880 map 1880 Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Lundholms karta öfver Stockholm map ca 1891-ca 1897
  Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Vägvisare inom Stockholm af T. v. Mentzer : På P.A. Huldbergs förlag map ca 1855
  Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Karta öfver föreslagen begrafningsplats för Stockholm map 1867?
  40802Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Karta över Skandinavien map 1837?
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!