• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Karta över delar av Ångermanlands och Västerbottens kustland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map ca 1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver trackterne emillan Stor- och Lakne sjöarbelägit i Jämteland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfver Affairen vid Hörnefors den 5:te Julii 1809
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Sv. Krig [Kriget mot Ryssland 1808-1809] 30977
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Speciel charta öfver Marstrands stad och fästning Carlsten, med underliggande hamn ... : Carlsten den 30:e junii 1811. Gust. Ad. Horn, lieutnant.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Utdrag af chartan öfver allmänningen Torsvi och Härjarö uddar; uti Upland, Trögds h:d, Torsvi och Wekholms socknar. : Författad 1698 af Landtmät. Carl Enberg. Afritad i K. G. Landtm. contoiret 1807 af N. G. Werming.
  Enberg, Karl, -1715 (surveyor)
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1820 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige. 48609
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Inloppet till Carlscrona.
  Ström, Nils Johan (creator)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 42336
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Charta öfver Götha Elfs utlopp utur sjön Wenern. Mätt och afvägd af F. A. Hällström 1818.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1818
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Karta öfver Kungsholmen år 1698. Upprättad efter en i Stockholms stads Jengeniörs kontors befindtlig "Kongzholms tompteafmäthningsbock" af Jacob Westin 1863.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1863
  Handritade kartor, Sverige 41158
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Spesiel karta öfver Carlberg med deromkring liggande trakter, ritad och till en del recognoserad af G. A. Wallqvist år 1805.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  drawing 1805-1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47923
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Karta över Kungsholmen.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1855
  Handritade kartor, Sverige, största format 41160
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Falkenbergh a:o 1690. Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 43811
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Staden Carlshamn. : Copierad 1805.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 42319
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  [Karta över Kalmar stad.] : Desse högder och watnetz diupheet afmätte och observerat in maijo a:o 1647. Copieradt af Jac. Westin i mars 1859.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner, creator)
  map 1859
  Handritade kartor, Sverige 45556
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Wimmerby. : Med originalchartan, som förvaras uti Öfverintendentscontoiret, likalydande. Copierad 1804.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1804
  Handritade kartor, Sverige 45888
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Ängelholm. : Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 44753
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Situationskarta öfver trakten kring Krokums sund enligt böndernes uppgift.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Christianstads fästningh. Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 52088
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Charta öfver gamla och nya Calmare stad uprättad år 1647. Renov. efter en år 1786 af Pher Christ. Wikaurin cop. charta. Ytterligare cop. år 1801 af F. A. W.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45557
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Charta öfver staden Hudicksvall. : Författad... af landtmätaren Lars A. Lindeborg. Renov. 1800 af F.A. Wiblingen
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, största format 43994
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  General plan öfver Kongeliga Humlegården. Författad åhr 1784 [1774] af stadsingenieuren Hieron. Von Derburg. Cop. år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40428
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Generalplan öfver Kongeliga Humlegården. Författad åhr 1774 af stadsingenieuren Von der Burg. Cop. år 1805 af Fredrick Adolph Wiblingen.
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40430
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!