• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Gen.m. [Axel Magnus von] Arbins charta n:o 1 : över sydöstra Finland
  Arbin, Axel Magnus von, 1717-1791 (other)
  map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfwer gamla och stora Swerige, som fordom kallades Sithiod eller Scythiod hin Mikla, alltifrån Swarta Hafwet och det Caspiska...
  Dalin, Olof von, 1708-1763 (cartographer)
  map 1700-1800
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Atlas universel
  Delamarche, C.F., 1700-talet- (other)
  map 1750-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Planta och geometrisk afrijttning upå Marstrana stads tompter, gator, små gränder och berg med mera som notabelt kunna wara hvi[l]ket alt finnes på chartan.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (surveyor, copy after)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1760-1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Karta öfwer westra delen af Finland
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Karta öfver trakten söder om Uleåborg
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1750-1800
  56021
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Karta över trakterna norr om Anjala
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1700-1800
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Project-charta till innevarande års recognoscering... : över trakten öster och nordöst om Helsingfors
  Nordencreutz, Fredrik Jakob, 1723- (other)
  map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Plan över Haga lustslott med anläggningar.
  Piper, Fredrik Magnus, 1746-1824 (architect, cartographer)
  drawing ca 1781-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47676
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Concept charta öfver Gammelbyn, belägen uti Frösåkers härad, Börstils sockn. Afmätt åhr 1759 uti åkerskalan af Jonas Collin genom Carl Holmlund. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827-1772
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47613
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Grundritning af Ystad : Ritat och afmätt 1693 af Lorentz Christopher Stobeus a:o 1698.
  Stobaeus, Lorens Kristofer, 1676-1756 (cartographer, creator)
  map ca 1790-ca 1840
  45234
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Chartes
  Vancouver, G. (other)
  map 1790-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Staden Strängnäs : Originalet för vid Allmänna brand och försäkringsvärket
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (art copyist)
  map ca 1780-
  46659
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Spits-bergen : Bysondere Afteykening vande Hollandsche Bay
  Vingboons, Johannes, 1616/17 - 1670 (cartographer, copy after)
  map 1700-talet?
  Kartor Polarländerna Spetsbergen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Område på Kungsholmen med Rålambshovs ägor, tobaksfabrikören Dimanders fria tomt och Kungliga Jaktvarvets tomt map ca 1700-ca 1800
  41170Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfver Carelen : första delen map 1750-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Charta öfver tracten omkring Artsiö och Salmela byar... : Recog. af Nils Stéenhof map 1700-1800
  55545
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Karta över trakterna norr om Finska viken från Fredrikshamn till Petersburg map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Ungefärlig charta öfwer belägenheten utaf Kymmenegårds lähn map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Karta över trakterna norr om Finska viken från Borgå till Viborg map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Charta öfver Nedre Sawolax härad map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Chorographisk charta öfwer Åbo och Biörneborgs lähn med Åland map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Charta öfver Kuopis höfdingedöme map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Karta över östra delen av gränsen mellan Kuopio och Viborgs län map 1700-1800
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Två gruvkartor map 1750-1850
  Sv. Top. handt. Västmanland [Sala silvergruva] 52918
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  [Karta över gränstrakterna mellan Sverige och Norige mellan Hotagsfjällen och Sipmege.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  [Karta över gränstrakterna mellan Sverige och Norge i Jämtland och Härjedalen.] map ca 1700-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  [Text till karta över gränstrakterna mellan Sverige och Norge i Jämtland och Härjedalen.] map ca 1700-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  [Karta över gränstrakterna mellan Sverige och Norge i Jämtland och Härjedalen.] map ca 1700-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!