• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Charta öfver ön S:t Barthelemy. Konungen af Sverige Gustaf den IV Adolph i underdånighet tilegnad af författaren Samuel Fahlberg
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  map 1801 Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Karta öfver svenska arktiska expeditionernas forskningsområde åren 1837-1880. : Upprättad af C. E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (creator)
  Nordenskiöld, Adolf Erik, 1832-1901 (research team head)
  Torell, Otto, 1828-1900 (research team head)
  Lovén, Sven Ludvig, 1809-1895 (research team head)
  map 1880?
  Sv. hist. pl. Inre förhållanden 1880
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Karta öfver Mälaren med dess omgifningar af C.E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1868 Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E. Dahlman. 1872.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1872 Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Situationscharta öfver Carlberg och slott.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  drawing Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47924
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  En del af Longholmen med rasp och spinhustomten. [Uppmätt 1747 av P. Tillaeus.] Cop. 1801 af C. D. Gyllenborg. Orienal finnes uti Kongl. Commercecollegium.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (copy after)
  Tillaeus, Petrus, 1679-1754 (cartographer)
  map 1801
  Sv. Top. handt. Stockholm [Söder] 41399
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Staden Alingsås
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (creator)
  map 1801
  S 22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg. [i Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, 39:6 (1905)]
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Sv Acta Fol [Stockholm Vetenskapsakademien]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Kartor Polarländerna Spetsbergen (ex. 1)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Karta öfver Beeren Eiland uppmätt under 1898 års svenska polarexpedition af C. J. O. Kjellström och Axel Hamberg
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  map 1899
  Kartor Polarländerna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Kartskiss öfver Lovéns Névéer vid Kings bay på Spetsbergen. : Konstruerad efter orienterade fotografier, tagna från punkterna A och B
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  1894
  Sv. Geografi tidskr. [Ymer 1894]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfver Linköpings stad uti Östergötland efter förordnande uprättad år 1800 af C.J. Lagergren och Afritad år 1820 af Carl Nikl. Ullén
  Lagergren, Jonas Christopher (surveyor)
  Ullén, Carl Nikl. (other)
  map ca 1900 B.C. Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Upsala år 1868
  Larsson, Zakarias, 1828-1901 (cartographer)
  map 1868
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Karta öfver Stockholms omgifningar, utgifen af C.O. Funck
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (litographer)
  map ca 1826-ca 1893 Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Skandinavien
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (creator, litographer)
  map 1842
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Trönö kyrka. mm. och prestgård.
  Nordin, Sven P. (artist)
  drawing/painting 1890
  Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Plan över Haga lustslott med anläggningar.
  Piper, Fredrik Magnus, 1746-1824 (architect, cartographer)
  drawing ca 1781-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47676
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Res-karta öfver Svea och Götha riken
  Probst, J.A., ?- (editor)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver, cartographer)
  map 1834
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Karta öfver den igenom wådelden den 18 och 19. junii 1809 afbrända delen af Upsala stad : jemte den närmast omkring belägne tracten med de derå warande publique byggnaderna upprättad i augusti månad samma år. F.M. Ridderbielke
  Ridderbjelke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (cartographer)
  Wetterstedt, Erik af, 1736-1822 (other)
  map 1813?-1819?
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Karta öfver Upsala : sammandragen och utgifven af Robert Schumburg år 1882
  Schumburg, Robert, 1848-? (litographer)
  map 1882
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Skol-Atlas öfver alla verldens delar enligt dess nuvarande tillstånd samt öfver verldsbyggnaden
  Stieler, Adolf, 1775-1836 (author)
  atlas, government publication 1851
  Sv. Geogr. Kartogr. fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Plan-karta öfver Stockholm : sammandragen och graverad i sten af C. F. Ström 1843.
  Ström, Carl Fredrik, 1816-1907 (litographer, cartographer)
  map 1843
  38442Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Plan-karta öfver staden Upsala : författad och utgifven år 1855 af H. A. Taube commissions landtmätare.
  Taube, Henning Adolf, 1826-1880 (cartographer)
  map 1855
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820 : Wahlenbergs orig.
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820
  SV. handritade kartor (Dav. 1319c)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Upsala framställd i XII utsigter och topogr. plan i 1:8000 af r. st. 1842 af J. Way
  Way, Johan, 1792-1873 (creator)
  map 1842
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Spesiel karta öfver Carlberg med deromkring liggande trakter, ritad och till en del recognoserad af G. A. Wallqvist år 1805.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  drawing 1805-1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47923
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Karta öfver Sverige och Norrige : af E. Åkerland ; omarbetad 1840 af P.B. Sköldberg. ; å nyo grav. af C. Anderson, 1847
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (cartographer, creator)
  map 1847
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Karta öfver södra delen af Sverige : Stockholm 1822. Sammandragen och graverad af E. Åkerlund. På A. Wiborgs förlag.
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (cartographer, engraver)
  map 1822
  Sv. kartor Sverige, Södra Sverige 1800-
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Stockholms län, Öknebo härad år 1880 map 1880 Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Lundholms karta öfver Stockholm map ca 1891-ca 1897
  Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Vägvisare inom Stockholm af T. v. Mentzer : På P.A. Huldbergs förlag map ca 1855
  Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Karta öfver föreslagen begrafningsplats för Stockholm map 1867?
  40802Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Karta över Skandinavien map 1837?
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Karta över Krim map 1855 Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Generalstabens karta över Sverige
  Topografiska kåren (collaborator (unspecified))
  Generalstaben. Topografiska avdelningen (collaborator (unspecified))
  [1840-1922]
  Sv. kartor Generalstabskartan : södra delen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Wägvisare i Stockholm : Guide et manuel de voyageur à Stockholm. 1819. Öfversedd 1828. map 1819, 1828
  Topografiska planscher Stockholm (Kartor 1801-1819)
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!