• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Nissen el: tomtegubben
  Abildgaard, Nicolai, 1744-1809 (artist)
  drawing/painting ca 1764-ca 1809
  Handt. utl.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Israel Acrelius
  Acrelius, Israel, 1714-1800 (depicted)
  drawing/painting ca 1759-ca 1800
  Ramad/mag.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Israel Erici Acrelius
  Acrelius, Israel Eric, 1540-1627 (depicted)
  drawing/painting ca 1750-ca 1800
  Ramad/mag.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Olof Israel Acrelius
  Acrelius, Olof Israel, 1569-1646 (depicted)
  drawing/painting ca 1750-ca 1800
  Ramad/mag.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Moder Svea
  Adelborg, Per Otto, 1781-1818 (artist)
  drawing/painting ca 1790-ca 1815
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Ritning till ett nytt Corps de garde vid broen uppå Kongl Skeppsholmen
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1776
  41105Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Ritning till ett nytt Corps de garde på Kongl Skeppsholmen
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1777
  41106Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Maria kyrkas orgelfasad
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (artist)
  drawing 1774?
  58807Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Hedvig Eleonora kyrkas orgelfasad
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (artist)
  drawing 1762?
  58805Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Drifhuus uti kiöksträdgården wid Drottningholm 1773
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1775
  47264Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Drottningholms slottsteater
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1765
  47782Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Till Statssecreter. Rosenadlers huus
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1766
  58696Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Coupe de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  47276Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Facade de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  47273Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Till Johannishuus 1771
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1771
  42311Topografiska planscher Blekinge
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Plan de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  47272Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Port till Posthuset i Stockholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing/painting 1763
  39268Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Grundritning af öfra och nedra wåhningarna uti nya pavillonen : på Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1777-ca 1791
  47254Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Le Plan de Theatre de Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1766
  47249Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Nedra Wåhningen : Till Johannishuus i Blekinge 1771
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1771
  42312Topografiska planscher Blekinge
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Öfra Wåhningen
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1771?
  42313Topografiska planscher Blekinge
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Ritning till trappa
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (other)
  Tempelman, Olof, 1746-1816 (other)
  drawing 1792
  41354Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Svenska flottan segrar mot den preussiska den 10 september 1759 i Frische Haff
  Adlerfelt, Peter Maximilian, 1735-1808 (artist)
  drawing/painting 1760
  30866Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Sjöstrid den 27 juli 1704 utanför Orfordness
  Adlerfelt, Peter Maximilian, 1735-1808 (artist)
  Wallberg, Hans Gustaf, Överstelöjtnant, 1758-1834 (copy after)
  drawing/painting ca 1792-ca 1808
  30774Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Grundritning och elevation af den lit de parade uti hörnsalen på konl. slottet i Stockh. : der högst sal.konung Adolph Fredrichs lik var till allmänhetens åskådande utstäldt den XXVIII febr och föli.dagar MDCCLXXI
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (creator)
  Floding, Per, 1731-1791 (engraver)
  print 1771
  31358Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Adolpho Friderico optimo principii
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (depicted)
  Floding, Per, 1731-1791 (engraver)
  print 1761
  9477Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Adolphus Fridericus
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (depicted)
  Gillberg, Jacob, 1724-1793 (engraver)
  portrait 1700-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  [Planscher i] Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sälsynte och främmande djur ..., Stockholm 1754
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  book/publication 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  1. Chimera Monstrosa. [ plansch XXV i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  1. Acipenser Ruthenicus. : 2. Acipenser Europeus. : 3. Angvis Bipes. : 4. Acipenser Indicus. [ plansch XXVIII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  1. Trachinus Trachyurus. : 2. Albula Maculata. : 3. Blennius Viviparus. : 4. Cottus Qvadricornis. : 5. Pungitius Pusillus. : [ plansch XXXII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Johannes Lostbohm : S.S. Theol. Doctor & Professor Primar. atque Archi Praepof. Upsal. Anno AEtatis LXII.
  Ahlberg, Johan, 1752-1813 (creator)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Låstbom, Johan, 1732-1802 (other)
  print 1797?
  17483Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Portrait de Rubens par Antoine Van Dyck
  Ahlberg, Johan, 1752-1813 (artist)
  Rubens, Paul Peter, 1577-1640 (depicted)
  Dyck, Anthonis van, 1599-1641 (copy after)
  drawing/painting ca 1770-ca 1813
  2Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  En turkisk paschas intåg i Konstantinopel : A Turkish Pasha's Entry into Constantinople
  Ahmed III, 1673-1736 (depicted)
  Sparre, Conrad, 1680-1744 (other)
  Vanmour, Jean Baptiste, 1671-1737 (artist)
  drawing/painting 1700?-1713?
  Ramad
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Upsala stads utseende från södra sidan.
  Akrel, Fred., 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Top. pl. Uppsala Vyer 1700-talet 49075
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Consistorii Academici Hus på Norra sidan
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Carolinska Academien. Kgl. Academ:s Sjukhus
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  print 1769
  1947Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Petrus Jonas Bergius
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Bergius, Peter Jonas, 1730–1790- (depicted)
  print ca 1790-ca 1800
  14457Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Exercitii gården
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770
  1945
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Upsala domkyrka
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770 Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Theatrum Oeconomicum
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (artist, engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770
  49400Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Kgl. Laboratorium Chemicum
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1769
  49371Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Kgl. academiens botaniska trädgård [ plansch i Busser, J. B., Utkast till beskrifning om Upsala. D. 2, Upsala, 1769, vid s. 100. ]
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (artist, engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1769
  Westin Topografi Sv. Uppsala län
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Gustavianska academien
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1773
  49174Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Astronomiska observatoriet, Uppsala
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  Celsius, Anders, 1701-1744 (other)
  print 1769
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Abraham Bäck
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Bäck, Abraham, 1713–1795- (depicted)
  Lundberg, Gustaf, 1695-1786 (copy after)
  print 1793
  Album
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Wurmbea capensis, Duetzia scabra, Bladhia japonica [ plansch i Thunberg, Carl Peter [preses], Nova genera plantarum ... respondens Claudius Fr. Hornstedt ... , Upsaliae, 1781 ]
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Hornstedt, Clas Fredric, 1758-1809 (creator)
  Thunberg, Carl Peter, 1743-1828 (other)
  print ca 1781 Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Johan Ihre
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Ihre, Johan, 1707-1780 (depicted)
  Lundberg, Gustaf, 1695-1786 (creator)
  print ca 1770-ca 1804
  16644Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!