• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 1.
  Nissen el: tomtegubben
  Abildgaard, Nicolai, 1744-1809 (artist)
  Hård af Segerstad, Carl Alexander, 1768-1840 (former owner, donor)
  drawing/painting ca 1764-ca 1809
  Handt. Danmark 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Porträtt : Acrel, Johan Gustaf
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (depicted)
  print, portrait 1700 Linköpings stadsbibliotek
 • 3.
  Joh. Gust. Acrel : Med. Pract. ad Reg. Acad. Upsal. Profess. Reg. Acad. Scient. Holm. Membr. etc.
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (depicted)
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engraver)
  print ca 1794-1801
  Sv. gravyrer [Berndes] 2117
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Israel Acrelius
  Acrelius, Israel, 1714-1800 (depicted)
  drawing/painting ca 1759-ca 1800
  Ramad/mag.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Israel Erici Acrelius
  Acrelius, Israel Eric, 1540-1627 (depicted)
  drawing/painting ca 1750-ca 1800
  Ramad/mag.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Olof Israel Acrelius
  Acrelius, Olof Israel, 1569-1646 (depicted)
  drawing/painting ca 1750-ca 1800
  Ramad/mag.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Moder Svea
  Adelborg, Per Otto, 1781-1818 (artist)
  drawing/painting ca 1790-ca 1815
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Ritning till ett nytt Corps de garde på Kongl Skeppsholmen
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1777
  41106Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Till Statssecreter. Rosenadlers huus
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1766
  58696Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Port till Posthuset i Stockholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing/painting 1763
  39268Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Ritning till ett nytt Corps de garde vid broen uppå Kongl Skeppsholmen
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1776
  41105Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Hedvig Eleonora kyrkas orgelfasad
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (artist)
  drawing 1762?
  58805Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Till Johannishuus 1771
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1771
  42311Topografiska planscher Blekinge
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Maria kyrkas orgelfasad
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (artist)
  drawing 1774?
  58807Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Nedra Wåhningen : Till Johannishuus i Blekinge 1771
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1771
  42312Topografiska planscher Blekinge
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Öfra Wåhningen
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1771?
  42313Topografiska planscher Blekinge
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Le Plan de Theatre de Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1766
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47249
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Drifhuus uti kiöksträdgården wid Drottningholm 1773
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1775
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47264
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Coupe de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47276
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Facade de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47273
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Plan de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47272
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Grundritning af öfra och nedra wåhningarna uti nya pavillonen : på Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1777-ca 1791
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47254
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Drottningholms slottsteater
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1765
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47782
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Predikstol i Katarina kyrka.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (copy after)
  drawing 1752
  Sv. Top. handt. Stockholm [Söder]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Till Schedewi uti Östergötland, H. Exc. Riksr. Ar. Falckenberg tillhörigt 1781. : Öfre Wåhningen.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedevi] 54017
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Schedewi. 1781 : Nedra Wåhningen.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedewi] 54016
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Schedewi
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1765-1796
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedewi] 54018
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Grundritning af Ärila Kyrka : Stockholm af Öfver Intendent Contoret den 28 Februari 1781. C F Adelcrantz
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781-02-28
  Sv. Top. handt. Södermanland [Ärila] 46968
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  till Sparreholm.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1760-1780
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46629
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  till Sparreholm [Orangeriet]
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46628
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Sparreholm 1767
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1767
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46620
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46631
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46630
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46632
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  C. F. Adelcrantz ritningar till biblioteksbyggnad i Norrköping. Best. av J. H. Lidén. : Dessein till Bibliotheques Byggnad af Trä.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  Lidén, Johan Hinric, 1741-1793 (other)
  Areen, Ernst E., 1882-1943 (other)
  Curman, Sigurd, 1879-1966 (other)
  drawing 1776-1785
  Sv. Top. handt. Östergötland [Norrköping] 49208-49211
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Ritning till trappa
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (other)
  Tempelman, Olof, 1746-1816 (other)
  drawing 1792
  41354Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Chatarine Kyrka.
  Adelcrantz, Göran Josuae, 1668-1739 (artist)
  drawing, drawing/painting 1680-1739
  Sv. Top. handt. Stockholm [Söder] 41552
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Namn (Adlerfelt)
  Adlerfelt (former owner)
  provenance evidence, inscribed name 1733
  Leufstasaml. Liggfol. 206 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Svenska flottan segrar mot den preussiska den 10 september 1759 i Frische Haff
  Adlerfelt, Peter Maximilian, 1735-1808 (artist)
  drawing/painting 1760
  30866Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Sjöstrid den 27 juli 1704 utanför Orfordness
  Adlerfelt, Peter Maximilian, 1735-1808 (artist)
  Wallberg, Hans Gustaf, Överstelöjtnant, 1758-1834 (copy after)
  drawing/painting ca 1792-ca 1808
  30774Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Grundritning och elevation af den lit de parade uti hörnsalen på konl. slottet i Stockh. : der högst sal.konung Adolph Fredrichs lik var till allmänhetens åskådande utstäldt den XXVIII febr och föli.dagar MDCCLXXI
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (creator)
  Floding, Per, 1731-1791 (engraver)
  print 1771
  31358Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Adolpho Friderico optimo principii
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (depicted)
  Floding, Per, 1731-1791 (engraver)
  print 1761
  9477Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Adolphus Fridericus
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (depicted)
  Gillberg, Jacob, 1724-1793 (engraver)
  portrait 1700-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  [Planscher i] Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sälsynte och främmande djur ..., Stockholm 1754
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  book/publication 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  1. Trachinus Trachyurus. : 2. Albula Maculata. : 3. Blennius Viviparus. : 4. Cottus Qvadricornis. : 5. Pungitius Pusillus. : [ plansch XXXII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  1. Acipenser Ruthenicus. : 2. Acipenser Europeus. : 3. Angvis Bipes. : 4. Acipenser Indicus. [ plansch XXVIII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  1. Chimera Monstrosa. [ plansch XXV i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Teckningar ur Linnés Systema Naturae, uppklistrade på pappskivor sannolikt utforda av Peter Hernquist och använda vid undervisningen vid Veterinärinrättningen i Skara
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Hernquist, Peter, 1726-1808 (other)
  drawing 1700 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!