• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
123
 • 1.
  "Den veterinära administrationen genom tiderna" 1722-1972 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Fanny Alvings samling
  Alving, Fanny Maria, 1874-1955 (collector)
  1759-1955
  A 106
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3.
  Olof Anderssons arkiv
  Andersson, Olof, 1763-1842 (collector)
  diaries 0,1 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
  Search matches in archive components
  • Dagbok 1784-1816
 • 4.
  Notbok 1743
  Anonym (collector)
  17??
  Heh 4:o 91
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 5.
  Vit plastpärm "Boskapsapoteket i Skara" Beskrivning av några ståndkärl 1775-1800 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Anders, Abraham och Jacob Arfwedsons arkiv
  Arfwedson (collector)
  notes, letter (including drafts), diaries, financial documents, map, print 1696-1777 - 1,50 shelf meters, 30 volumes
  Arfwedson
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
  • "Avräkningskladd" 1725-1728
  • Brevkopieböcker 1696-1770
  • Resejournaler 1726-1728
 • 7.
  Sven Bexells samling
  Bexell, Sven Peter, 1775-1864 (collector)
  1725-1849
  H 165
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 8.
  Brinkmanska arkivet
  Brinkman, Carl Gustaf von, författare, diplomat, 1764-1847 (collector)
  1700-1800-talen
  Acc1951_1952no23
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Museiintendent Gustaf Brusewitz' papper
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899 (collector)
  1749-1890
  H 17
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 10.
  Beskrivning över staden Ystad
  Bæijer, Georg Henric, 1735-1802 (collector)
  1793 - 1 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Cedercrantzska släktarkivet
  Cedercrantz (collector)
  letter (including drafts) 1669-1779 - 0,1 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Cederlöf-Wigarts åtkomsthandlingar
  Cederlöf, Erik, 1709-1790 (collector)
  1724-1777
  H 9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 13.
  Skeppsbyggmästare Fredrik Henrik af Chapmans arkiv
  Chapman, Fredrik Henrik af, 1721-1808 (collector)
  1749-1808
  H 23
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 14.
  Astrid Cleve von Eulers arkiv
  Cleve, Astrid, 1875-1968 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), diaries, map, manuscript, drawing/painting, print 1898-1965 - 0,44 shelf meters, 7 volumes
  ClevevonEulerA
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
 • 15.
  Charles De Geers handskrifter från biblioteket på Leufstabruk
  De Geer, Charles, friherre, 1720-1778 (collector)
  De Geer, Charles, friherre, 1747-1805 (collector)
  notes, manuscript, drawing/painting 1608-1919
  Leufsta MS
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
 • 16.
  Brev till Carl Ferdinand d'Orchimont
  d'Orchimont, Carl Ferdinand, 1757-1824 (collector)
  1790
  H 139
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 17.
  Grundmaterial till Ivar Dyrendahls arbete om Veterinärinrättningen i Stockholm 1760-1866 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Hernquist och jordbruket 1700-1800 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Fotostatkopior av material i Knösiska arkivet (Stiftsoch Lands biblioteket i Skara) angående Hernquist 1768-1785 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Thomas Erskine's papper
  Erskine, Thomas, ca 1746-1828 (collector)
  1799-1822
  H 85
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 21.
  Fahlbeckska släktarkivet
  Fahlbeck (collector)
  letter (including drafts), diaries, photograph, manuscript, print 2,5 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
  Search matches in archive components
 • 22.
  Friesiska släktarkivet, Elias-släkten
  Fries, Elias, 1794-1878 (collector)
  Fries, Thore Magnus, 1832-1913 (collector)
  Fries, Thore (Theodor), 1762-1839 (collector)
  Bolin, Anna Maria, 1709-1788 (collector)
  Bolin, Brita Christina, 1734-1799 (collector)
  Wernelin, Bengt, 1715-1792 (collector)
  Fries, Elias August, 1875-1922 (collector)
  Lundquist, Carl Gustaf, 1841-1917 (collector)
  Fries, Sara Elisabet, 1769-1837 (collector)
  Fries, Thoralf, 1882-1963 (collector)
  Fries, Ingrid, 1883-1973 (collector)
  Lundquist, Anna, 1847-1938 (collector)
  Anjou, Gustava Katarina, 1844-1927 (collector)
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
  • Äldre släktbrev 1752-1878
  • Brev 1752-1960
 • 23.
  Gustaf Frödings efterlämnade papper
  Fröding, Gustaf, författare, 1860-1911 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, notes, biographica, press cutting, genealogical material, print 1700-2000 - 3 shelf meters, 50 volumes
  Froding
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Arkiv efter Astrid och släkten Guilletmot
  Guilletmot, Astrid, 1914-2015 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), photograph, genealogical material, sheet music, press cutting, print 1700-2015 - 0,40 shelf meters, 5 volumes
  Guilletmot
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Predikningar och predikoutkast av Johan Alfred Gullbring m. fl.
  Gullbring, Johan Alfred, 1845-1927 (collector)
  1782-1927
  9:2:6
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 26.
  Peter Hernquist och trädgården Trädgård - skola för odling Uppsats av Catharina Svala, Alnarp, SLU
  Sveriges Lantbruks Universitet (donor)
  1700-1799 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  von Holtenska papperen
  Holten, Johan Jakob von, 1768-1841 (collector)
  1799-1840
  H 12
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 28.
  Handlingar rörande von Jacobssonska sockerbruket i Göteborg
  Jacobsson, Niklas von, 1714-1785 (collector)
  1749-1794
  H 29
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 29.
  Anders Olofsson Knös' brevsamling
  Knös, Anders Olofsson, 1721-1799 (collector)
  notes, letter (including drafts) 1773-1798 - 0,1 shelf meters, 1 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Martin och August Kobbs papper
  Kobb, Martin Samuel, 1786-1862 (collector)
  1772-1959
  H 83
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 31.
  Petter Gotthard von Kochens arkiv
  Kochen, Petter Gotthard von, 1685-1764 (collector)
  1734-1764 - 0,3 shelf meters, 7 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Föreläsningskollegier
  Lagerbring, Sven, 1707-1787 (collector)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
  Search matches in archive components
 • 33.
  Erik Gustaf Lidbecks arkiv
  Lidbeck, Erik Gustaf, 1724-1803 (collector)
  notes, biographica, financial documents, documents by subject 0,7 shelf meters, 7 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
  Search matches in archive components
  • Brev 1754-1778
 • 34.
  Erik Gustaf Lidbecks brevsamling
  Lidbeck, Erik Gustaf, 1724-1803 (collector)
  letter (including drafts) 1747-1760 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Fredrik I:s fullmakt för Linné som arkiater 10.1 1747.
  Linné, Carl von, 1707-1778 (collector)
  letter (including drafts) 1747-01-10
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/3
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 36.
  Löhmanska arkivet
  Löhman (collector)
  1790-1890
  NC1416
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Paul Mohns arkiv
  Mohn, Paul, legationsråd, diplomat, 1898-1957 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, notes, photograph, legal documents, biographica 1734-1953 - 29 volumes
  Mohn
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Mörnerarkivet
  Mörner, Birger, 1867-1930 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), diaries, financial documents, photograph, realia, association documents, legal documents, sound recordings, manuscript, press cutting, drawing/painting, print 1588-1930 - ca 28 shelf meters, ca 270 volumes
  OUB/001
  Örebro universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
 • 39.
  Astronomen Olof Nenzelius paper
  Nenzelius, Olof, 1728-1804 (collector)
  1764-1790
  H 16
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 40.
  Brev till Baltzar von Platen
  Platen, Baltzar Bogislaus von, 1872-1945 (collector)
  1780-1827
  H 144
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 41.
  Posseska handskriftssamlingen
  Posse (collector)
  Gyllenborg (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), legal documents, genealogical material, manuscript, unprocessed material 1,60 shelf meters, 53 volumes
  Posse
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
  • Ulrika Eleonora, d.y., drottning av Sverige (1688-1741)H: Grefwe, Konglig Råd och Felt Marskalck
   Ulrika Eleonora, d.y., drottning av Sverige, 1688-1741 (author)
   H: Grefwe, Konglig Råd och Felt Marskalck (addressee)
   1715
  • Bellman, Carl Michael (1740-1795) okänd
   Bellman, Carl Michael, 1740-1795 (author)
   okänd (addressee)
   1790
 • 42.
  Papper om Stafs von Post, släkten von Ungern-Sternberg samt Planting-Gyllenbågska pensionsfonden
  Post, Stafs von, generaladjutant, 1780-1845 (collector)
  financial documents, unprocessed material, letter (including drafts) 1700-1900 - 0,4 shelf meters, 1 volumes
  NC736
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Grosshandlare Carl Robert Prytz' samling
  Prytz, Carl Robert, 1865-1938 (collector)
  1753-1934
  H 73
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 44.
  Lotten Rignells samling
  Rignell, Lotten, 1886-1976 (collector)
  1761-1976
  H 183
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 45.
  Carl Fredrik Rudbecks brevsamling
  Rudbeck, Carl Fredrik, 1755-1814 (collector)
  letter (including drafts), biographica 1768-1800 - 0,2 shelf meters, 4 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Leverans av trädplantor till Peter Hernquist från komminister Brynolf Hallborg i Stengårdshult 1779 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  Landshövding Peter Scheffers papper
  Scheffer, Peter, 1657-1731 (collector)
  1688-1716
  H 36
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 48.
  Familjearkivet på Skarhult
  Schwerin, Werner Gottlob von, 1772-1840 (collector)
  Schwerin, Martina von, 1789-1875 (collector)
  Schwerin, Carl Philip von, 1815-1846 (collector)
  Schwerin, Martina von, 1809-1839 (collector)
  biographica, letter (including drafts), diaries, manuscript, genealogical material 1781-1860 - 1,3 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Generalmajor Carl Ulrik Silfverskiölds papper
  Silfverskiöld, Carl Ulrik, 1749-1819 (collector)
  1767-1816
  H 8
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 50.
  Malla Silfverstolpes samling
  Silfverstolpe, Malla, författare, 1782-1861 (collector)
  letter (including drafts), notes, diaries, manuscript 1,30 shelf meters, 26 volumes
  SilfverstolpeMalla
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!