• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Begynnandes ifrån Calmarsund intill Stockholm, innehållandes Iemwäl Öjarna Gottland och Öland
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:5 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Special Passchartor Öfwer Fahrwatnet åth Lybeck Och Wismar Item Köpenhamns-redd och Droogden Noch Danziger-redd, Samt med Slytehamn på Gottland och Serlehamn på Oesel
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:10 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Altifrån Sandhamn till Rijga Innehållandes Iemwäl Moösund, samt Öjarna Ösel och Dagon, ned een Deel af Gottland och den Curiske Wallen
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:8 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Wäxande Grad-Charta öfver Norre-Bottn Innehållandes alle Cousterne ifrån Gefle och Åbo alt op till Tårneå
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:2 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Nembl: den Finska-Bottn med alla sina Couster och lägenheeter ifrån Kimiöö och Moösund intill Ändan wedh Nyenskantz
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:7 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Special Passcharta Öfwer Skager-Rack Uthwijsandes rätta beskaffenheeten af Cousten ifrån Fredrikshall i Norrige alt till Landskrona
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:3 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Begynnandes ifrån Elsnabben att Utwijsa Stockholms-Skärgården med Heela Cousten intill Gefle, samt och den Finska Skärgården till Åbo, jemwäl Heela Åland
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (honoree)
  1695
  I 3:6 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  General Passcharta Öfver Öster-Siöön och Skager-Rack Uthwijsandes alla Cousterne på det aldranogaste och accurateste, som det uthi platt och effter een medierat Compassens afwyrkningh görligt warit Skagen till Norrebottn och Nyenskantz
  Rosenfeldt, Werner von, 1639-1710 , 1639-1710 (cartographer)
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:11 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Wäxande Grad-Charta öfver Öster-Siön Ifrån Skagen till Norrebottn och Nyenskantz
  Rosenfeldt, Werner von, 1639-1710 , 1639-1710 (cartographer)
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1694
  I 3:1 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!