• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

12
 • 1.
  Lapponiae, Bothniae, Cajaniae qve regni Sveciae : Provinciarum septentrionalium nova delineatio.
  Bure, Anders, 1571-1646 (cartographer)
  map 1611
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Begynnandes ifrån Calmarsund intill Stockholm, innehållandes Iemwäl Öjarna Gottland och Öland
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:5 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Special Passchartor Öfwer Fahrwatnet åth Lybeck Och Wismar Item Köpenhamns-redd och Droogden Noch Danziger-redd, Samt med Slytehamn på Gottland och Serlehamn på Oesel
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:10 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Altifrån Sandhamn till Rijga Innehållandes Iemwäl Moösund, samt Öjarna Ösel och Dagon, ned een Deel af Gottland och den Curiske Wallen
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:8 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Wäxande Grad-Charta öfver Norre-Bottn Innehållandes alle Cousterne ifrån Gefle och Åbo alt op till Tårneå
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:2 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Nembl: den Finska-Bottn med alla sina Couster och lägenheeter ifrån Kimiöö och Moösund intill Ändan wedh Nyenskantz
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:7 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Special Passcharta Öfwer Skager-Rack Uthwijsandes rätta beskaffenheeten af Cousten ifrån Fredrikshall i Norrige alt till Landskrona
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:3 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Begynnandes ifrån Elsnabben att Utwijsa Stockholms-Skärgården med Heela Cousten intill Gefle, samt och den Finska Skärgården till Åbo, jemwäl Heela Åland
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (honoree)
  1695
  I 3:6 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Klöster Qwarteret med Domkijhln.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Qwarteret Hjorten och Tofwan.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Qwarteret Leijonet.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Tårgh Qwarteret.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Qwarteret Plantan.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Qwarteret Oxen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Qwarteret Kanichen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Qwarteret Muncken.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Prowest Qwarteret samt Qwart: Ubbo och Qwart: Oden.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Hörne Qwarteret
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  St:e Päders Qwarter.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  book/publication 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Qwarteret Doomen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Ste Erichz Qwarter.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Qwarteret Brüggiaren.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Qwarteret Bäfwern.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Qwarteret Krooken.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Qwarteret Groopen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Slåtz Qwarteret.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Trädgårdz Qwarteret.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Qwarteret Fågellsången.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Qwarteret Lindormen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Qwarteret Örnen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Qwart: Isen och Qwarteret Smäcken.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Kamhaafz Qwarteret.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Qwarteret Ruudan.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Ste Birgitta Qwart.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Kornhuus Qwart:
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Qwarteret Rosenbergh.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Biskopz Qwarteret.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Lade Qwarteret.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Qwart: Disa.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Geometrisk Delineation öfwer Uppsala Stadh : Titelsida
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map ca 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Qwarteret Jungfrun.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Qwarteret Swalan.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Qwarteret Hästen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Qwarteret Kåhlbo.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Qwarteret Krantzen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Qwarteret Draken.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Qwarteret Slåtzkijhln.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Qwarteret Rosendahl.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Qwarteret Ånebben.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!