• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Nordin 164 - Gustaf Finckes kopiebok
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  1560-talet
  Nordin 164
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Gustav Vasa till hertig Erik angående prinsessan Cecilias kärlekshandel med greven av Friesland.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (addressee)
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter [1560?]
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Gustav Vasa till hertig Erik angående det engelska frieriet och prinsessan Cecilias kärlekshandel med greven av Friesland.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (addressee)
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter [1560?]
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Erik XIV till Gustav Vasa angående prinsessan Cecilias kärlekshandel med greven av Friesland.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (addressee)
  letter 1560-03-29
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Erik XIV:s instruktion till Nils Sture inför hans förestående friarresa till England 1561.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Sture, Nils, 1543-1567 (addressee)
  1561
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Erik XIV till Svante Sture med varning för Gustav I:s missnöje.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-03-03
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Erik XIV till Svante Sture med anledning av en dennes förestående resa till Gustav I, hos vilken han beder om ett gott ord för sig med hänsyn till den ”greviska handeln” m.m.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (correspondent)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-04-10 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Erik XIV till Svante Sture om det befarade angreppet från danskarna samt om gränsallmogens gärder.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-03-06
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Historia Ioannis Magni Gothi sedis apostolicae legati Svetiae et Gotiae primatis ac archiepiscopi Vpsalensis de omnibvs Gothorvm Sveonvmqve regibvs qui vnquam ab initio nationis extitere, eorúmque memorabilibus bellis late varieqve per orbem gestis, opera Olai Magni Gothi fratris eiusdem autoris ac etiam archiepiscopi Vpsalensis in lucem e̜dita
  Johannes Magnus, 1488-1544 (author)
  Olaus Magnus, 1490-1557 (editor, other)
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (former owner)
  Brahe, Magnus, 1790-1844 (former owner)
  Fleming, Claes Adolph, 1771-1831 (former owner)
  Benedictus Olai, ca 1523-1582 (former owner)
  Viotti (printer, other)
  1554
  Sv. Rar. fol. 10:19a 2
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!