• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
123
 • 1.
  Abckiria : Michael Agricola Christiano Salutem
  Agricola, Michael Olavi, 1510-1557 (author)
  Hyckerström, Petrus Johannes (former owner)
  1549
  Rar. 10:233
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Se wsi Testamenti 1548
  Agricola, Mikael, ca 1510-1557 (translator)
  Laurentsson (printer)
  1548
  Sv. Rar. 10:548
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Rucouskiria, bibliasta, se on, molemista testamentista, messuramatusta, ia muusta monesta, jotca toysella polella Lutellan cokoonpoymettu somen turussa
  Agricola, Mikael, ca 1510-1557 (editor)
  Brenner, Elias, 1647-1717 (former owner)
  Laurentsson (printer)
  1544
  Sv. Rar. 10:145
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  C 458 - Directorium chori monasterii Vastenensis. Psalterium
  Anna Girmundsdotter, fl. 1489-1538 (scribe)
  1518
  C 458 C-samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Om Pestilentzien och hennes orsaker ... Aff lärde mäns bööker vthdragit och förswenskat, och mest sielff vthi åtskillighe tijdher förfarit, etc
  Berchelt, Simon, d. 1602? (author)
  Gutterwitz (printer)
  1589
  Sv. Rar. 10:131 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  C 61 - Birgittas Uppenbarelser på fornsvenska
  Birgitta, helgon, 1303-1373 (author)
  Början av 1500-talet
  C 61 C-samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Tychonis Brahe Dani de mvndi aetherei recentioribvs phaenomenis, liber secvndvs qvi est de illvstri stella cavdata ab elapso ferè triente Nouembris anni 1577, vsq; in finem Ianuarij sequentis conspecta
  Brahe, Tycho, 1546-1601 (author)
  Bureus, Johannes Thomae Agrivillensis, 1568-1652 (former owner)
  Uveida (printer)
  1588
  Obr. W:344 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Itinerarium Sacrae Scripturae, thet är, Een reesebook öffuer then Helighe Schrifft : vthi twå böker deelat /förswenskadt aff Laurentio Iohannis Laelio, fördom vthi Stockholms Collegio professore physico.
  Bünting, Heinrich, 1545-1606 (author)
  Laelius, Laurentius Johannis, -1603 (translator)
  1595 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  C 472 - Processionale Vastenense
  Christina Hansdotter Brask, fl. 1459-1520 (associated name)
  Slutet av 1400-talet
  C 472 C-samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Erik Drake af Hagelsrums Stammbuch
  Drake af Hagelsrum, Erik, 1625-1673 (former owner)
  album amicorum 1650-1683
  Y 38 d
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 40. Hård, Johann Adolf
   Hård, Johann Adolf, fl. 1654 (author)
   1554-12-09 Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Album amicorum of Jonas Latomus
  Faerno Cremonensis, Gabriele (author)
  Latomus, Jonas (former owner)
  album amicorum 1589-1599 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Henrik Frankelins Stammbuch
  Frankelin, Henrik, -1610 (former owner)
  album amicorum 1582-1610
  Y 52
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 22. Rüxleben, Abraham von
   Rüxleben, Abraham von, fl. 1593 (author)
   1593-01-20 Uppsala universitetsbibliotek
  • 23. Petevine, Thomas
   Petevine, Thomas, fl. 1591 (author)
   1591-06 Uppsala universitetsbibliotek
  • 205. Massenbach, Heinrich von
   Massenbach, Heinrich von, -1602 (author)
   1590-01-05 Uppsala universitetsbibliotek
  • 206. Gudmunsson, Anders
   Gudmunsson, Anders, fl. 1595 (author)
   1595-01-31 Uppsala universitetsbibliotek
  • 210. Deppen, Friedrich von
   Deppen, Friedrich von, fl. 1595 (author)
   1595 Uppsala universitetsbibliotek
  • 211. Andre, Gunmund
   Gunmund, Andre, fl. 1595 (author)
   1595-02 Uppsala universitetsbibliotek
  • 167. Pantone, Hildebrand
   Pantone, Hildebrand, fl. 1592 (author)
   1592-01-16 Uppsala universitetsbibliotek
  • 187. Hund, Daniel Hansson
   Hund, Daniel Hansson, 1541-1611 (author)
   1599-02-27 Uppsala universitetsbibliotek
  • 92. Burreus, Thomas
   Burreus, Thomas, fl. 1591 (author)
   1591-10-16 Uppsala universitetsbibliotek
  • 89. Kerndtner, Martin
   Kerndtner, Martin, fl. 1591 (author)
   1591-12-16 Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Gustav Vasas stadfästelsebrev för Peder Eriksson i Salsta på hans gods.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1526-10-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Betänkande beträffande den dyra tiden och medel till nödens avhjälpande genom reglering av handel och hantverk
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1546-04-04
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Gustav Vasa till Nils Boije i Raseborg rörande lösen för klockor, kläder till soldaterna och köp av spannmål.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1530-10-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Gustav Vasa till kammarskrivarna om redovisning av räntor.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-02-09
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Stadfästelse av privilegierna för Västervik.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1529-05-08
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Öppet brev om jordaskifte mellan Gustav Vasa och Gudmund Persson på Tyresö.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication, letter 1533-05-18
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Öppet brev om Gustav Vasas och hans arvingars köp av Sjöö gods i Uppland från Jakob Västgötes hustru Anna Eriksdotter.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1541-01-04
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Gustav Vasa till Jöran Jönsson på Kronoberg angående lönen till hans skyttar och fotfolk.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-12-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Gustav Vasa till Nils Boije med förebråelser för hans och adelns oförnöjsamhet och anspråk på belöningar.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1540-06-16
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Gustav Vasa till till Jöns Västgöte på Växjö med stämning till Stockholm.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1545-05-02
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Gustav Vasa till Nils Boije angående förbud mot utförsel av varor från Åbo och Viborgs län.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1539-12-10
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Kvittens för Nils Boije å 2 ½ tusen daler utlagda för inköp av en del klenoder.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  receipt 1545-09-01
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Gustav Vasa till fodermarsken Nils Boije om borgläger för rytteriet.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1537-03-29
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Gustav Vasa till Gustaf Olofsson (Stenbock) om krigsfolk och lösen för fodring i Västergötland.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1543-07-09
  De la Gardieska arkivet: historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Gustav Vasa till Jöns Västgöte med stämning ”andra resan” att svara mot Jöran Månsson om en del gods.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1551-04-24
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Gustav Vasa till Rasmus Klooth på Västerås slott om register över kosthållet på rikets slott.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-12-02
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Gustav Vasa till ridderskapet i Finland om avvärjandet av ryska röverier vid gränsen i fredstid.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1542-07-18
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Livstidsförläning med frälserätt åt Jöns Västgöte av en del skattejord under Växiö gård i Finland.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1535-09-15
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Gustav Vasa till bergsfogden Olof Jönsson att skaffa hemmansbrytaren Olof Olsson hans rätt.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1550-12-15
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Gustav Vasa till Svante Sture om krigsfaran från Danmark.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-02-20
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Litvrgia Svecanæ ecclesiæ catholicæ & orthodoxæ conformis. 1576
  Johan III, kung av Sverige, 1537-1592 (editor)
  Fecht, Petrus Michaelis, -1576 (editor)
  Laurentius Petri, Gothus, 1529-1579 (editor)
  Lemberger, Georg (engraver)
  Tidemansson (printer, other)
  1576
  Sv. Rar. fol. 10:32a, Ex. 2
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  C 450 - Antiphonarium ad usum fratrum monasterii Vastenensis
  Johannes Suenonis, fl. 1486-1511 (scribe)
  Katarina Jönsdotter, fl. 1476-1519 (scribe)
  1486-1511
  C 450 C-samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Receipt
  Lemnius, Wilhelm, 1530-1570 (author)
  receipt 1569-03-14
  Waller Ms se-01725 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Een liten vnderwijsning, huru Christet folk må warda förmanat til sacramentet eller wårs Herras Jesu Christi nattward. Doc. Mar. Lut. Vtsatt aff tydzkon på swensko L.P
  Luther, Martin, 1483-1546 (author)
  Laurentius Petri, 1499-1573 (translator)
  Laurentsson (printer)
  [1558]
  Sv. Rar. 10:150 (1) 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Doctoris Mart: Luth: och m: Johannis Mathesii, spörsmål och swaar, stelte för them, som wilia gåå til schrifft, och vndfå herrans Jesu Christi helga natward. Sampt medh schrifftermålen, som skeer för Gudhi och för schrifftefadhrenom, etc. Affsatte aff Petro Johannis Gotho
  Luther, Martin, 1483-1546 (author)
  Mathesius, Johannes, 1504-1565 (author)
  Petrus Johannis, Gothus, 1530-1616 (editor)
  Gutterwitz (printer)
  1587
  Sv. Rar. 10:144 (3) 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  At thz är rett och christelighit, bruka exorcismum widh döpelsen, såsom alment och aff ålder i christenhetenne haffuer waret och vthi wåra församblingar än nw är plägsed
  Menius, Justus, 1499-1558 (author)
  Laurentius Petri, 1499-1573 (translator)
  Johannes Matt (author)
  Laurentsson (printer)
  1562
  Sv. Rar. 10:147 (1) 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  C 506 - Processionshymner från Vadstena kloster
  Michael Nicolai (associated name)
  Före 1508
  C 506 C-samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Orsack hwar före messan böör wara på thet tungomål som then menighe man forstondelighit är
  Olaus Petri, 1493-1552 (author)
  Kungl. tryckeriet (printer)
  1531
  Sv. Rar. 10:60 (2)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Een handbock påå swensko, ther doo pet och annat mera vthi ståår
  Olaus Petri, 1493-1552 (author)
  Kungl. tryckeriet (printer, other)
  1529
  Sv. Rar. 10:60 (1) 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Then swenska messan epter som hon j Stocholm halles, med noghro orsaker och bewijs som ther til dragha at hon på forstondeligit mål hallas skal, giffues her ock fore huii hon icke aldeles med sådana ceremonier halles som then latiniska messan
  Olaus Petri, 1493-1552 (author)
  Schröder, Johan Henrik, 1791-1857 (former owner)
  Kungl. tryckeriet (printer)
  1535
  Sv. Rar. 10:60a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Receipt
  Olavi Botniensis, Nicolaus, 1550-1600 (signer)
  receipt 1596-10-20
  Waller Ms se-02231 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!