• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående "hustru Birgittas" avresa till Märta Sture samt en skada som sonen Johan i Västerås ådragit sig.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1551-01-08 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående kalksten och ved från två socknar, samt råd om hennes sjuka barn.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1546-03-22 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående inbjudan till firande av bröllop och julhögtid samt löfte från konungen om hjälp av biskopstionde.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1544-11-20 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående inbjudan till julen samt besked om en medsänd guldkedja.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1545-12 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående tillstånd för systern och herr Svante Sture att besöka kungafamiljen på Gripsholm.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1547-08-11 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående körslor av kalksten samt om dagsverken från socknarna Mörkö och Grodinge.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1546-03-18 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture med anhållan om snart besök av systern och svågern.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1549-07-20 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående kungaparets resa till Östergötland samt råd till systern om en tilltänkt resa.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1549-08-24 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående tre stycken "makeijer" och ett stycke lärft.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1551-06-02 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Drottning Margareta Eriksson Leijonhufvud till Märta Sture angående byte av några gods mellan kungen och herr Svante.
  Sture, Märta, 1520-1584 (addressee)
  Margareta, drottning av Sverige, 1516-1551 (author)
  letter 1551-05-27 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!