• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Margit Abenius
  Abenius, Margit, 1899-1970 (depicted)
  Larsson, Henrik, 19??- (other)
  photograph 1954
  1986/83Sv.portr.saml. Kab.f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Margit Abenius
  Abenius, Margit, 1899-1970 (depicted)
  Sundgren, Gunnar, 1901-1970 (photographer)
  photograph ca 1930-ca 1940
  1948/47Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  O. Alins album s. 11
  Abersten, Simon, 1865-1937 (depicted)
  Arosenius, Edvard Herman Neikter, 1867-1959 (depicted)
  Fåhraeus, Gustaf Rudolf, 1865-1950 (depicted)
  Jansson, Hjalmar, 1863-? (depicted)
  photograph ca 1860-
  Album
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Segelskuta uppdragen på stranden av en klippig kust
  Adelborg, Jacob, 1816-1865 (artist)
  drawing/painting 1858?
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Arab-qvinna. [illustration i Natt och Dag, Svante & Melander, Richard, Jorden rundt under svensk örlogsflagg ..., Stockholm 1887, s. 142]
  Adelborg, Ottilia, 1855-1936 (illustrator)
  print 1887
  Sv. Resor Allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Drifhuus uti kiöksträdgården wid Drottningholm 1773
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1775
  47264Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Port till Posthuset i Stockholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing/painting 1763
  39268Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Grundritning af öfra och nedra wåhningarna uti nya pavillonen : på Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1777-ca 1791
  47254Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Grundritning och elevation af den lit de parade uti hörnsalen på konl. slottet i Stockh. : der högst sal.konung Adolph Fredrichs lik var till allmänhetens åskådande utstäldt den XXVIII febr och föli.dagar MDCCLXXI
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (creator)
  Floding, Per, 1731-1791 (engraver)
  print 1771
  31358Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  [Planscher i] Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sälsynte och främmande djur ..., Stockholm 1754
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  book/publication 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  1. Chimera Monstrosa. [ plansch XXV i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  1. Acipenser Ruthenicus. : 2. Acipenser Europeus. : 3. Angvis Bipes. : 4. Acipenser Indicus. [ plansch XXVIII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  1. Trachinus Trachyurus. : 2. Albula Maculata. : 3. Blennius Viviparus. : 4. Cottus Qvadricornis. : 5. Pungitius Pusillus. : [ plansch XXXII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Portrait de Rubens par Antoine Van Dyck
  Ahlberg, Johan, 1752-1813 (artist)
  Rubens, Paul Peter, 1577-1640 (depicted)
  Dyck, Anthonis van, 1599-1641 (copy after)
  drawing/painting ca 1770-ca 1813
  2Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Nils-Gunnar Ahlborg och Gösta Ekman i teaterföreställningen Gustav Wasa av August Strindberg, i Uppsala universitets aula 1934
  Ahlborg, Nils-Gunnar, 1912-1980 (depicted)
  Ekman, Gösta d.ä., 1890-1938 (depicted)
  photograph 1934 Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Nils-Gunnar Ahlborg och Gösta Ekman i teaterföreställningen Gustav Wasa av August Strindberg, i Uppsala universitets aula 1934
  Ahlborg, Nils-Gunnar, 1912-1980 (depicted)
  Ekman, Gösta d.ä., 1890-1938 (depicted)
  photograph 1934 Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  O. Alins album s. 2
  Ahlenius, Karl, 1866-1906 (depicted)
  Clason, Sam, riksarkivarie, 1867-1925 (depicted)
  Reuterskiöld, Carl Axel, 1870-1944 (depicted)
  Varenius, Otto, 1857-1940 (depicted)
  photograph ca 1860-
  Album
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Upsala stads utseende från södra sidan.
  Akrel, Fred., 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Top. pl. Uppsala Vyer 1700-talet 49075
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Consistorii Academici Hus på Norra sidan
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Carolinska Academien. Kgl. Academ:s Sjukhus
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  print 1769
  1947Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Exercitii gården
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770
  1945
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Upsala domkyrka
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770 Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Theatrum Oeconomicum
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (artist, engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770
  49400Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Kgl. Laboratorium Chemicum
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1769
  49371Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Kgl. academiens botaniska trädgård [ plansch i Busser, J. B., Utkast till beskrifning om Upsala. D. 2, Upsala, 1769, vid s. 100. ]
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (artist, engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1769
  Westin Topografi Sv. Uppsala län
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Gustavianska academien
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1773
  49174Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Astronomiska observatoriet, Uppsala
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  Celsius, Anders, 1701-1744 (other)
  print 1769
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Wurmbea capensis, Duetzia scabra, Bladhia japonica [ plansch i Thunberg, Carl Peter [preses], Nova genera plantarum ... respondens Claudius Fr. Hornstedt ... , Upsaliae, 1781 ]
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Hornstedt, Clas Fredric, 1758-1809 (creator)
  Thunberg, Carl Peter, 1743-1828 (other)
  print ca 1781 Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  [Illustrationer till] Anders Sparrman, Resa till Goda Hopps-udden, södra pol-kretsen och omkring jordklotet : samt till Hottentott- och Caffer-landen åren 1772-76, del I
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Sparrman, Anders, 1748-1820 (creator)
  print 1783
  Obr. 16:74
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Borreby
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (artist)
  print 1818-1819
  44673Topografiska planscher Skåne
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Hildur Akselsson
  Akselsson, Hildur, 1887- (depicted)
  Osti, Heinrich, 1826-1914 (photographer)
  photograph 1901 Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Hildur Akselsson
  Akselsson, Hildur, 1887- (depicted)
  Osti, Heinrich, 1826-1914 (photographer)
  photograph 1899 Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Hildur Akselsson
  Akselsson, Hildur, 1887- (depicted)
  Osti, Heinrich, 1826-1914 (photographer)
  photograph 1899 Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Hildur Akselsson
  Akselsson, Hildur, 1887- (depicted)
  Osti, Heinrich, 1826-1914 (photographer)
  photograph 1895 Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Anna-Maria Albrektson
  Albrektson, Anna-Maria, 1934-2015 (other)
  Wennman, Lars-Owe, 1949- (photographer)
  photograph 1986 Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Annerstedts fotoalbum II s. 9
  Aldén, Gustaf Alfred, 1876-? (depicted)
  Fyhrvall, Karl Oskar, 1846-1915 (depicted)
  Grandinson, Karl Gustaf Alexander, 1858-1944 (depicted)
  Holmgren, Ludvig Frans Oscar, 1849-? (depicted)
  photograph ca 1860-
  Album
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  O. Alins fotoalbum
  Alin, Oscar, politiker, professor, 1846-1900 (dedicatee, former owner)
  album 1896
  Album
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Oscar Alin
  Alin, Oscar, politiker, professor, 1846-1900 (depicted)
  photograph 1897
  Sv.portr.saml. Kab.f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Annerstedts fotoalbum II s. 2
  Alin, Oscar, politiker, professor, 1846-1900 (depicted)
  Göthe, Anders Georg, 1846-1933 (depicted)
  Hjärne, Harald, professor, politiker, 1848-1922 (depicted)
  Rydin, Herman Ludvig, 1822-1904 (depicted)
  photograph ca 1860-
  Album
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Oscar Alin
  Alin, Oscar, politiker, professor, 1846-1900 (depicted)
  Jaeger, Johannes, 1832–1908- (photographer)
  photograph ca 1880-ca 1890
  Sv.portr.saml. Visitk.f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Oscar Alin
  Alin, Oscar, politiker, professor, 1846-1900 (depicted)
  Osti, Heinrich, 1826-1914 (photographer)
  photograph 1893?
  Sv.portr.saml. Kab.f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Medicinska fakultetens lärare 1863
  Almén, August Teodor, 1833-1903 (depicted)
  Clason, Edward, 1829-1912 (depicted)
  Glas, Olof, 1812-1880 (depicted)
  Mesterton, Carl Benedict, 1826-1889 (depicted)
  photograph 1863 Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Medicinska fakulteten i Upsala 1866
  Almén, August Teodor, 1833-1903 (depicted)
  Glas, Olof, 1812-1880 (depicted)
  Hedenius, Per, 1828-1896 (depicted)
  Holmgren, Frithiof, läkare, professor i fysiologi, 1831-1897 (depicted)
  photograph 1866
  Gruppfotogr. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Tore Almén
  Almén, Tore August, 1871-1919 (other)
  Dahllöf, Alfred, 1844-1908 (photographer)
  photograph ca 1890
  Sv.portr.saml. Kab.f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Utsikt från Konstvetenskapliga institutionen över Domkyrkoplan mot Trefaldighetskyrkan och Carolina Rediviva
  Almgren, Elisabeth (artist)
  drawing/painting 1986
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Eddaspången i Uppsala
  Almgren, Elisabeth (artist)
  drawing/painting 1987
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Haglunds bro i Uppsala
  Almgren, Elisabeth (artist)
  drawing/painting 1987
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Torghandel på Sankt Eriks torg i Uppsala
  Almgren, Elisabeth (artist)
  drawing/painting 1987
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!