• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Antiksamlingen i Uppsala
  Boëthius, Axel, 1889-1969 (donor)
  Furumark, Arne, arkeolog, 1903-1982 (donor)
  Gjerstad, Einar, 1897-1988 (donor)
  Hägg, Robin, 1935-2014 (donor)
  Kjellberg, Anders Lennart, 1857-1936 (donor)
  Nordquist, Gullög, 1948- (donor)
  Nylander, Carl , 1932- (donor)
  Osten, Hans Henning von der, arkeolog, 1899-1960 (donor)
  Persson, Axel W., 1888-1951 (donor)
  Svennung, Josef, professor i latin, 1895-1985 (donor)
  Säflund, Gösta, 1903-2004 (donor)
  Säve-Söderbergh, Torgny, 1914-1998 (donor)
  Wide, Samuel, 1861-1918 (donor)
  Åkerström, Åke, 1902-1991 (donor)
  Hallin, Axel, 1877-1949 (donor)
  Sjögren, Håkan, professor, filolog, 1870-1934 (donor)
  Uppsala universitet (collector)
  Nationalmuseum. Stockholm (donor)
  Svenska institutet i Athen (donor)
  Svenska institutet i Rom (donor)
  Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • 3.
  Valsgärde boat grave 01
  Lindqvist, Sune, 1887-1976 (field director)
  Uppsala universitet. Museum Gustavianum (curator)
  Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • 4.
  Valsgärde boat grave 02
  Lindqvist, Sune, 1887-1976 (field director)
  Uppsala universitet. Museum Gustavianum (curator)
  Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • 6.
  Kullen / Krapperups Samlingar Annotationer : Till Fosterländske Vänner och Beskyddare af Svenska Konst- och Odlings-Historien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invitation 1865 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Slöjdföreningen / Till slöjdskolans bildande 1846 : Slöjdföreningens och dess skolas stiftelse af N.M. Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1865 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Slöjdskola och förening / Uttalande etc angående Maria Collins arbete 1890 : Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen år 1885
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (publisher)
  1885 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Teckning och tekniska skolan / Om ritundervisningen : Förslag till metodik och planer för undervisningen i teckning af Svenska teckningsläraresällskapets komiterade.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska teckningsläraresällskapet (author)
  print 1889 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Slöjdskola och förening / Antekningar från Köpenhamm om skoer i T : A.N. Berggren. Skönskrifnings-institut för Herrar och Damer.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1866 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Stadgar för Svenska slöjdföreningen gillade och antagna den 22 Sept. 1862.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1862-09-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdskola och förening / Slöjdskolan i Stockholm för ten stadgar 1862-74 : Stadgar för Svenska Slöjdföreningen gillade och antagna den 22 September 1862.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Teckning och tekniska skolan / Theater o konserter : Sång i Kungsholms kyrka
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  print 1849-05-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Fornminnesföreningen / Från föreningens möten i Örebro, Wexjö o Skara : Program för Skånska fornminnesföreningens möte i Växjö den 1 juni 1870
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  print 1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Svenska fornminnes-föreningens styrelse och ledamöter den 31 maj 1875.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory 1875-05-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Svenska fornminnes-föreningens stadgar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  government publication 1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Svenska Fornminnes-föreningens Stadgar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  government publication 1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Svenska Fornminnes-föreningens Stadgar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  government publication 1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Svenska Fornminnesföreningens Stadgar. Antagna den 29 November 1869 och den 27 Februari 1875.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  government publication 1875 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Svenska Fornminnes-föreningens uppkomst, stadgar och frågeformulär
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  government publication, print 1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Förslag till stadgar för Svenska fornminnesföreningen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  print 1876 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Ett och annat om Industriens arbete och dess samband med vetenskap och konst. Af Baltzar Cronstrand
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Cronstrand, Baltzar, 1794-1876 (author)
  print 1856 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Teckning och tekniska skolan / Ritkurs af W Klein i Malmö : Om ritkonsten såsom allmänt bildningsmedel af W. Klein.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Klein, William, 1822-1900 (author)
  Malmö Latinskola (associated name)
  print 1864 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Forskning / Dubletter af kyanot m m : Subskriptions-Anmälan å en Godtköps-upplaga utgiven af Ernst Wallis.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Wallis, Ernst, 1842-1919 (associated name)
  history, catalog 1881 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Uppsala studentkårs fest för Vegaexpeditionen den 7 maj 1880 (17 st. tryck)
  Nordenskiöld, Adolf Erik, 1832-1901 (other)
  Nordenskiöld, Anna (other)
  Holmgren, Frithiof, 1831-1897 (dedicator)
  Tullberg, Tycho, zoolog, 1842-1920 (dedicator)
  Palander, Louis, 1842-1920 (other)
  Uppsala studentkår (issuing body)
  biljett, government publication, print 1880
  Sv. Univ. väs. Uppsala Studentkåren Fester Kaps.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Episcoposcopia sviogothica
  Rhyzelius, Andreas Olavi, 1677-1761 (author)
  Älf, Samuel, 1727-1799 (author)
  Kylander, Per (1737-1793), kyrkoherde (author)
  Ekerman, Carl Fredrik, 1743-1792 (author)
  1752
  B 167
  Linköpings stadsbibliotek
 • 32.
  Album med bilder av svenska fåglar
  Rudbeck, Olof, d.y., 1660-1740 (attributed name)
  album ca 1690-1700
  D 150 b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Valsgärde boat grave 14
  Schönbäck, Bengt , 1919-2017 (field director)
  Nordahl, Else (field director)
  Uppsala universitet. Museum Gustavianum (curator)
  Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • 34.
  Kartor och planer över karantänsanstalten Fejan ca 1893-1895
  Waller, Carl Erik, läkare, 1856-1927 (former owner)
  map, drawing ca 1893-1895
  Sv. handrit. kartor / Sv. top. Uppland handt. [Fejan]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Astronomiska observatoriet Uppsala, 1840-talet. : Div. ritningar, anteckningar samt stick över utländska förebilder.
  Way, Johan, 1792-1873 (architect)
  Sandberg, Johan Gustaf, 1782-1854 (architect)
  manuscript, drawing, print 1840-1849
  Sv. Top. handt. Uppsala Akad. [Astronomiska Observatoriet]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  The Victoria Museum for Egyptian Antiquities
  Victoria, drottning av Sverige, 1862-1930 (donor)
  Piehl, Karl Fredrik, 1853-1904 (associated name)
  Maspero, Gaston, 1846-1916 (donor)
  Säve-Söderbergh, Torgny, 1914-1998 (donor)
  Beöthy , Zsolt, 1848-1922 (donor)
  Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • 37.
  Plancher till Underdånigt Betänkande af den 8:de Januarii 1838 rörande Bestyckningen af Waxholms Fästning och dess Detachementer. map, drawing, book 1838
  Sv. Top. handt. Uppland [Vaxholm]
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!