• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
1234
 • 1.
  Uppsala
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1773
  49021Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Uppsala
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1773
  49015Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Uppsala 1773
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1773
  49005Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Uppsala 1773
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1773
  48985Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver ön S:t Barthelemy. Konungen af Sverige Gustaf den IV Adolph i underdånighet tilegnad af författaren Samuel Fahlberg
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  map 1801 Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Karta Öfver Sverige
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (cartographer)
  1811
  A 204 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Nya Kopparbergs Bergslag i Örbro Höfdingadöme.
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1804
  A 104b De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Situationscharta öfver wattu-ledningarne till Sala silverwärk. : Afcop. af Jon Billow 1775.
  Billow, Jonas, 1747-1785 (creator)
  map 1775
  Sv. handrit. kartor [Dav. 1505] 52959
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Charta öfver Upland och Södertörn : Med Kongl. Maj.ts nådigste privilegio utgifven af des Landtmäteri contoir
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver, cartographer)
  map ca 1750-ca 1760
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Charta Öfwer Upland Och Söder Törn Med Kongl Maj:ts nådigste Privilegio Utgifven af Des Landtmäterj Contoir
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver)
  [ca. 1739-1755]
  A 234 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Charta Öfwer Nerike Med Konglige Majts Nådigste Privilegio Utgifwen af Kong. Landtmäterj Contoret.
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver)
  [1745]
  A 135 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Afritning efter en gammal Charta som är gjord wid slutet af sjuttonde Seculum, med Titel: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen - med dess omkringh liggande landh.
  Björnstjärna, Johan, 1729-1797 (draftsman)
  map 1796
  Sv. Top. handt. [Stockholm söder] 41394
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Charta öfver Upsala stad No. II : Med Kongl. Maij:ts Allernådigste Privilegio Utgifven i Stockholm År 1770 af Jonas Brolin Ingeniur vid Kongl. Landtmäteri Contoiret.
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (cartographer)
  map 1770
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Grundritning öfver i synnerhet den inre delen av Gefle stad
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (cartographer)
  map 1776
  43359Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Charta öfver Upsala stad, utgifven år 1770 af Jon: Brolin. [ Karta i Busser, J. B. Utkast till beskrifning om Upsala. D. 2, Upsala, 1769, mellan s. 8-9 ]
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (cartographer)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1770 Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Upsala Stad : Copia utaf den År 1770 af Jonas Brolin utgifne Charta öfver Upsala Stad
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (copy after)
  Ridderbielke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (creator)
  map ca 1920-1923
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Aegyptvs antiqua In suas Partes & Nomos divisa cum Troglodytice Libya Exteriori Aethiopia supra Aegyptum. C Browall. Up. 1720
  Browall, Carl, fl. 1720 (cartographer)
  1720
  A 56 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Graeciae antiquae tabula. Ex Ptolemaeo aliisqve praestantioribus Geographis Collegit Carolus Browallius
  Browall, Carl, fl. 1720 (cartographer)
  [ca. 1720-1731]
  A 83 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Graeciae antiquae tabula. Ex Ptolemaeo aliisqve praestantioribus Geographis Collegit Carolus Browallius
  Browall, Carl, fl. 1720 (cartographer)
  [ca. 1720-1731]
  A 83 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Lapponiae, Bothniae, Cajaniae qve regni Sveciae : Provinciarum septentrionalium nova delineatio.
  Bureus, Andreas, 1571-1646 (cartographer)
  map 1611
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Charta öfver St Chatarina Kyrkogård : afmätt 1764 af stads ingenieuren Von der Burg. Renov 1799 af F. A. Wiblingen.
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (draftsman)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (restorationist)
  map 1764
  Sv. Top. handt. [Stockholm söder] 41535
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Karta öfver Grekland med en del af Europeiska och Asiatiska Turkiet, efter de bästa nyare Kartor sammandragen af W. M. C.
  Carpelan, Wilhelm, 1787-1830 (cartographer)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1823
  A 84 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Karta öfver Mälaren med dess omgifningar af C.E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1868 Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E. Dahlman. 1872.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1872 Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Carte de La Polynesie ou La Cinquieme Partie de la Terre. // Karta över Polynesien eller Femte Delen af Jordklotet.
  Djurberg, Daniel, 1744-1834 (cartographer)
  1790
  A 157 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Karta öfver Sverige och Norrige eller Skandinavien, Utvisande Län- Landskaps- och Amts-indelningen, samt Planen till den Större Kartan i 8ta blad.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  1826
  A 206 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Charta öfver Södermanland : med Kongl. Maj:ts nådiga priv. utgifven af Kongl. Landtmäteri Contoiret / E. Geringius sculpsit, Holmiae
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  Kongl. Landtmäteri Contoiret (publisher)
  map [1743]
  Kartor Sverige Landskapskartor Södermanland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Charta öfver Södermanland met Kongl. Maj:ts nådiga Priv utgifven af Kongl. Landtmäteri Contouet
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  [1743]
  A 213 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Charta Öfwer Mälaren, med Kongl: Maijts Nådigste Privilegio utgifwen, af Dess Landtmäterij Contoir
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  Nordencreutz, Jacob, 1671-1747 (publisher)
  1739
  A 123 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  En del af Longholmen med rasp och spinhustomten. [Uppmätt 1747 av P. Tillaeus.] Cop. 1801 af C. D. Gyllenborg. Orienal finnes uti Kongl. Commercecollegium.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (copy after)
  Tillaeus, Petrus, 1679-1754 (cartographer)
  map 1801
  Sv. Top. handt. [Stockholm söder] 41399
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens Litografiska Anstalt (printer)
  map 1898-1905 Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens Litografiska Anstalt (printer)
  map 1898-1905 Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Charta Öfver Luleå Lappmark Samt Luleå, Råneå, Öfver och NederKalix Socknar i Westerbottens Höfdingedöme
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (cartographer)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  1801
  A 112a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Karta öfver Kemi lappmark På Friherre S.G. Hermelins anmodan enligt Astronomiske Observationer författad under en Resa omkring NordKap och i Kemi Lappmark år 1802 af Georg Wahlenberg Amanuens vid Upsala Akad. Nat. Kabinett.
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (client)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  1802
  A 104a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Petrografisk Karta öfver en del af Göta Rike
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1804
  A 204:3 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Petrografisk Karta öfver Skåne
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1804
  A 204a(4) De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Petrografisk Karta öfver Nerike
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1804
  A 204:2 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Charta öfver Linköpings stad uti Östergötland efter förordnande uprättad år 1800 af C.J. Lagergren och Afritad år 1820 af Carl Nikl. Ullén
  Lagergren, Jonas Christopher (surveyor)
  Ullén, Carl Nikl. (other)
  map ca 1900 B.C. Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Upsala år 1868
  Larsson, Zakarias, 1828-1901 (cartographer)
  map 1868
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Karta öfver Uppsala med förstäder
  Laurell, Gustaf Gösta Axel, 1855-? (cartographer)
  map 1909
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Karta öfver Stockholms omgifningar, utgifen af C.O. Funck
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (litographer)
  map ca 1826-ca 1893 Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Skandinavien
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (creator, litographer)
  map 1842
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!