• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
Show more
Show more
 • 1.
  Certificate
  Abelin, Hjalmar August, 1817-1893 (author)
  Holmberg, Erik Emanuel, 1852-1900 (associated name)
  certificate 1881-12-12
  Waller Ms se-00003 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Letter 1919-02-03, Nässjö
  Abrahamsson, Carl August, -1858 (author)
  letter 1919-02-03
  Waller Ms Birg-00004 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • Search matches in content
  • Prooemium 1798-02-20 Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Certificate
  Acharius, Erik, 1757-1819 (author)
  certificate 1800-08-08
  Waller Ms se-00006 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Receipt
  Acharius, Erik, 1757-1819 (author)
  receipt 1795-12-12
  Waller Ms se-00005 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Letter 1813-08-01, Landskrona
  Acharius, Lars Gustaf, 1789- (author)
  letter 1813-08-01
  Waller Ms se-00011 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Letter 27 July 1781, Uppsala to Carl Linnaeus the Younger, London
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  Linnaeus the Younger, Carl, 1741-1783 (addressee)
  letter d. 27 Julii 1781
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Certificate
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  Murray, Adolph, 1751-1803 (signer)
  Wetterstedt, Eric af, 1736-1822 (signer)
  certificate 1798-23
  Waller Ms se-00012 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Official document
  Acrelius, Israel, 1714-1800 (author)
  Gahm, Simon (associated name)
  Unander, Eric (associated name)
  government publication 1749-17
  Waller Ms se-00014 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Letter 1929-01-18, Uppsala
  Acton, Alfred, 1867-1956 (author)
  Waller, Erik, läkare, 1875-1955 (addressee)
  Grape, Anders, bibliotekarie, 1880-1959 (associated name)
  Swedenborg, Emanuel, 1688-1772 (associated name)
  letter 1929-01-18
  Waller Ms Wall-00002 Waller - Erik Wallers correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Letter 1929-01-23, Uppsala
  Acton, Alfred, 1867-1956 (author)
  Waller, Erik, läkare, 1875-1955 (addressee)
  Swedenborg, Emanuel, 1688-1772 (associated name)
  letter 1929-01-23
  Waller Ms Wall-00003 Waller - Erik Wallers correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Letter 1929-03-05, Uppsala
  Acton, Alfred, 1867-1956 (author)
  Waller, Erik, läkare, 1875-1955 (addressee)
  Swedenborg, Emanuel, 1688-1772 (associated name)
  letter 1929-03-05
  Waller Ms Wall-00004 Waller - Erik Wallers correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Romerska antiqviteter eller de gamla romares bruk, seder och lagar : handbok för den studerande ungdomen. /Alexander Adam ; öfversättning från sjette uppl. af S. J. Callerholm.
  Adam, Alexander, 1741-1809 (author)
  Callerholm, Svante Jacob, 1797-1877 (translator)
  1843-1844 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Official document
  Adelcrantz, Carl Fredric, 1716-1796 (signer)
  Psilanderhielm, Johan Gustaf, 1723-1782 (signer)
  Tilas, Daniel, 1712-1772 (signer)
  Wrede-Sparre, Axel, 1708-1772 (signer)
  government publication 1770-05-17
  Waller Ms se-03253 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Oförgripelige tankar och anmärkningar, wid the 35 frågor, som för någon tid sedan af kongl. finska boktryckeriet äro utkomne. =Anon.= Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, år 1765
  Adelswärd, Johan, 1718-1785 (author)
  1765
  Gyllenhjelmska biblioteket Samling af utkomne ... tom. 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Amphion, opera med prologue. Första gången upförd uti deras kongl. majestäters och kongl. husets närvaro, då hans maj:ts konungens födelsedag firades, den 26 januarii 1778. =Anon=. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet 1778
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  Naumann, Johann Gottlieb, 1741-1801 (composer)
  Gallodier, Louis, 1733-1803 (composer, other)
  Thomas, Antoine Léonard, 1732-1785 (associated name)
  drama 1778
  Bokband 1800-t. Sverige 138
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Werthers bref til sin wän.
  Adlersparre, Georg, 1760-1835 (author)
  [1800-talet]
  Sv. Sv. Litt. Folkvisor Kaps. 1830-1839
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Letter 1800-05-20, Uppsala
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  Tham, Per, 1737-1820 (addressee)
  letter 1800-05-20
  Waller Ms se-00019 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Fem mycket ömma och rörande Kärleks-Wisor
  Afzelius, Arvid August, 1785-1871 (author)
  1842
  Svensk litteratur, Folkvisor, Vol. 12, nr 5
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Den svenska gesellens visa
  Afzelius, Arvid August, 1785-1871 (author)
  1838
  Svensk litteratur, Folkvisor, kaps 1830-39
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Prescription
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  prescription 1917-03-28
  Waller Ms Birg-00023 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Letter 1917-01-02, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1917-01-02
  Waller Ms Birg-00022 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Letter 1916-11-12, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1916-11-12
  Waller Ms Birg-00019 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Letter 1916-11-21, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1916-11-21
  Waller Ms Birg-00020 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Letter 1916-12-07, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1916-12-07
  Waller Ms Birg-00021 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Letter 1916-08-08, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1916-08-08
  Waller Ms Birg-00017 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Letter 1916-08-31, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1916-08-31
  Waller Ms Birg-00018 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Letter 1915-10-03?, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1915-10-03 (around)
  Waller Ms Birg-00007 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Letter 1915-10-21, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1915-10-21
  Waller Ms Birg-00008 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Prescription
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  prescription 1912-01-25
  Waller Ms Birg-00005 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Letter 1915-09-15, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1915-09-15
  Waller Ms Birg-00006 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Prescription
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  prescription 1915-11-23
  Waller Ms Birg-00009 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Prescription
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  prescription 1915-11-29
  Waller Ms Birg-00010 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Prescription
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  prescription 1917-04-15
  Waller Ms Birg-00024 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Letter 1917-11-21, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1917-11-21
  Waller Ms Birg-00029 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Letter 1918-03-20, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1918-03-20
  Waller Ms Birg-00030 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Prescription
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  prescription 1917-08-07 (around)
  Waller Ms Birg-00025 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Letter 1917-08-09, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1917-08-09
  Waller Ms Birg-00026 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Letter 1919-05-26?, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1919-05-26 (around)
  Waller Ms Birg-00033 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Letter 1919-08-23, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1919-08-23
  Waller Ms Birg-00034 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Letter 1918-03-30, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1918-03-30
  Waller Ms Birg-00031 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Letter 1918-04-15, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1918-04-15
  Waller Ms Birg-00032 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Letter 1917-08-09, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1917-08-09
  Waller Ms Birg-00027 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Letter 1917-09-22, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1917-09-22
  Waller Ms Birg-00028 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Prescription
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  prescription 1915-12-06 (around)
  Waller Ms Birg-00011 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Letter 1916-02-21, Stockholm
  Afzelius, Arvid Nikolaus, 1857-1923 (author)
  letter 1916-02-21
  Waller Ms Birg-00012 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!