• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Album med bilder av svenska fåglar
  Rudbeck, Olof, d.y., 1660-1740 (attributed name)
  album ca 1690-1700
  D 150 b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Kartor och planer över karantänsanstalten Fejan ca 1893-1895
  Waller, Carl Erik, läkare, 1856-1927 (former owner)
  map, drawing ca 1893-1895
  Sv. handrit. kartor / Sv. top. Uppland handt. [Fejan]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Astronomiska observatoriet Uppsala, 1840-talet. : Div. ritningar, anteckningar samt stick över utländska förebilder.
  Way, Johan, 1792-1873 (architect)
  Sandberg, Johan Gustaf, 1782-1854 (architect)
  manuscript, drawing, print 1840-1849
  Sv. Top. handt. Uppsala Akad. [Astronomiska Observatoriet]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Forskning / Dubletter af kyanot m m : Subskriptions-Anmälan å en Godtköps-upplaga utgiven af Ernst Wallis.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Wallis, Ernst, 1842-1919 (associated name)
  history, catalog 1881 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Plancher till Underdånigt Betänkande af den 8:de Januarii 1838 rörande Bestyckningen af Waxholms Fästning och dess Detachementer. map, drawing, book 1838
  Sv. Top. handt. Uppland [Vaxholm]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  The Victoria Museum for Egyptian Antiquities
  Victoria, drottning av Sverige, 1862-1930 (donor)
  Piehl, Karl Fredrik, 1853-1904 (associated name)
  Maspero, Gaston, 1846-1916 (donor)
  Säve-Söderbergh, Torgny, 1914-1998 (donor)
  Beöthy , Zsolt, 1848-1922 (donor)
  Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • 10.
  Kullen / Krapperups Samlingar Annotationer : Till Fosterländske Vänner och Beskyddare af Svenska Konst- och Odlings-Historien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invitation 1865 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!