• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
1234
 • 1.
  Sverige, Carl XVI Gustaf, 1000 kronor 1992, Eskilstuna
  Carl XVI Gustaf, kung av Sverige, 1946- (issuer)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Mattsson-Sundin, Anni (artist)
  coin 1992
  112062
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 2.
  Sverige, Carl XVI Gustaf, 200 kronor 1992, Eskilstuna
  Carl XVI Gustaf, kung av Sverige, 1946- (issuer)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Mattsson-Sundin, Anni (artist)
  Sveriges riksbank (publisher)
  coin 1992
  112076
  Gustavianum, Uppsala universitets myntkabinett
 • 3.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Borgerskapets privilegier stadsfästade under riksdagen 1789
  Enhörning, Carl, 1745-1821 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Borgareståndet (publisher)
  medal 1790 Uppsala universitets myntkabinett
 • 4.
  Sverige, Gustav III : Seger vid slaget av Hogland 1788
  Enhörning, Carl, 1745-1821 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1793 Uppsala universitets myntkabinett
 • 5.
  Sverige, Gustav III : Seger vid slaget av Hogland 1788
  Enhörning, Carl, 1745-1821 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1793 Uppsala universitets myntkabinett
 • 6.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kronprins Gustav Adolfs avlagda kunskapsprov 1789
  Enhörning, Carl, 1745-1821 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Gustav IV Adolf, 1778-1837 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Rikets Ständer (publisher)
  medal 1790 Uppsala universitets myntkabinett
 • 7.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungens kröning i Stockholms storkyrka 1772
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1772 Uppsala universitets myntkabinett
 • 8.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungens kröning i Stockholms storkyrka 1772
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1772 Uppsala universitets myntkabinett
 • 9.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Belöningsmedalj från Svenska akademiens instiftan 1786
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Svenska akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 10.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Belöningsmedalj från Svenska akademiens instiftan 1786
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Svenska akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 11.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Belöningsmedalj för Svenska akademiens instiftan 1786
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Svenska akademien (publisher)
  medal 1786 Uppsala universitets myntkabinett
 • 12.
  Sverige, Gustav III : Kungens hemkomst från Finland efter avslutad fred år 1790
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Lunds stifts prästerskap (publisher)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 13.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungens död i Stockholm 1792
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 14.
  Sverige, Gustav III : Kungen återkommer från sin utlandsresa 1771
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1784 Uppsala universitets myntkabinett
 • 15.
  Sverige, Gustav III : Allmänna barnhusdirektionens belöningsmedalj för omvårdnad av barnhusbarn
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungl. Patriotiska Sällskapet (publisher)
  medal 1791 Uppsala universitets myntkabinett
 • 16.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungens besök hos tsarinnan Katarina II 1777
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 17.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Svenska skärgårdsflottans seger vid Svensksund 1790
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Rikets Ständer (publisher)
  medal 1792-1794 Uppsala universitets myntkabinett
 • 18.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Svenska skärgårdsflottans seger vid Svensksund 1790
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 19.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungens död i Stockholm 1792
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1792 Uppsala universitets myntkabinett
 • 20.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Statsvälvningen 1772
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1785 Uppsala universitets myntkabinett
 • 21.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Hedersmedalj för officerare som deltagit i slaget vid Fredrikshamn och Svensksund 1790
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 22.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Hedersmedalj för officerare som deltagit i slaget vid Fredrikshamn 1790
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 23.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Hedersmedalj för officerare som deltagit i slaget vid Svensksund 1790
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 24.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Svenska skärgårdsflottans seger vid Svensksund 1790
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 25.
  Sverige, Gustav III : Den danska hären på väg mot Göteborg slås tillbaka 1788
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Göteborgs borgerskap (publisher)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1790 Uppsala universitets myntkabinett
 • 26.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungliga Diskontkontoret inrättas 1787
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 27.
  Sverige, Gustav III : Hedersmedalj för officerare och underofficerare som deltagit i svenska skärgårdsflottans segrar över ryska flottan vid Fredrikshamn den 15 maj och Svensksund den 9 och 10 juli 1790
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 28.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kunglig förordning om fri utförsel av spannmål 1774
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1789 Uppsala universitets myntkabinett
 • 29.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Belöningsmedalj för tapperhet till sjöss
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1789 Uppsala universitets myntkabinett
 • 30.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Belöningsmedalj för tapperhet i fält
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1789 Uppsala universitets myntkabinett
 • 31.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Prins Karl Gustavs födelse 1782
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1782 Uppsala universitets myntkabinett
 • 32.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Avskaffandet av åtskilliga helgdagar 1772
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1789 Uppsala universitets myntkabinett
 • 33.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Ett Diskontkompani erhåller kungligt tillstånd på tolv år 1773
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1790 Uppsala universitets myntkabinett
 • 34.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Södermanlands regementes militärakademis belöningsmedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungl. Södemanlands Regementes Militär Akademi (publisher)
  medal 1786 Uppsala universitets myntkabinett
 • 35.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Örlogsmannasällskapets belöningsmedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  Örlogsmanna Sällskapet (publisher)
  medal 1771 Uppsala universitets myntkabinett
 • 36.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Örlogsmannasällskapets ledamotsmedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  Örlogsmanna Sällskapet (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 37.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Belöningsmedalj från svenska akademien
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  Svenska akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 38.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Belöningsmedalj från svenska akademien
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  Svenska akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 39.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kronprinsens utlandsresa 1770-1771
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Fredrik Adolf, prins av Sverige, 1750-1803 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1783 Uppsala universitets myntkabinett
 • 40.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens prismedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Lovisa Ulrika, drottning av Sverige, 1720-1782 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 41.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens prismedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Lovisa Ulrika, drottning av Sverige, 1720-1782 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 42.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens prismedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Lovisa Ulrika, drottning av Sverige, 1720-1782 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 43.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens prismedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Lovisa Ulrika, drottning av Sverige, 1720-1782 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 44.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens prismedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Lovisa Ulrika, drottning av Sverige, 1720-1782 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 45.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens prismedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Lovisa Ulrika, drottning av Sverige, 1720-1782 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 46.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kronprinsens trolovning med Sophia Magdalena av Danmark 1766
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (associated name)
  Sophia Magdalena, drottning av Sverige, 1746-1813 (associated name)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1766 Uppsala universitets myntkabinett
 • 47.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungens död i Stockholm 1792
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Badin, Adolf Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi, 1747?-1822 (originator)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal 1794 Gustavianum, Uppsala universitets myntkabinett
 • 48.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens prismedalj
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Gustav III, 1746-1792 (depicted)
  Lovisa Ulrika, drottning av Sverige, 1720-1782 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 49.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Ny stat med förbättrad avlöning åt rikets ämbets- och tjänstemän 1778
  Fehrman, Carl Gustaf, 1746-1798 (artist)
  Ljungberger, Gustaf, 1733-1787 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
 • 50.
  Sverige, Gustav III, Stockholm : Kronprinsen blir kansler för Uppsala universitet 1764
  Fehrman, Daniel, 1710-1780 (artist)
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (depicted)
  Kungl. Myntet (production company)
  Uppsala universitet (publisher)
  medal Uppsala universitets myntkabinett
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!