• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

12
 • 1.
  Gustaf Wasa (sedermera Konung Gustaf den Förste) räddas, genom en Dalqvinnas rådighet, undan Danskarnes förföljelser.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (depicted)
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Oscar den I:ste, Konung af Sverige och Norrige. / Josephina Maximiliana Eugenia, Drottning af Sverige och Norrige.
  Josefina, drottning av Sverige och Norge, 1807-1876 (depicted)
  Oscar I, kung av Sverige och Norge, 1799-1859 (depicted)
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1849
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Carl Ludvig Eugene, Kronprins af Sverige och Norrige. / Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa, född Nederländsk Prinsessa, den 5 Augusti 1828; förmäld med Kronprinsen af Sverige och Norrige, den 19 Juni 1850.
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (depicted)
  Lovisa, drottning av Sverige och Norge, 1828-1871 (depicted)
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Konung CARL den Elftes Syn på Riks-Salen i Stockholm, kort före hans död.
  Karl XI, 1655-1697 (depicted)
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1849, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Den Heliga Britta, det namnkunnigaste Helgon i Swenska Historien.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1829
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Jesus Döpes af Johannes. / Den Hel. Andas sändande. / Jesus uppwäcker Lazarus från de döda. / Den Kananeiska Qwinnan.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1832, 1849, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Jesus Döpes af Johannes. / Den Hel. Andas sändande. / Jesus uppwäcker Lazarus från de döda. / Ägtenskaps-bryterskan.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1828
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Jesus sofwer i Skeppet / Den stora Nattwarden
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1831
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Syndafloden. / Jesus botar en man som i 38 år legat sjuk wid Dammen Bethesda.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Jesu Föräldrar lära Barnet Jesus att bedja. / Jesu Föräldrars flygt till Egypten med Barnet Jesus.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Jesus mättar Fem tusen Män, förutan Qwinnor och Barn, med fem bröd och 2 fiskar.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1828
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Jesus mättar Fem tusen Män, förutan Qwinnor och Barn, med fem bröd och 2 fiskar.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Jesus öfwerlämnar till Petrus Himmelrikets Nycklar.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Kärlekens Träd bestormas af åtta giftaslystna Flickor.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Dryckenskapens följder. (Efter Engelskan.)
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1849
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Gubb-Qwarnen, eller Konsten att göra gamla Män unga och sköna.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1832, 1849, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Kärlekens Tempel.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1849, 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Jobs swåra lidande och tålamod. / Profeten Daniel i Lejonkulan.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1849, 1850, 1851, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Christus läres att bedja.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1837
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Ihmisen Waeluksen Ikä.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  1846
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Menniskans Lifs-Åldrar.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Bilden af ett lyckligt äktenskap.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Jungfru Marie Bebodelse, eller Jesu Mandoms Anammelse. / Frälsarens Jesu Födelse i Betlehem.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Christus i Grafwen.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1849, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Menniskans Lifs-ålder.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  1831
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Dessa Heders-Kransar tillegnas hwarje redlig och rättskaffens Swensk Bonde.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1849, 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Josef säljes af sina Bröder åt Midianitiske Köpmän. / Josef emottager sina Bröder, i Egypten, utan att af dem wara igenkänd.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Utsigt af en del af Stockholms Stad och Kongl. Slottet, från Gustaf Adolfs Torg och nya Bron.
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  Gylling, Anders Fredrik, 1809-1834 (engraver)
  print 1833, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev 40307
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Den Barmhertige Samariten. / De Wise Männen från Österlandet.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831, 1833
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Jungfru Maria. (Jesu Moder.) / Jesus Christus. / Evangelisten Simon Petrus. / Evangelisten Johannes. / Apostelen Paulus / Andreas. / Philippus / Maria Magdalena
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1849
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Petrus befrias genom en Ängel ur Herodis Fängelse. / Jesus förbannar det ofruktsamma Fikonaträdet.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Jesu Lidande och Död.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1849, 1849, 1849, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Evangelisten Lucas. / Evangelisten Johannes.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1837
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Evangelisten Lucas. / Evangelisten Johannes.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1829
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Evangelisten Mattheus. / Evangelisten Marcus.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1829 Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Jesu Christi Uppståndelse. / Jesu Christi Himmelsfärd.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Judas förråder nesligen Jesus, i Örtagården, genom Kyssande. / Jesus Törnekrones och bespottas.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1833
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Om Christi Begrafning. / Den Himmelska Stegen, som syntes Jacob i en Dröm.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1818
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Jesus nedtages från Korset. / Jesus nedlägges i grafwen.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1835
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Den Yttersta Domen, samt derpå följande Sälla och Osälla Ewigheten.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Rika mannen och Lazarus. / Stephanus stenas.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831, 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Christus utföres till Hufwudskalle-platsen att Korsfästas.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Jesus instiftar Nattwarden. / Jesus, den gode Herden.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Jesus twår sina Lärjungars fötter. / Wår Herres och Frälsares Jesu Christi Bön och Styrkelse i Örtagården.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Herdarnes besök hos den nyss födde frälsaren, wid krubban i Betlehem. / Jesu Omskärelse.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1844
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Jesu emottagning i Bethanien af Martha och Maria. / Jesus lärer i Templet, på sitt 12:te år.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!