• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Joh. Gust. Acrel : Med. Pract. ad Reg. Acad. Upsal. Profess. Reg. Acad. Scient. Holm. Membr. etc.
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (depicted)
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engraver)
  print ca 1794-1801
  Sv. gravyrer [Berndes] 2117
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Port till Posthuset i Stockholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing/painting 1763
  39268Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Le Plan de Theatre de Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1766
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47249
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Drifhuus uti kiöksträdgården wid Drottningholm 1773
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1775
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47264
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Grundritning af öfra och nedra wåhningarna uti nya pavillonen : på Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1777-ca 1791
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47254
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Predikstol i Katarina kyrka.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (copy after)
  drawing 1752
  Sv. Top. handt. Stockholm [Söder]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46632
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Sparreholm 1767
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1767
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46620
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  till Sparreholm.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1760-1780
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46629
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  till Sparreholm [Orangeriet]
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46628
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46631
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Till Schedewi uti Östergötland, H. Exc. Riksr. Ar. Falckenberg tillhörigt 1781. : Öfre Wåhningen.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedevi] 54017
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Schedewi. 1781 : Nedra Wåhningen.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedewi] 54016
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Schedewi
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1765-1796
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedewi] 54018
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Grundritning af Ärila Kyrka : Stockholm af Öfver Intendent Contoret den 28 Februari 1781. C F Adelcrantz
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781-02-28
  Sv. Top. handt. Södermanland [Ärila] 46968
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46630
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  C. F. Adelcrantz ritningar till biblioteksbyggnad i Norrköping. Best. av J. H. Lidén. : Dessein till Bibliotheques Byggnad af Trä.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  Lidén, Johan Hinric, 1741-1793 (other)
  Areen, Ernst E., 1882-1943 (other)
  Curman, Sigurd, 1879-1966 (other)
  drawing 1776-1785
  Sv. Top. handt. Östergötland [Norrköping] 49208-49211
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Chatarine Kyrka.
  Adelcrantz, Göran Josuae, 1668-1739 (artist)
  drawing, drawing/painting 1680-1739
  Sv. Top. handt. Stockholm [Söder] 41552
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Grundritning och elevation af den lit de parade uti hörnsalen på konl. slottet i Stockh. : der högst sal.konung Adolph Fredrichs lik var till allmänhetens åskådande utstäldt den XXVIII febr och föli.dagar MDCCLXXI
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (creator)
  Floding, Per, 1731-1791 (engraver)
  print 1771
  31358Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  [Planscher i] Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sälsynte och främmande djur ..., Stockholm 1754
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  book/publication 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  1. Trachinus Trachyurus. : 2. Albula Maculata. : 3. Blennius Viviparus. : 4. Cottus Qvadricornis. : 5. Pungitius Pusillus. : [ plansch XXXII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  1. Acipenser Ruthenicus. : 2. Acipenser Europeus. : 3. Angvis Bipes. : 4. Acipenser Indicus. [ plansch XXVIII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  1. Chimera Monstrosa. [ plansch XXV i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Portrait de Rubens par Antoine Van Dyck
  Ahlberg, Johan, 1752-1813 (artist)
  Rubens, Paul Peter, 1577-1640 (depicted)
  Dyck, Anthonis van, 1599-1641 (copy after)
  drawing/painting ca 1770-ca 1813
  2Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Upsala stads utseende från södra sidan.
  Akrel, Fred., 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Top. pl. Uppsala Vyer 1700-talet 49075
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Carolinska Academien. Kgl. Academ:s Sjukhus
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  print 1769
  1947Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Consistorii Academici Hus på Norra sidan
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Gustavianska academien
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1773
  49174Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Kgl. Laboratorium Chemicum
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1769
  49371Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Theatrum Oeconomicum
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (artist, engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770
  49400Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Exercitii gården
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770
  1945
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Upsala domkyrka
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1770 Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Kgl. academiens botaniska trädgård [ plansch i Busser, J. B., Utkast till beskrifning om Upsala. D. 2, Upsala, 1769, vid s. 100. ]
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (artist, engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  print 1769
  Westin Topografi Sv. Uppsala län
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Astronomiska observatoriet, Uppsala
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  Celsius, Anders, 1701-1744 (other)
  print 1769
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Wurmbea capensis, Duetzia scabra, Bladhia japonica [ plansch i Thunberg, Carl Peter [preses], Nova genera plantarum ... respondens Claudius Fr. Hornstedt ... , Upsaliae, 1781 ]
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Hornstedt, Clas Fredric, 1758-1809 (creator)
  Thunberg, Carl Peter, 1743-1828 (other)
  print ca 1781 Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  [Illustrationer till] Anders Sparrman, Resa till Goda Hopps-udden, södra pol-kretsen och omkring jordklotet : samt till Hottentott- och Caffer-landen åren 1772-76, del I
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Sparrman, Anders, 1748-1820 (creator)
  print 1783
  Obr. 16:74
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Effigies Templi Upsalensium Cathedralis, Anno 1702. diro, urbique communi incendio conflagrati. paucis ante diebus delineata â L. Alstrin Filio.
  Alstrin, Lars, d.y., ?-1728 (artist)
  drawing/painting 1702
  Sv. Top. handt. Uppsala [Domkyrkan: exteriör]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Gravhäll i Uppsala domkyrka : Magnus Andreae
  Andreae, Magnus, ?-1505 (dedicatee)
  Peringskiöld, Johan, d.ä., 1654-1720 (other)
  print 1719 Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Plan och Profil-Carta som visar huruledes nedre slussporten vid...
  Arrhenius, Jakob, 1721-1791 (other)
  drawing 1754-08-08
  Sv. Top. handt. Västergötland [H-K] 51243
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Plan och Profil Carta öfver Flottbergs Dam.
  Arrhenius, Jakob, 1721-1791 (other)
  drawing 1754-08-08
  Sv. Top. handt. Västergötland [Trollhättan] 51753
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Ägaranteckning (Carl Aurivillius), kod (410), datum (1759), plats (Uppsala)
  Aurivillius, Carl, 1717-1786 (former owner)
  provenance evidence, manuscript annotations/marginalia, owner’s mark, inscribed name 1759 Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Ägaranteckning (Carl Aurivillius), kod (271), datum (1764), plats (Uppsala)
  Aurivillius, Carl, 1717-1786 (former owner)
  provenance evidence, manuscript annotations/marginalia, owner’s mark, inscribed name 1764 Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  A. Monumentum Sepulcrale Regis Swerkeri. B. Cippus ulnarum, in memoriam Annӕ Posse, quae ejusdem erat longitudinis, crectus. C. Monumentum à Georgio Posse positum. A. 1595.
  Aveelen, Johannes van den, 1655-1727 (engraver)
  print 1705
  Sv. Top. handt. Västergötland [Tu-We] 51872
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Askersund
  Aveelen, Johannes van den, 1655-1727 (engraver)
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (creator)
  print 1705
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Tista och Täckhammar.
  Belanger, Louis, 1756-1816 (artist)
  drawing/painting 1775-1816
  Sv. Top. handt. Södermanland [Tista] 46794
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Vid fru Maria Eleonora Georgii graf.
  Bellman, Carl Michael, 1740-1795 (author)
  print 1788
  Sv. personverser enskilda G- L [1770-1799]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Bellman : i hans sednaste lefnadsår
  Bellman, Carl Michael, 1740-1795 (depicted)
  Hörberg, Pehr, 1746-1816 (artist)
  drawing/painting ca 1790
  14369Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Planritning över bostadshus.
  Benzelstierna, Matthias, 1713-1791 (architect)
  drawing/painting, drawing 1740-1791
  Sv. Top. handt. Stockholm [Söder] 41696
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!