• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

1234
 • 1.
  Andrées polarexpedition 1897 : Tyska turister på besök på Danskön
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Vätgasapparaten tas iland på Danskön
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1896 Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Andrées polarexpedition 1897
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Vätgasapparaten på Danskön
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Vätgasapparaten på Danskön
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1896 Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Sista synen af Andrées ballong 11:te Juli
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (other)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (other)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (other)
  photograph 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Andrées polarexpedition 1897 : ombord på Svensksund
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Ballongen Örnen vid ballonghuset på Danskön
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Ballonghuset på Danskön
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1896 Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Ballonghuset monteras
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (depicted)
  Fraenkel, Knut, 1870-1897 (depicted)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (depicted)
  photograph 1896 Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Fartyget Svensksund
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (other)
  Porat, Didrik von, 16??-1703 (other)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (other)
  photograph 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Fartyg och båtar i hamnen på Danskön
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (other)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (other)
  photograph 1896
  Expeditioner [Andrée-expeditionen 1897]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Fyra män sysselsatta med utstakningen av ballonghusets placering
  Andrée, Salomon August, 1854-1897 (other)
  Strindberg, Nils, 1872-1897 (other)
  photograph 1896 Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  [095] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Utsigt åt Hallem öfver utglidningsområdet från en höjd N. W. om Ehle. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  [092] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Byggningar från gården Hameln bortförda omkr. 100 meter, samt utsigt åt N.W. öfver det av leran öfversvämmade området. A.H. 1/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  [101] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Utsigt åt öster öfver det "utglidna" området samt öfver byggningar från Trygstad "fastskole", Krogs grund f.d. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  [091] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. De hårdare ytlagren, af en lerström uppskrufvad taktegellikt öfver hvarandra. A.H. 1/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  [087] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Byggningar från gården Lunden, flyttade av lerströmmen. A.H. 1/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  [090] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Rutschplan i leran med repor efter nedglidna jord och sandklumpar. Spandets grund. A.H. 1/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  [096] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Märken efter lerfloden i en dal vester om Bognhaug och Ehle. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  [102] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Rutschplan "moräner" och repor. N. N. W. om skredets utlopp. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  [086] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Utsigt öfver skredets mynning, en del af det af leran öfvertäckta området samt öfver gården Hameln, som bortförts omkr. 100 meter. A.H. 1/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  [099] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Från östra branten. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  [088b] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Trygstad grund f.d. Flytvalkar. A.H. 1/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  [097] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Utsigt öfver ett område mellan Bognhaug och Ekle. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  [103] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Utsigt från trakten af Rosvold mot O. öfver det af leran öfvertäckta området. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  [088a] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Östra kanten av skredet, sedd från en kulle vester om Bognhaug. (Här af är fotografi 99 en special) A.H. 1/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  [089] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Rutschplan med "moräner" af sandklumpar samt af dessa frambringade repor. Hjarmstads egor. A.H. 1/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  [098] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Grofhvarfvig lera visande veckningar och förkastningar. Östra branten. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  [100] Skredet i Vaerdalen [Verdal]. Från östra branten. A.H. 2/7 1893.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1893
  Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland 1893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Fotografi från Svalbard 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Fotografi från Svalbard 1898
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Mount Misery på Beeren Eiland 13 juni 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  [Svalbard 0037/1774] Spetsbergen. Från Heims fjäll mot Räftanden : Nathorsts exp. 1898
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898
  Axel Hambergs fotografiska samling
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Turisthotellet vid Adventbay på Spetsbergen, juli 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Fjällen vid Grey Hook på Spetsbergen fr. öster augusti 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Fotografi från Svalbard 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Stappen och Beeren Eilands sydända juni 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  [Svalbard 0039/1776] Spetsbergen : Nathorsts exp. 1898
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  [Svalbard 0075] Från Active Range mot Chamberlins dal : Nathorsts exp. 1898
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Flygande borgmästaremåsar (Laurus glaucus) ej långt från Rysshamnen på Beeren Eiland 13 juni 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Drifis i Olgasundet 23 juni 1898 : Nathorsts exp. 1898 A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Rutschbana och björnhåla (J.G. Andersson står i hålan) vid Kap Hammerfest på Svenska förlandet : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Svenska Förlandet vid Kung Karls land augusti 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898
  Axel Hambergs fotografiska samling
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  [Svalbard 0001/1762]
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898
  Axel Hambergs fotografiska samling
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Flytjord-strömmar på nordsluttningen af Hecla-mount vid Treurenberg bay Nathorstex. 1898 : A. Hamberg fot. 23 augusti 1898
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Det första huset i Adventdalen 1898
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Borgmästareporten vid Beeren Eiland juni 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Fotografi från Svalbard 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Fjäderformigt förklyftad basalt vid Kap Hammarfest på Svenska Förlandet, augusti 1898 : Nathorsts exp. 1898. A.H. fot.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (photographer)
  photograph 1898 Uppsala universitetsbibliotek
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!