• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Geologisk kart over Oslo og omegn / sammenstillet av O. Holtedahl og J.A. Dons
  Holtedahl, Olaf, 1885-1975 (cartographer)
  map 1919? Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 2.
  Geologisk kart over det Sondenfjeldske Norje : omfattende Christiania, Hamar og Christiansands stifter : optaget ifolge foranstaltning af den kongl. norske regjerings departement for det indre : med benyttelse af aeldre kartor og iaktagelser af professor B.M. Keilhau, hr. J. Hörbye o. fl. /ved Theodor Kjerulf og Tellef Dahll
  Keilhau, Baltazar Mathias, 1797-1858 (researcher)
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  Dahll , Tellef, 1825-1893 (cartographer)
  Kongl. norske regjerings departement for det indre (editor)
  map 1858-1865 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 4.
  Profil fra Flekkefjord till Lyngdal : optaget af Th. Kjerulf 1865
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  Kongl. norske regjerings departement for det indre (publisher)
  map 1858-1865 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 5.
  Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge : I. Christiania og Hamars stifter i 6 blade / optaget ... ved Theodor Kjerulf og Tellef Dahll 1858-1865
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  Dahll , Tellef, 1825-1893 (cartographer)
  Kongl. norske regjerings departement for det indre (publisher)
  map 1858-1865 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 6.
  Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge : II. Christiansands stift i 4 blade / optaget ... ved Theodor Kjerulf og Tellef Dahll 1858-1865
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  Dahll , Tellef, 1825-1893 (cartographer)
  Kongl. norske regjerings departement for det indre (publisher)
  map 1858-1865 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 7.
  Kart over den nordlige Deel af Kongeriget Norge, udarbeidet til Platou's Laere og Haandbog i Geographien, for endeel efter den Pontoppidanske udgave men fornemmelig efter de nyeste Kystopmaalinger
  Platou, Ludvig Stoud, 1778-1833 (cartographer)
  Prahl, Georg Carl Christian Wedel, 1798-1883 (publisher)
  1839
  A 139a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Kart over den sydlige Deel af Kongeriget Norge, udarbeidet til Platou's Laere og Haandbog i Geographien, fornemmelig efter den bekjendte Pontoppidanske udgave samt de seneste udgivne bedste Karter
  Platou, Ludvig Stoud, 1778-1833 (cartographer)
  Prahl, Georg Carl Christian Wedel, 1798-1883 (publisher)
  1836
  A 139b De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!