• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Charta och plan öfwer det projecterade defensionswärket i Tavastehuus : I anledning af höglåflige Kongl: Krigscollegii communicerade dessein, till Hans Excellence Högwälborne Herr Baron och Fältmarskalken Stackelberg, inrättad efter situationens beskaffenhet.
  Ammondt, Johan Gustav, 1690-1737 (creator)
  Stackelberg, Berndt Otto, 1662-1734 (other)
  drawing ca 1727-1734
  Top. pl. handteckningar Finland 55981
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  [Yngve Brilioth] i Åbo [ Brilioths fotoalbum 4, s. 6]
  Brilioth, Yngve, teolog, ärkebiskop, 1891-1959 (depicted, former owner)
  photograph ca 1925-1929
  Yngve Brilioth: efterlämnade papper (fotografier) [Brilioth fotoalbum 4]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Brilioths fotoalbum 7, s. 29 : Nathan Söderblom besöker klostret i Valaam/Valamo
  Brilioth, Yngve, teolog, ärkebiskop, 1891-1959 (former owner)
  Söderblom, Nathan, ärkebiskop, 1866-1931 (depicted)
  photograph ca 1925-1929
  Yngve Brilioth: efterlämnade papper (fotografier) [Brilioth fotoalbum 7]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Profiler af hornwärket. [ Viborg ] Tab: 11:ma
  Brunnman, Petter, 1682-1721 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56068
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Faciat af hornwärks polygon ifrån E till Z. [ Viborg ] Tab: 7:ma.
  Brunnman, Petter, 1682-1721 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56064
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Profiler af staden. [ Viborg ] Tab: 13:ma
  Brunnman, Petter, 1682-1721 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56070
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Profiler af staden. [ Viborg ] Tab: 14:ma
  Brunnman, Petter, 1682-1721 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56071
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Faciater af strandsijdan eller södra dehlen af staden som med sina litter A. till Y uppå planen igenfinnas kunna. [ Viborg ] Tab: 5:ta.
  Brunnman, Petter, 1682-1721 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56062
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Continuation af faciaterne wed strandsijdan ifrån Y. till E.e. [ Viborg ] Tab: 6:ta
  Brunnman, Petter, 1682-1721 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56063
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Profiler af hornwärket. [ Viborg ] Tab:12:ma
  Brunnman, Petter, 1682-1721 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56069
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Faciat af södre sijdan af slåttet. [ Viborg ] Tabula 2:da.
  Holm, Carl Niclas, ?-1710 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56059
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Profiler af slåttet. [ Viborg ] Tab: 4:ta
  Holm, Carl Niclas, ?-1710 (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703?
  56061
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Badstu vid Taubila i Pyhäjärvi [ ark 43 ]
  Lekander, Axel, 1879-1960 (artist)
  drawing/painting 1900
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Faciat af det nyia taket på den söda sjdan. / Plan af taket runt omkring Tavastehuus slått.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 1727-11-03
  Top. pl. handteckningar Finland 55985
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Relation och rjtning öfwer Tavastehus slåtts nedersta wåning.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 3 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55990
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Relation och rjtning öfwer triedie wåningen.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 9 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55989
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Relation och rjtning öfwer fierde wåningen.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 3 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55987
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Relation och rjtning öfwer winnarna [vinden].
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 9 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55986
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Relation och rjtning öfwer andra wåningen.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 3 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55988
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Faciate på den wästra sidan af Tavastehuus slått. / Faciate på den östra slåtts sidan.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 12 oktober 1728
  Top. pl. handteckningar Finland 55982
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Faciate på den södra sidan af Tavastehuus slått. / Faciate på den nårra slåtts sidan.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 12 oktober 1728
  Top. pl. handteckningar Finland 55983
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Tavastehus slott, ritningar ca 1726-1734
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  Ammondt, Johan Gustav, 1690-1737 (creator)
  drawing ca 1726-1734
  Top. pl. handteckningar Finland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Continuation af faciaterne ifrån G till A som uppå planen igenfinnas kann. [ Viborg ] Tabula 10:ma
  Schultz, Philip, 1650?-? (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56067
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Faciater af den norra sijdan uthaf hornwärket som med sina liter ifrån Z till W uppå planen igenfinnas kunna. [ Viborg ] Tab: 8:va.
  Schultz, Philip, 1650?-? (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56065
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Faciater af den norra dehlen uthaf staden som med sin liter ifrån W till G uppå planen igenfinnas kunna. [ Viborg ]. Tab: 9:na.
  Schultz, Philip, 1650?-? (other)
  Stobaeus, Lorentz Christoffer, 1676-1756 (other)
  drawing 1703
  56066
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Fotografier tagna av Fredrik Svenonius under 1890-talet
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph ca 1897-1899
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  [Svenonius 3622] Bergvägg med bankad granit vid. Åland. 1891.
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1891
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  [Svenonius 3623] Bergform vid färjstället Åland. 1891.
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1891
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  [Svenonius 3632] Från Badhustorget vid Mariehamn, Åland. Maj 1891.
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1891
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  [Svenonius 3621] Åland.
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1891
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  [Svenonius 3624] Från Badhustorget vid Mariehamn, Åland. Maj 1891.
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1891
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  [Svenonius 3464] Kymmene älv, 1897
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1897
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  [Svenonius 3444] Från Finland
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1897
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Nathan Söderblom sittande vid älven i Vallinkoski
  Söderblom, Nathan, ärkebiskop, 1866-1931 (other)
  photograph 1927
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Svenska studentbesöket i Finland 1910 : Kaffe på Borgbacken photograph 1910-06-06
  Fotografisk samling Uppsala Studentliv II : 2.5
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Helsingfors, Universitetet photograph ca 1865-1870
  Utl topogr. visitkortsformat
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Helsingfors, Senatshuset photograph ca 1865-1870
  Utl topogr. visitkortsformat
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Helsingfors Observatorium photograph ca 1865-1870
  Utl topogr. visitkortsformat
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Helsingfors, Nya Theatern photograph ca 1865-1870
  Utl topogr. visitkortsformat
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Helsingfors, Nikolai-Kyrkan photograph ca 1865-1870
  Utl topogr. visitkortsformat
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Helsingfors, Kejserliga slottet photograph ca 1865-1870
  Utl topogr. visitkortsformat
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Helsingfors, Thölö sockerbruk photograph ca 1865-1870
  Utl topogr. visitkortsformat
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Fotografier från finska inbördeskriget 1918 photograph 1918 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Plan af Åbo Slott drawing 1800-talets första hälft
  Top. Finland Handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Till Åbo drawing 1800-talets första hälft
  Top. Finland Handt.
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!