• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Bilder, minnen och intryck
  Ahrenberg, Jac, 1847-1914 (author)
  1895
  Sv. Sv. litt. Rom.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  På främmande botten : tre berättelser
  Ahrenberg, Jac, 1847-1914 (author)
  1880
  Sv. Sv.litt. Rom. [Ahrenberg]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  På studieresor : illustrerade små berättelser och anteckningar
  Ahrenberg, Jac, 1847-1914 (author)
  1878
  Sv. Sv. litt. Rom.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Hemma : skildringar från östra Finland / Jac. Ahrenberg ; med tre teckningar af G. Berndtson
  Ahrenberg, Jac, 1847-1914 (author)
  Berndtson, Gunnar Fredrik, 1854-1894 (illustrator)
  1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Små berättelser från mina utflygter i Helsingfors omgifningar
  a-l-a, pseud (author)
  1875
  Sv. Sv. litt. Nov. o. ber. Kaps. [Berättelser]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Dikter
  Alcenius, Maria Charlotta (author)
  1865
  Sv. Sv. litt. Dikter [Alcenius]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Italine : lyriska skaldeförsök
  Alfthan, Johannes, 1830-1893 (author)
  1850
  Sv. Sv. litt. Dikter [Alfthan]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Tal af grefve Johan Fredric Aminoff ... hållet vid den med academiska ungdomen den 26 october 1821 förrättade inscription. Åbo, 1821. Tryckt hos J.C. Frenckell & son
  Aminoff, Johan Fredric, 1756-1842 (author)
  Fattenborg, Hans Henric, 1769-1849 (other)
  1821
  Sv. Litt. Tal Kaps. [1821]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Lyriska dikter
  Andelin, Karl August, 1838-1898 (author)
  1869
  Sv. Sv. Litt. Dikter [Andelin]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Hildegard eller mor och dotter : dramatisk målning i trenne taflor : original
  Andersson, Oskar, 1813-1866 (author)
  1848
  Sv. Sv. litt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Skomakaren och hans fru : komedi med sång i 2 akter : imitation
  Andersson, Oskar, 1813-1866 (author)
  Leistenius, Jacob Gabriel, 1821-1858 (author)
  Saintine, X. B., 1798-1865 (author)
  Duvert, Félix Auguste, 1795-1876 (author)
  Lauzanne de Vauroussel, Augustin Theodore de, 1805-1877 (author)
  1848
  Sv. Sv. litt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  En natt i torpet : scen från Finland
  Antell, G. W., verksam 1868 (author)
  1868
  Sv. Sv. litt. Dram.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Målarens hustru : komedi i tvenne akter
  Armfelt, G. P., 1830-1880 (author)
  1856
  Sv. Sv. litt. Saml. [Aura 1856, H. 49-50]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Den döde älskaren : komedi i en akt
  Armfelt, G. P., 1830-1880 (author)
  1856
  Sv. Sv. litt. Saml. [Aura 1856, H. 51]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  På ensliga stigar : berättelser och utkast
  Armfelt, G. P., 1830-1880 (author)
  1879
  Sv. Sv. litt. Rom. [Armfelt]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Note/-s
  Arvidsson, Å.J. (author)
  Bonsdorff, Johan Gabriel von, 1795-1873 (associated name)
  notes, letter 1800-1950
  Waller Ms fi-00013 Waller - Finnish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Letter 1835-05-16, Helsingfors
   Bonsdorff, Johan Gabriel von, 1795-1873 (author)
   1835-05-16 Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  De första bladen
  Backlund, A. (author)
  1873
  Sv. Sv. Litt. Rom. [Backlund]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Sagor
  Becker, Hugo von (author)
  1877
  Sv. Sv. Barnlitt. Berätt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  I skumrasket : skizzer och berättelser
  Behm, Oscar, 1867-1933 (author)
  1895
  Sv. Sv. litt. Rom. [Behm]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Folkdikter
  Berg, Maria Johansdotter, 1784-1867 (author)
  Eriksson-Smeds, Isak (compiler, editor)
  Rancken, Johan Oskar Immanuel, 1824-1895 (editor)
  1882
  Sv. Sv. litt. Dikter [Berg]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Ur lifvets strid : skådespel i fem acter
  Berndtson, Fredrik, 1820-1881 (author)
  1851
  Sv. Sv.litt. Dram. Samlbd. [Theaterstycken 134]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Noveller och teckningar
  Berndtson, Fredrik, 1820-1881 (author)
  1851
  Sv. Sv. litt. Rom. [Berndtson]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Tiden theaterdirektör : nyårsskämt med sång i en akt
  Berndtson, Fredrik, 1820-1881 (author)
  1867
  Sv. Sv. Litt. Dram. Kaps. [Berntson]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  De tre gåtorna : nyårssaga med sång och melodramer i en akt
  Berndtson, Fredrik, 1820-1881 (author)
  Meissner, August, 1833-1903 (composer)
  1868
  Sv. Sv.litt. Dram. Kaps. [Berndtson]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Några minnen
  Björkstén, Emilie, 1823-1896 (author)
  1871
  Sv Biogr. Allm. [Björkstén]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Sandperlor
  Björkstén, Emilie, 1823-1896 (author)
  1864
  Sv. Sv. litt. Dikter [Björkstén]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Ännu en gång
  Björkstén, Emilie, 1823-1896 (author)
  1877
  Sv. Sv. litt. Dikter Kaps. [Björkstén]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Sonen af Söder och Nord : D. 1
  Blanche, August, 1811-1868 (author)
  1851
  Sv. Sv. litt. Rom.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Sonen af Söder och Nord : D. 2
  Blanche, August, 1811-1868 (author)
  1851
  Sv. Sv. litt. Rom.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Letter 1864-08-01, Helsingfors
  Bonsdorff, Evert Julius, 1810-1898 (author)
  letter 1864-08-01
  Waller Ms fi-00010 Waller - Finnish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Letter 1885-04-20, Helsingfors
  Brotherus, Viktor Ferdinand, 1849-1929 (author)
  letter 1885-04-20
  Waller Ms fi-00018 Waller - Finnish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Bruno
  Burghausen, C. v. (Carl von), 1811-1844 (author)
  Ingelius, Axel Gabriel, 1822-1868 (author)
  1853
  Sv. Sv.litt. Rom. [Burghausen]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Poetisk läsebok för Finlands ungdom
  Collan, K. (author)
  1864
  Sv. Sv. litt. Läseb. [Collan]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Vitterhets-arbeten
  Creutz, Gustaf Philip, 1731-1785 (author)
  1862
  Sv. Sv. litt. Dikter [Creutz]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Skaldestycken : D. 2, Claes Flemings tider : dramatisk dikt i fem acter
  Cygnæus, Fredrik, 1807-1881 (author)
  drama 1851
  Sv. Sv. litt. Dikter [Cygnæus]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Skaldestycken : D. 3, Hertig Johans ungdomsdrömmar : skådespel i fem acter
  Cygnæus, Fredrik, 1807-1881 (author)
  drama 1854
  Sv. Sv. litt. Dikter [Cygnæus]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Skaldestycken : D. 5
  Cygnæus, Fredrik, 1807-1881 (author)
  1864
  Sv. Sv. litt. Dikter [Cygnæus]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Skaldestycken : D. 4
  Cygnæus, Fredrik, 1807-1881 (author)
  1857
  Sv. Sv. litt. Dikter [Cygnæus]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Skaldestycken : D. 1
  Cygnæus, Fredrik, 1807-1881 (author)
  1851
  Sv. Sv. litt. Dikter [Cygnæus]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Hertig Johans ungdomsdrömmar : skådespel i fem acter
  Cygnæus, Fredrik, 1807-1881 (author)
  drama 1854
  Sv. Sv.litt. Dram. Samlbd. [Theaterstycken 148]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Skaldestycken : Saml. 2: D. 1: H. 1-2
  Cygnæus, Fredrik, 1807-1881 (author)
  1870
  Sv. litt. Dikter
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Hemmet : en landtflickas anteckningar för ungdom
  Dammert, Anna Johanna Natalia (author)
  1876
  Sv. Sv. Barnlitt. Berätt. Kaps. [Dammert]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Dikter
  Donner, Otto, 1835-1909 (author)
  1863
  Sv. Sv. litt. Dikter [Donner]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Minnesblad : några tillfällighetsdikter
  Edelsköld, Karl Johan (author)
  1873
  Sv. Sv. litt. Dikter Kaps. [Edelskiöld]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Två finskors lustvandringar. 1, Europa och Afrika åren 1876-77 och 1884
  Ehrnrooth, Adelaide, 1826-1905 (author)
  1886 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Höstskörd : reseminnen och novelleter
  Ehrnrooth, Adelaide, 1826-1905 (author)
  1895
  Sv. Sv. litt. Rom.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Gråsparfven : nytt och gammalt på vers och prosa, utgifvet till förmån för Arbetshuset
  Ehrnrooth, Adelaide, 1826-1905 (author)
  1868
  Sv. Sv. litt. Rom. [Ehrnrooth]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Dagmar : en hvardagshistoria
  Ehrnrooth, Adelaide, 1826-1905 (author)
  1870
  Sv. Sv. litt. Rom. [Ehrnrooth]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Tiden går och vi med den
  Ehrnrooth, Adelaide, 1826-1905 (author)
  1878
  Sv. Sv. litt. Rom. [Ehrnrooth]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Sagor och minnen
  Ehrnrooth, Adelaide, 1826-1905 (author)
  Topelius, Zacharias, 1818-1898 (author of introduction, etc.)
  1863
  Sv. Sv. litt. Dikter Kaps. [Ehrnrooth]
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!