• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

12
 • 1.
  Kinesiska akvareller från Kejserliga porslinsfabriken i Ching-té-Chên drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Månglarnas bodar [akvarell nr 45] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Överuppsyningsmannen framför sin ämbetsbyggnad [akvarell nr 36] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Handel med porslin [akvarell nr 40] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Porslinet lastas ombord för färd till Peking och kejsarens hov [akvarell nr 42] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Stenmassan sänds nedför floden [akvarell nr 19] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Arbetarna beger sig upp i bergen [akvarell nr 3] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Porslinet bärs mot båtarna för färd till Peking [akvarell nr 41] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Kärlen drejas [akvarell nr 25] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Båten förs förbi flodens forsar [akvarell nr 9] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Porslinsmassan tvättas [akvarell nr 17] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Behållare, s. k. koker, görs till porslinet [akvarell nr 18] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Två europeiska köpmän i Kanton [akvarell nr 48] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Ugnen fylls och ingången muras igen [akvarell nr 31] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Det brända porslinet bärs ut från ugnen [akvarell nr 32] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Överuppsyningsmannens bostad [akvarell nr 20] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Porslinet bränns i muffelugn [akvarell nr 35] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Kaolin och fältspat bryts inne i berget [akvarell nr 4] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Porslinet bränns i muffelugn [akvarell nr 34] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Stenarna lastas i små båtar [akvarell nr 10] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  De krossade stenarna slås sönder med järnhackor [akvarell nr 14] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Den finaste massan gjuts i formar och skärs i fyrkanter [akvarell nr 23] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Stenen bärs i korgar ned till floden [akvarell nr 7] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Månglare säljer det enklaste porslinet [akvarell nr 44] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Arbetarna beger sig upp i bergen [akvarell nr 1] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Kaolin och fältspat bryts i dagbrott [akvarell nr 5] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Behållarna ses över [akvarell nr 21] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Stenen bärs i korgar nedför berget [akvarell nr 6] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Porslinet packas in [akvarell nr 38] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  En holländsk ostindiefarare [akvarell nr 50] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Tullkontroll av porslinet [akvarell nr 46] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Foten får sin slutgiltiga form och förses med tecken [akvarell nr 27] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Det vita porslinet dekoreras av konstnärer [akvarell nr 33] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Stenarna krossas i stampar längs floden [akvarell nr 12] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Porslinet ställs in i ugnen medan veden klyvs [akvarell nr 30] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Porslinsmassan hälls i vattenfyllda kärl [akvarell nr 16] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  En kejserlig ämbetsman räknar porslin [akvarell nr 39] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Porslinsmassan bearbetas med klubbor [akvarell nr 22] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  En europeisk köpman på väg in i en porslinsaffär [akvarell nr 47] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Bärare med fat som torkat [akvarell nr 29] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Porslinet granskas av överuppsyningsmannen [akvarell nr 37] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  En sampan lastad med porslin [akvarell nr 49] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Bufflarna trampar sönder stenmassan [akvarell nr 15] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Stenarna lastas i små båtar [akvarell nr 11] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Kärlen graveras och förses med tecken [akvarell nr 26] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Arbetarna får sina verktyg på morgonen [akvarell nr 2] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Tre kinesiska damer köper porslin [akvarell nr 43] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 48.
  Kärlen drejas [akvarell nr 24] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  De färdigdrejade föremålen torkas [akvarell nr 28] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Stenarna krossas i stampar längs floden [akvarell nr 13] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!