• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
Show more
 • 2.
  Dissertatio literaria inauguralis, qua continentur observationes de indole Plutarchi, in scriptis conspicua... : Plutarchi indole
  Abbing, Didricus Henricus Petrus, 1813-1853 (author)
  Norlind, Wilhelm, 1895-1982 (donor)
  Haerscher, Friedrich, 1878 (commentator for written text)
  thesis Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Kitab bi-Jandi
  'Abd ul-'Ali bin Muhammad al-Husain al-Birdjendi (author)
  19th century, early (?)
  Jarring Prov. 276 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Dala'il al-Khairat (?)
  Abu 'Abdallah Muhammed bin 'Abd-errahman bin Abi Bekr el-Guzuli (author)
  1268/1851-1852
  Jarring Prov. 329 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Mirsadu-l-Ibad
  Abu Bakr (author)
  1930's (?)
  Jarring Prov. 553 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Kimiya-yi Sa'adat
  Abu Hamid Muhammad al-Ghazali al-Tusi (author)
  1296/1878-1879, ca (?)
  Jarring Prov. 445 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Kimiya-yi Sa'adat
  Abu Hamid Muhammad al-Ghazali al-Tusi (author)
  1238/1822-1823
  Jarring Prov. 258 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Kimiya-yi Sa'adat
  Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazzali (author)
  Jarring Prov. 179 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Arabic-Persian dictionary
  Abu Nasr Ferahi (author)
  995/1586-1587
  Jarring Prov. 350 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Collection of fabulous stories connected with the history of Iran
  Abu Tahir Husein b. 'Ali b. Musa Tarsusi (author)
  19th century, early (?)
  Jarring Prov. 427 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Brev från Johan Gustaf Acrell (?) till Leon de Schocouroff
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Morbi pyretici 3 : afhandlade af herr prof. Acrel i dess allmänna föreläsningar wåhr termin 1797
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (teacher)
  Kewenter, Hans Christopher, 1775-1839 (transcriber)
  1797 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Morbi aphyetici - första classen: morbi dolorosi, afhandlade af herr prof. Acrell i dess allmänna föreläsningar wår termin 1797
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (teacher)
  Kewenter, Hans Christopher, 1775-1839 (scribe)
  1797 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Collegium, innehållande korta men tydeliga föreläsningar öfver de medicamenter, som finnas i en regementsmedicinalkista
  Acrel, Olof, 1717-1806 (associated name)
  Från slutet av 1700- eller början av 1800-talet Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Allmänna föreläsningar de viribus medicamentorum : Vårtermin 1790
  Acrel, Olof, 1717-1806 (teacher)
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (teacher)
  Ekelund, Johan Martin, 1763-1818 (scribe)
  1791 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Romerska antiqviteter eller de gamla romares bruk, seder och lagar : handbok för den studerande ungdomen. /Alexander Adam ; öfversättning från sjette uppl. af S. J. Callerholm.
  Adam, Alexander, 1741-1809 (author)
  Callerholm, Svante Jacob, 1797-1877 (translator)
  1843-1844 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Brev från Jacob Adlerbeth till Johan Gustaf Liljegren, 1836
  Adlerbeth, Jacob, 1785-1844 (author in his/her own hand)
  Liljegren, Johan Gustaf, 1791-1837 (addressee)
  1836-09-17 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Brev från Axel Gustaf Adlercreutz till Rector P. Wingren, 1979
  Adlercreutz, Axel Gustaf, 1821-1880 (author in his/her own hand)
  1879-09-08 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Brev från Axel Adlersparre till Johan Theodor Pihlgren, 1870
  Adlersparre, Axel, 1812-1879 (author in his/her own hand)
  1870-10-03 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Kort meddelande från Carl August Adlersparre till Bokhandeln i Lund, 1839 : angående utlämning av ett exemplar av "Läsning i blandade ämnen" till innehavaren av skrivelsen.
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author in his/her own hand)
  1839-05-08 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Gustafviaden
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Tre Tegnérdikter
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Brev från Georg Adlersparre till Carl Axel Linroth, april 1809 : angående Adlersparres giftermål.
  Adlersparre, Georg, 1760-1835 (author in his/her own hand)
  1809-04-27 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Brev från Georg Adlersparre till Alexander Seton, 1828
  Adlersparre, Georg, 1760-1835 (author in his/her own hand)
  1828 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Permission för Fänriken Anders Risberg
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (author in his/her own hand)
  1767-10-14 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Kong. Majt:s. Nådiga Resolution : Resolution för Revisions Secreter. Ehrenstråles Enka, at njuta tjänsteåret efter dess aflidne Man.
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (author in his/her own hand)
  Linnerhielm, Helena Maria, 1702-1790 (addressee)
  1769-08-16 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. Aeschyli Prometheus. Ex recensione Ricardi Porsoni Passim reficta a Guilielmo Dindorfio.
  Aeschylus, 525 B.C.-456 B.C. (author)
  Dindorf, Wilhelm, 1802-1883 (publisher)
  Alexanderson, Aron Martin, 1841-1930 (commentator for written text)
  1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Professor Afzelii föreläsningar uti metallurgien vårterminen 1799
  Afzelius, Johan, 1753-1837 (teacher)
  1799-03-16 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Annotationer öfver therapia specialis samlade vid Archiaterns och Riddarens Pehr Afzelii föreläsningar : D.1-3
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (teacher)
  1813 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Chroniska sjukdomars behandlande
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (author)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Cachexice, föreläste af arch. och riddaren P. Afxelius. År...
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (teacher)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Coll[egium] Nevros[ium] : 1,2
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (teacher)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Febres : 3
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (teacher)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Album amicorum of Carl Adolph Agardh
  Agardh, Carl Adolf, 1785-1859 (former owner)
  album amicorum 1810-1827 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Utlåningskvitto från Kongl. Akademiens Bibliothek för Carl Adolph Agardh
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  "Ödmjukt Yttrande" - Brev från C. A. Agardh, adresserat till Professorn m.m. Dr. Skardal
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1825-07-10 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Brev från Carl Adolph Agardh till Johan Ludvig Neijber
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1838-11-29 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Fragment av bibliotekskvitto för C. A. Agardh
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Brev från Carl Adolph Agardh till Jacob Pihlgren, 1850
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1850-07-13 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Brev från Carl Adolph Agardh till Adolf Törnsten, 1850
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1850-12-13 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Anteckningar i ekonomi av Carl Adolph Agardh
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1832-1841 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Brev från Carl Adolph Agardh
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1846-12 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Supplementum in Synopsin Plantarum Personii Paris : 1805-06. Pars I et secunda
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author)
  1805-1806 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Koncept till föreläsningar i botanik : 1-3
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Systema vegetabilium naturale
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Algae of English botany
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 48.
  Brev från Carl Adolph Agardh till Carl August Adlersparre
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (addressee)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Aphorismi botanici... : P. 1-9
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author)
  Bruzelius, Arvid Sture, 1799-1865 (commentator for written text)
  1817-1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Botanik
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author)
  Hill, Carl Johan Danielsson, 1793-1875 (annotator)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!