• Resource types
  • All resource types
  • Archive
  • Books & Manuscript
  • Image
  • Map
  • Mixed material
  • Music material
  • Object
  • Software
  • Sound recording
  • Video
  • Index
  • Person
  • Organisation
  • Place
  • Work

Refine search result

Show more
Show more
  • 1.
    Samlingen omfattar klipp, brev m 1930-1949 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 2.
    "Den veterinära administrationen genom tiderna" 1722-1972 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 3.
    Ansökningshandlingar (4 st 1861 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 5.
    Några dokument om de estniska veterinärerna i Sverige Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 7.
    Plånbok i skinn med texten "Veterinärernas Kamratgåva" i förgylld skrift association documents Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 8.
    Ett flertal upprop till veterinärkåren att bli medlem i Kamratgåvan association documents Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 9.
    Veterinärernas Kamratgåva association documents 1966-1993 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 10.
    Huvudböcker för den ekonomiska redovisningen Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 11.
    Dupliceringsappareten "Rena" association documents Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 12.
    Veterinärernas kamratgåva association documents 1985 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 13.
    Adresskort till dupliceringsmaskin "RENA" Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 14.
    "Inbetalda dödsfall 1937 -. (1=10 kronor)" association documents Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 15.
    Registerkort över medlemmar och deras inbetalningar till Kamratgåvan Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 16.
    Redovisningsböcker över vidtagna åtgärder vid dödsfall Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 17.
    Kamratgåvans kassaböcker från 1916 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 18.
    Dagböcker Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 19.
    Vit plastpärm "Boskapsapoteket i Skara" Beskrivning av några ståndkärl 1775-1800 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 20.
    Några hundratal särtryck ur Svensk Veterinärtidning nr 24, 30, 1978 med titeln "Veterinärernas Kamratgåva. Kort Historik" association documents 1978 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 21.
    Djursjukhuset i Helsingborg 50 år 1954-2004 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 23.
    Bildserie om Veterinärhistoriska museet 1975 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 24.
    Två diarieböcker från Linköpings veterinärdistrikt Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 25.
    Praktikjournal över Torsten Segelbergs privatpraktik i Karlskoga veterinärdistrikt 1/10 1892-31/7 1897 1892-1897 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 26.
    Handlingar rörande svanskupering hos hund 1989-1991 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 28.
    Förarbeten till ny fodermedelslag 1980-1992 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 29.
    Två samlingspärmar med handlingar från Svenska Djursjukhusföreningen association documents 1975-1985 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 31.
    Gustaf Björck har överlämnat tre A4-pärmar med rubriken "Undervisning. Hästvård" Före 1968 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 32.
    Handlingar angående en foderförgiftning (Botulism) på Axvalla travbana 1974 1974-1979 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 33.
    Förarbeten till specialiseringsfrågor inom veterinäryrket 1955-1986 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 34.
    Gustaf Björcks handlingar om identifiering av häst medelst frysmärkning 1970 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 35.
    Forsellska fonden, stipendier och ansökningar 1964-1989 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 36.
    664 24x36 mm kopior monterade på 28 kartongark och 497 6x6kopior monterade på 43 ark 1950-1970 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 38.
    Delar av ett arkiv ifrån Gustaf Björck Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 39.
    Av Gustaf Björck har museet mottagit några udda arkivalier, som inlagts under ett acc-nr Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 40.
    Handlingar, korrespondens mm rörande Gösta Björkmans donation till Veterinärhistoriska Muséet i Skara 1988-1989 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 41.
    Arkivhandlingar från f generaldirektören Gösta Björkman, överlämnade av H-J Hansen 10/4 1990 1968-1983 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 42.
    2 blad fotokopior 1988 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 44.
    Fjärdhundra veterinärdistrikt 1835-2001 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 45.
    Handlingar av varierande slag från distr vet Erik Blancks dödsbo 1917-1958 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 49.
    Årsberättelse för år 1970 från Tanums distrikt 1970 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
  • 50.
    Årsberättelse för år 1969 från Tanums distrikt 1969 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
    New place
    Enter name
    Create new organisation
    Enter name
    Create new person
    Enter last name
    Create new musical work
    Enter title
    Could not delete
    This record can not be deleted as it is referenced from other resources
    Login to Alvin
    UsernamePassword
    About Alvin
    Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
    Copyright
    All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!