• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 2.
  [Predikningar på 4:e böndagen]
  Afzelius, Arvid August, 1785-1871 (author)
  18??
  MS Teologi 3
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 3.
  Protocoll hållit vid Svenska Topographiska Sällskapets första sammanträde i Scara d. 13. Septembr. 1769
  Afzelius, Johan, 1753-1837 (other)
  Bjerkander, Clas, 1735-1795 (other)
  Dahl, Andreas (Anders), 1751-1789 (other)
  Gyllenhaal, Johan Abraham, 1750-1788 (other)
  Gyllenhaal, Leonard, 1752-1840 (other)
  Naezén, Daniel Eric, 1752-1808 (other)
  Knös, Olof, 1756-1804 (scribe, other)
  Svenska topografiska sällskapet i Skara (publisher)
  1769-1770
  MS Geografi Skara 1
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 4.
  [Hvarjehanda Rön och nyttige försök ... ]
  Alenius, Lars Joh. (scribe)
  1700-1900-talet
  MS Medicin 1
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 5.
  Anteckningar i latinsk grammatik [samt Dispositioner till Svenska uppsatser]
  Alenius, S. (author)
  1800-talet
  MS Språkvetenskap 4
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 6.
  Arabisk ABC-bok
  al-Rizā (scribe)
  1806
  MS Språkvetenskap 8
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 7.
  Assessoren Carl Magn. Dahlströms resor i Sverige och öfriga stater uti Europa år 1720
  Alstrin, Carl, 1686-1750 (author)
  Hoof, M. C. (former owner)
  Silfverbrand, Martin, 1787-1845 (former owner)
  1720-1721
  MS Biografi 5
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 8.
  Collectaneum Monumentale Runicum, eller, Steen och Runa Cronica, medh dess Declaratione öffwer Edhz sochn; Subdita Investigatione, Martini Aschanei
  Aschaneus, Martinus Laurentii, 1575-1641 (author)
  1630-talet
  MS Språkvetenskap 15
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 9.
  Dikter, m.m
  Bellman, Carl Michael, 1740-1795 (author)
  Knös, Olof, 1756-1804 (former owner)
  1700-talet
  MS Vitterhet 13
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 10.
  Collegium ... Erici Benzelii, De Antiquitatibus Sveo-Gothicis ... d. 19 Julii 1732
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (author)
  1732
  MS Historia 22
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 11.
  Erici Benzelii ... Collegium antiquitatum patriarum. Upsaliæ descriptum Anno 1723 S. Hof
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (author)
  Hof, Sven, 1703-1786 (scribe)
  1723
  MS Historia 21
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 12.
  Articulus XV. De Evangelio
  Benzelius, Jacob, 1683-1747 (other)
  1700-talet
  MS Teologi 45
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 13.
  Bergii Dispositioner öfwer Passions historien
  Bergius, Johan Gustaf, 1722-1805 (author)
  Hvarfner, Anders Thore, 1780-1842 (scribe)
  18??
  MS Teologi 8
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 16.
  [Kapsel med avskrifter av diverse historiska handlingar]
  Bilberg, Johan, 1646-1717 (other)
  Celsius, Olof, d.y., 1716-1794 (other)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (other)
  1600-1800
  MS Historia 37
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 17.
  [Dissertationer i filosofi m.m., föreläsningskoncept, samt tal hållna vid Kungliga Akademien i Åbo]
  Bilmark, Johan, 1728-1801 (author)
  1801
  MS Filosofi 1
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 18.
  [Dikter och skolövningar av Johan Bilmark]
  Bilmark, Johan, 1728-1801 (scribe, author)
  1740-talet
  MS Vitterhet 12: A-F
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 19.
  [Diverse obundna manuskript angående moralfilosofi och angränsande discipliner]
  Bilmark, Johan, 1728-1801 (author)
  Bilmark, Johan, 1728-1801 (scribe)
  Pufendorf, Samuel von, 1632-1694 (other)
  Otto, Everhard, 1685-1756 (other)
  1700-talet
  MS Filosofi 14: 1-2
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 20.
  [Diverse handskrivna dikter, skrivna 1746-1815]
  Boije, Fredrik, 1773-1857 (other)
  Tessin, Carl Gustaf, 1695-1770 (other)
  Knös, Olof, 1756-1804 (scribe)
  1700-talet
  MS Vitterhet 37
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 21.
  Om Sveriges Tillstånd Under Kon: Fredrik den 1as Regering
  Bonde, Gustaf, 1682-1764 (author)
  Kämpe, Carl L., 1738-1816 (former owner)
  1700-talet
  MS Historia 25
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 22.
  Hertig Carls Slacktare bänk det är en sanfärdig wiss berättelse ... Anno M.DCXVII
  Borastus, Gregorius Laurentii, 1584-1656 (author)
  1700-talet
  MS Historia 10
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 23.
  Collegium i de Theologiska Prænotionerna efter Professor Cornelii Föreläsningar. Patr. E. Boustedt, V.G
  Boustedt, Patrik Emanuel, 1838-1891 (scribe)
  Cornelius, Carl Alfred, 1828-1893 (other)
  1860-talet
  MS Teologi 71
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 24.
  Dogmatiken efter Professor C. A. Hultcrantz's föreläsningar. Wårterminen 1868
  Boustedt, Patrik Emanuel, 1838-1891 (scribe)
  Hultkrantz, Claes Adolf, 1823-1877 (other)
  1868
  MS Teologi 27: 1-3
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 25.
  Tal av Sven Brodd, Gabriel Tidgren m.fl
  Brodd, Sven, 1722-1773 (other)
  Tengström, Jacob, 1755-1832 (other)
  Tidgren, Gabriel, 1743-1788 (other)
  Bjerchenius, Jonas, 1643-1723 (other)
  Tengberg, Peter, 1739-1788 (other)
  Tidgren, Jonas, 1700-1747 (other)
  Afzelius, Bengt, 1732-1777 (other)
  Dalin, Johannes, 1669-1725 (other)
  Sundler, Elis Teodor, 1849-1926 (other)
  MS Vitterhet 25
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 26.
  Frågor i Theologien framställda af Lektor C. J. Brodén tillhöriga C. J. Österberg
  Brodén, Carl Johan, 1818-1898 (other)
  Österberg, C. J. (scribe)
  1871
  MS Teologi 4
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 27.
  Oratio De Publica Logices Utilitate In Regio Lyceo Holmensi Festo Luciae Anni MDCCXLIX Habita a Magno Bromark
  Bromark, Magnus, 1729-1783 (author)
  1749
  MS Filosofi 8
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 30.
  Catalogue des Portraits Etrangers, gravées en taille douce; qui font Partie des Receuil, commencée l'an 1778 de Jean Pierre Carlander (ocontinuerad sedan 1806)
  Carlander, Johan, 1764-1818 (author)
  Berch, Carl Reinhold, 1706-1777 (other)
  1806
  MS Porträttsamlingen 1
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 31.
  Plan af Hans Kongl: Maytz Huus wijd Byen Warnitza
  Carlmark, Johan Peter, 1779-1870 (former owner)
  1700-talet
  MS Historia 33
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 32.
  Anteckningar uti Gamla Historien
  Carlsson, Carl Elias, 1802-1869 (scribe)
  1824
  MS Historia 19
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 34.
  Provisorns minnen
  Cederbom, Bengt Olof, 1827-1899 (scribe, author)
  1800-talet
  MS Vitterhet 14
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 35.
  Svagt Försök till en Öfversättning af Cicero de Oratore första Boken. Carl W König 1826
  Cicero, 106-43 f.Kr. (author)
  König, Carl W. (translator)
  Lidfors, Elias, 1787-1825 (other)
  1826
  MS Språkvetenskap 33
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 36.
  [Studiekompendier i klassiska språk, franska, exegetik, m.m.; möjligen tillkomna vid Åbo Akademi]
  Clewberg, Carl Abraham, 1712-1765 (other)
  1764
  MS Teologi 80
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 37.
  Handlingar rörande 1809 års Revolution
  Cronstedt, Fredric Adolf Ulric, 1744-1829 (addressee)
  Tersmeden, Fredrik, 1752-1819 (other)
  Hedenius, Peter, 1800-1872 (former owner)
  1810
  MS Historia 11
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 38.
  [Dikter och prosa-utkast]
  Dahl, Erik, 1749-1809 (author)
  Afzelius, Arvid August, 1785-1871 (former owner)
  Afzelius, Nils, 1894-1970 (donor)
  1790-talet
  MS Vitterhet 10
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 39.
  Tentamina Hebraica, Græca et Latina, quae Reverendissimo Domino Doctori et Episcopo Nec Non Maxime Venerando Consistorio Dioeces Scarens. Loco Examinis Pastoralis, Submississime Offere Audet Ericus Christophori Dahl
  Dahl, Erik, 1749-1809 (scribe, author)
  Bilmark, Johan, 1728-1801 (scribe, author)
  [1786]
  MS Språkvetenskap 2
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 40.
  [Språkvetenskapliga anteckningar]
  Dalin, Olof von, 1708-1763 (other)
  Engeström, Johan, 1699-1777 (other)
  Sommelius, Gustaf Johan, 1726-1800 (other)
  Lundeberg, Johan Wilhelm, 1762-1812 (other)
  Knös, Andreas, 1721-1799 (addressee)
  1700-talet
  MS Språkvetenskap 3: 1-6
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 41.
  Framlidne Kyrkoherde D. Danelii efterlämnade skrifter i Språkforskning
  Danelius, Daniel, 1789-1872 (author)
  1800-talet
  MS Språkvetenskap 5
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 42.
  [Grammatica Latina av Streling, försedd med Daniel Danelius anteckningar och tillägg.]
  Danelius, Daniel, 1789-1872 (author)
  1846
  MS Språkvetenskap 32
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 43.
  Gamla Testamentets Isagogik
  Danell, Isak, 1833-1903 (scribe)
  1853
  MS Teologi 29
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 44.
  Nya Testamentets Isagogik
  Danell, Isak, 1833-1903 (scribe)
  1853
  MS Teologi 30
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 47.
  Ritbok
  Ekmark, Carl Johan, 1853-1896 (author)
  1892
  MS Konst, Musik och Teater 3
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 48.
  Otium Litterarium Constans Analysi Philologico-Critica in aliquot Capitibus Genesios, secundum methodum Danzii & Neumanni ab Episcopo Engeström exculta, conscripta a G: E
  Elfsten, Gustaf, 1727-1794 (scribe)
  Engeström, Johan, 1699-1777 (other)
  1743
  MS Teologi 15
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 49.
  Varia Collegia & Annotationes. Exscripta, anno o.r. M D XLVII. Gustauus Petri Elfstén
  Elfsten, Gustaf, 1727-1794 (scribe)
  Winbom, Anders, 1687-1745 (other)
  Baumeister, Friedrich Christian, 1709-1785 (other)
  Wallerius, Nils, 1706-1764 (other)
  Wallin, Georg, d.y, 1686-1760 (other)
  Rydelius, Andreas, 1671-1738 (other)
  1747
  MS Filosofi 3
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 50.
  Collegium i Ethiken. Stockholm. Tryckt /öfvertryck/ hos Abraham Lundquist et cc 1868. Afskrift
  Engstrand, Carl Johan Henrik, 1833-1884 (author)
  Kylén, Hjalmar, 1864- (scribe)
  1883
  MS Filosofi 9
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!