• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 2.
  Charta öfwer Tranby Ägor Uti Alunda Sochn Olands Härad och Upsala Höfdinge Döme Affattade och Storskiftade Åren 1785 och 1786 af Salomon Ahlström
  Ahlström, Salomon, 1731-1796 (surveyor)
  map 1785-1786
  R:10
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 14.
  Charta öfver Knutby Prästegård Och Elsta Bys Skogar Och Intäckter Uti Stockholms Län Närdinghundra Härad och Knutby Sochn Författad 1772 af And. Angelberg Igenom Gust. Sätterborg vice Landtm.
  Angelberg, Anders, 1726-1791 (surveyor)
  Sätterborg, Gustaf Elof, 1738-1809 (surveyor)
  map 1772
  R:19
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 23.
  Charta öfwer Åbyggeby By Belägen uti Upsala län Wendels härad och Sockn; författad och Storskifte Delad Åren 1769 och 1770 Carl Fried. Berg igenom Erik Niclas Lundh
  Berg, Karl Fredrik, 1725-1790 (surveyor)
  Lundh, Erik Niklas, 1743-1809 (surveyor)
  map 1769-1770
  D:9.5.7
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 30.
  Charta öfwer Lysta Bys Åkergärden uti Stockholms Höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud Sockn Författad År 1760 af Gabr. Boding
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  map 1760
  D:9.6.16
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 32.
  Charta öfwer Gimo Bruks Damm Med der omkring belägne Ägor Författad år 1754 af Gabr. Boding igenom Ol. Sundbom
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  Sundbom, Olof Hakvin, 1724-1804 (surveyor)
  map 1754
  D:9.8.4
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 33.
  Grundritning öfwer Gimo Bruk Med alla dess wärck och åbygnader Författad År 1757 af Gabr. Boding Igenom And. Säman
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  Säman, Anders, 1738-1806 (surveyor)
  map 1757
  D:9.8.5
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 50.
  Denna copia wara enligit medh de gambla chartor som finides i boken A.”: uti Kongl Landtmäterij Contoiret det warder härmed attesterat Stockholm 8 Februij 1721
  Buschman, Albrekt, ca 1690-1750 (surveyor, secretary)
  map 1721
  D:8.4.3
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!