• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Forskning Sverige B / 1867 : Motion nr 38 af Herr Landgren, om fortfarande anslag åt Artisten Mandelgren. Avskrift.
  Landgren, Lars, 1810-1888 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, transcriber)
  1867-01-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Till Akademien för de sköna konsterna
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Meddelanden från Afrika af de Vylder
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1 - 17:17
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Meddelanden af intendenten Malm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-25
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Skogsavverkning i Norrland och Dalarna : Herjeådalen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-37
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Åkerbruk och redskap. Efter Holmberg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-45
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Huru man onödigt bygger gärdesgårdar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-44
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Smörstack
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-64
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Folkkaraktären i Borgvattnet i Jämtland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  __ B.C.
  1:2-24
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Forskning/ Antikningar Arkeologi : Kort beskrivning av Kläckeberga kyrka i Småland.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Forskning/ Antikningar Arkeologi : Kort beskrivning av Rumskulla kyrka i Småland.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Forskning/Antikningar Arkeologi : Kort annotation angående Germund Larsson Lilja och Fjällskäfte i Floda socken.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Linköpings Stifts Kyrkor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Wästerås Stifts Kyrkor
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Forskning/Archeologi F : Förteckning över kyrkoinventarier.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Forskning/Antikningar Arkeologi : offerhus & altare.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : St Britas Lefverne
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Forskning/Antikningar Arkeologi : Avskrifter av gravar i Västra Dals kontrakt.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, transcriber)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Kalmar Stifts Kyrkor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Wid inredningen af Bygnaden förekommer i främsta Rummet följande murare arbeten.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Länen inom Sverge
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Hur lappen kastrerar sina renar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-41
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Forskning/Husslöjd : Slöjdskolor i Slimminge och Kävlinge.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Forskning/Husslöjd : P.M. 1873 om Husslöjd.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Forskning/Antikningar Arkeologi : Kort beskrivning av Adelövs Kyrka i Småland.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Forskning/ Antikningar Arkeologi : Kort beskrivning av Högsby kyrka i Småland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Härnösans Stift Kyrkor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Lunds Stifts Kyrkor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Anteckningar från Musée d'Artillerie i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator, collector)
  loose-leaf
  6:9-1:1 (Frankrike)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Forskning/Antikningar Arkeologi : Handlare med bläckarbeten som slagit upp läger nära Surahammars bruk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1871-05-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Wexjö Stifts Kyrkor
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Skara Stifts Kyrkor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Götheborgs Stifts Kyrkor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Forskning/Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Upsala Stifts Kyrkor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Forskning/Dubletter af kyanot m m : Anteckning om gravsten med riddare vid Tibble gästgivargård
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Forskning/Dubletter af kyanot m m : Skeppssättning med gravar i Vallbo socken (Wallbo socken).
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Forskning/Dubletter af kyanot m m : Kort anteckning om Öregrund Gertruds Kyrka.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Forskning/Dubletter af kyanot m m : Sigtuna 1/9 67
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Forskning/Dubletter af kyanot m m : Om de älsta Sigtuna Kyrkor fordna och nu varande tillstånd.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Forskning/Dubletter af Kyanot m m : Kort anteckning om Frötuna kyrka.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Forskning/Dubletter af kyanot m m : Kort anteckning om Forsmarks brukskyrka.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Forskning/Dubletter af kyanot m m : Kort anteckning om Norrtäljekyrkan (Norrtelge kyrkan).
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Forskning/Dubletter af Kyanot m m : Kort anteckning om Vårfrukyrkan i Enköping (Enköping Wårfru kyrka).
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Forskning/Dubletter af Kyanot m m : Kort anteckning om Älvkarleby kyrka (Elfkarleby kyrka).
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Forskning/Dubletter af kyanot m m : Kort anteckning om Östhammar kyrka
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Forskning/F : Föreningen för Skånes fornminnen och Historia.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Forskning/F : Om offring
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Forskning/F : Rundkyrkor nya
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!