• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Anekdåter. Forseglas och opnas ef + : Anekdoter om de danska poeterna Johannes Ewald och Johan Herman Wessel
  Ewald, Johannes, 1743-1781 (associated name)
  Wessel, Johan Herman Wessel, 1742-1785 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Betyg och ansökningar / Svenska betyg o pass till London : Intyg från Anton Ludvig Fahnehjelm att Nils Månsson Mandelgren har deltagit som "extra ledare" i Londonutställningen 1851
  Fahnehjelm, Anton Ludvig, 1807-1875 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1865-11-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Forskning Sverige B / 1867 : Motion nr 38 af Herr Landgren, om fortfarande anslag åt Artisten Mandelgren. Avskrift.
  Landgren, Lars, 1810-1888 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, transcriber)
  1867-01-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Till Akademien för de sköna konsterna
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Meddelanden från Afrika af de Vylder
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1 - 17:17
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Meddelanden af intendenten Malm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-25
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Skogsavverkning i Norrland och Dalarna : Herjeådalen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-37
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Åkerbruk och redskap. Efter Holmberg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-45
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Huru man onödigt bygger gärdesgårdar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-44
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Smörstack
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-64
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Folkkaraktären i Borgvattnet i Jämtland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  __ B.C.
  1:2-24
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Biografier Monum Scandin / Bärentzen i Köpenhamn : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl : Brev till Nils Månsson Mandelgren från bokhandlare Per Herman Lang angående subskribenter för Monuments scandinaves.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1856-03-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Biografier Monum Scandin / Levertin Sjöstedt : Faktura
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1861 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl : Kuvert till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Biografier Monum Scandin / Bärentzen i Köpenhamn : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1857 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Biografier Monum Scandin / Levertin Sjöstedt : Brev till Nils Månsson Mandelgren från C. Meinander (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861-10-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Biografier Monum Scandin / Afären med Reunuard : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861-03-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brevutkast till Konstakademien i Antwerpen från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Académie royale des beaux-arts d'Anvers (addressee)
  letter 1871-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brevutkast till Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i Madrid från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster (associated name)
  letter 1861-11-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till Konstakademien San Fernando i Madrid från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brevutkast till Konstakademien San Fernando i Madrid från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (addressee)
  letter 1860-04-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till sekreteraren vid Konstakademien i München från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  letter 1861-08-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1854-12-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Kallelse till Nils Månsson Mandelgren om att infinna sig hos Kungliga beskickningen i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861-03-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1859-07-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1861-09-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange : Räkning för Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1861 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Biografier Monum Scandin / Ang Glasage : Faktura för Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1861-03-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1861-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Biografier Monum Scandin / Formulär till räkningar mm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1859 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Biografier Monum Scandin / Formulär till räkningar mm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Biografier Monum Scandin / Omslag : Brevutkast till J. Baer i Frankfurt från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  letter 1879-05-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!