• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Landets natur, Danmark : Kullaberg sett från Kronborg den 17 oktober 1843
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  6:1-3
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Landets natur : Kullaberg sett från Kronborg den 17 okt 1843
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-2 c
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Hägerstads kyrka : Linköpings st. 1847
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  drawing/painting 1847? Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Landets natur : Förstoring af Helsingborg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-2 a
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Landets natur, Danmark : Kronborg vid månsken
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-3 e
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Landets natur, Danmark : Kronborgs slott
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-2 f
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Landets natur, Danmark : Utsigt af Köpenhamn från hamnen vid börsen, ur Ill. Tid.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  6:1-1
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Landets natur, Danmark : Kronborg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-2 d
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Landets natur, Danmark : Tirsbeck vid Veilefjorden i norra Jutland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  6:1-4
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Landets natur : Kronborg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-2 b
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Landets natur, Finland : Karta öfver Uleåborg och dess län
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1833
  6:1-1
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Indre sidan af en Port i Breareds Socken i Halland 1873
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  drawing/painting 1873? Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Landets natur, Danmark : Svendborg på Fyen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-5
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Landets natur, Finland : Utsigt af Sveaborg från Helsingfors, d:o af Viborgs slott
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-2 (Finland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Landets natur, Finland : : Utsigt af Viborgs slott, Dahlberg Sv antiqua
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:1-2 (Finland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Landets natur, Finland : : Utsigt af Viborgs slott, Dahlberg Sv antiqua
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Bostäder och husgeråd : Bondgård i Belgien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:5-4:4 Belgien
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Bostäder och husgeråd, Belgien och Holland : Grefven af Chambords slott i Frohsdorf
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:5-2:2 Belgien och Holland
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Bostäder och husgeråd : Bondhus nära Antwerpen den 2 sept 1843
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  1843-09-02
  6:5-5:5 (Belgien och Holland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Bostäder och husgeråd, Belgien och Holland : Det inre af en bondstuga
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:5-8:8
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Bostäder och husgeråd, Belgien och Holland : Bondstuga i Belgien sågs 1843
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1843
  6:5-6:6
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Bostäder och husgeråd, Belgien och Holland : Hus i Antwerpen sep 1843
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:5-7:7 (Belgien och Holland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Salpeterlada
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:119b
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Gåshus
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:118
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Fårhus
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:117
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Fä- och fårhus på Gotland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1876
  1:5-11:63
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Glasbäckstorp Hvitsands socken
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1869
  1:5-11:65
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Lämningar efter byggnader på Öland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1:5-11:66
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Byggnader och marknadsplats
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1:5-11:67
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Skålbyggnad
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1869
  1:5-11:64
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Minnesmärken på Klefvarpskulle
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1863
  1:5-12:68
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Stuga i Klittens by, Älvdalens socken
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1869
  1:5-15:89
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Stuga i Klittens by, Älvdalens socken
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-18:96
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Carl XI:s stuga i Älvdalen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-17:95
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Bondgård i Alböke socken
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-18:100b
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Stuga med s. k. läm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1869
  1:5-15:90
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Gammal byggnad i Ulleryds socken
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1866, 1880
  1:5-16:92
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Sters, vid prästens fäbod i Rättvik
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1878, 1880
  1:5-16:91
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Gammal byggnad i Öje kapells by
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1751, 1869
  1:5-16:93
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Fäbodstuga med mjölkkammare
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1869
  1:5-16:94
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Plan och södra fasaden av P. P:s stuga
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-22:120
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Höskulle i Lappmarken
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:112
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Ladugård i Runåberg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:113
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Svinhus på Gotland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:115
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Träbyggnad vid Tingsarve
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:114
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Ett uthus med platt halmtak
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:116
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Avträdet i Vittaryds prästgård
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-21:119a
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Längdgenomskärning av P. P:s stuga
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-22:122
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Tvenne genomskärningar av P. P:s stuga
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-22:121
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Stuga med fönstret på taket
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:5-22:123
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!