• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

1234
 • 1.
  Åsunda häradt Tillinge sochn Dorsilla by.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  D 6:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 2.
  Håbo häradt Gran sochn Dannekumbla.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  D 3:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 3.
  Håbo häradt Ythergraan sochn och by.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  D 3:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 4.
  Åsunda häradt Tillinge sochn Brooby.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  D 6:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 5.
  Åsunda häradt Tillinge sochn Alma by.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  A 5:2
  Uppsala universitets arkiv
 • 6.
  Åsunda häradt Tillinge sochn Teble by.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  A 5:2
  Uppsala universitets arkiv
 • 7.
  Laghunda häradt Långtohra sochn Löngnesta.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  N 13:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 8.
  Åsunda häradt Tillinge sochn Öhr.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  M 17:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 9.
  Åsunda häradt Tillinge sochn Mälby.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  M 17:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 10.
  [Långtora sochn Lagunda häradt Långtoraby]
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  L 3:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 11.
  Erlingehundradz häradt Hussby sochn Kiättesta.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  M 9:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 12.
  Erlinghundradz häradt Odensalla sochn Myrby.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map 1670-tal
  M 9:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 13.
  Åsunda häradt Sparsätter sochn och by.
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map
  S 18:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 14.
  Åsunda häradt Bredh sochn Edzbergha
  Gädda, -1680 (surveyor)
  map
  S 18:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 15.
  Geometrisch charta öfwer Kijhl uti Wänge sochn Ulleråkers härad och Upsala lähn. : Afmätt A:o 1730 af Johan Leitz.
  Leitz, Johan, -1738 (surveyor)
  map 1670-tal
  K 5:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 16.
  Håbo häradt Haga sochn Ahlby
  Persson Gedda, Johan, -1680 (surveyor)
  map ca 1670
  A 1:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 18.
  Charta öfwer ett Åkerbyte emellan Upsala Stad och Kongl. Academien derstädes, Uprättad i Maij Månad År 1805.
  Ridderbjelke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (surveyor)
  Räntkammararkivet, SF 5:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 22.
  Förslag till förändring af Erkebiskopstomten.
  Ingår i Kansliarkivet, F IXd:2
  Uppsala universitets arkiv
 • 24.
  Karta öfver S:t Eriks Torg m.m. 1878
  Räntkammararkivet, SF 36:5
  Uppsala universitets arkiv
 • 27.
  Charta öfver Letelfven emellan Skagern och Mörcken. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitets arkiv
 • 28.
  Idécharta öfver Wener med Trollhättan. map 1600-talets mitt
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitets arkiv
 • 29.
  Charta öfver vatndraget emellan siöarne Teen och Hielmaren. map
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitets arkiv
 • 30.
  Norunda häradt Ärentuna sochn Kollie. map 1670-tal
  K 11:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 31.
  Ulleråkers häradt Börie sochn Strööby. map 1660-tal
  B 16:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 32.
  Ulleråkers häradt Börie sochn Brunby. map 1660-tal
  B 16:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 33.
  Olandz häradt Adelunda sochn Jorslunda och Fredstad map 1670-tal
  F9:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 34.
  Olandz häradt Adelunda sochn Kleeff map 1670-tal
  F9:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 35.
  Ekieby quarn vtj Waxala häradt gamble Vpsala sochn map 1670-tal
  E7:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 36.
  Waxala häradt gamble Vpsala sochn. Fullerö. map 1660-tal
  E7:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 37.
  Långhundradhs häradt Korsta sochn och Korstaby map 1660-tal
  K 23:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 38.
  Ehrlinghundratz häradt Onsala sochn. Fransåker. map 1670-tal
  F 8:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 39.
  Långhundradts häradh Korsta sochn Tiustadh map 1660-tal
  K 23:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 40.
  Erlinghundrat häradt Huusby sochn. Arenbärga. map 1670-tal
  A 7:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 41.
  Waxala häradt Danmarkz sochn. Danemarckz by map 1670-tal
  D 4:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 42.
  Waxala häradt Danmarkz sochn. Willinge. map 1670-tal
  D 4:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 43.
  Ehrlinghundratz häradt Onsala sochn. Dråppsta map 1670-tal
  D 8:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 44.
  Olandz häradt Adelunda sochn Kiälbärga map 1670-tal
  B 29:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 45.
  Ulleråkers herradt Bondekyrckio sochen Noorby och Bartoga. map 1660-tal
  B 31:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 46.
  Ulleråkers herradt Bondekyrckie sochen Flogstadh by map 1660-tal
  B 31:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 47.
  Olandz häradt Adelunda sochn Bärby map 1670-tal
  B 29:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 48.
  Ulleråkers häradt Nääs sochn Edheby. map 1670-tal
  E 2:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 49.
  Bälingz häradt Skuttunge sochn Eke. map 1670-tal
  E 6:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 50.
  Semunghundratz häradt Markim sochen Ekeby by map 1670-tal
  E 8:1
  Uppsala universitets arkiv
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!