• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
1234
 • 1.
  Uppsala
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1773
  49021Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Uppsala
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1773
  49015Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Uppsala 1773
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1773
  49005Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Uppsala 1773
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1773
  48985Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver ön S:t Barthelemy. Konungen af Sverige Gustaf den IV Adolph i underdånighet tilegnad af författaren Samuel Fahlberg
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  map 1801 Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Situationscharta öfver wattu-ledningarne till Sala silverwärk. : Afcop. af Jon Billow 1775.
  Billow, Jonas, 1747-1785 (creator)
  map 1775
  Sv. handrit. kartor [Dav. 1505] 52959
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Charta öfver Upland och Södertörn : Med Kongl. Maj.ts nådigste privilegio utgifven af des Landtmäteri contoir
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver, cartographer)
  map ca 1750-ca 1760
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Afritning efter en gammal Charta som är gjord wid slutet af sjuttonde Seculum, med Titel: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen - med dess omkringh liggande landh.
  Björnstjärna, Johan, 1729-1797 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 41394
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Charta öfver Upsala stad No. II : Med Kongl. Maij:ts Allernådigste Privilegio Utgifven i Stockholm År 1770 af Jonas Brolin Ingeniur vid Kongl. Landtmäteri Contoiret.
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (cartographer)
  map 1770
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Charta öfver Upsala stad, utgifven år 1770 af Jon: Brolin. [ Karta i Busser, J. B. Utkast till beskrifning om Upsala. D. 2, Upsala, 1769, mellan s. 8-9 ]
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (cartographer)
  Busser, Johan Benedict, 1729-1799 (other)
  map 1770 Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Upsala Stad : Copia utaf den År 1770 af Jonas Brolin utgifne Charta öfver Upsala Stad
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (copy after)
  Ridderbielke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (creator)
  map ca 1920-1923
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Lapponiae, Bothniae, Cajaniae qve regni Sveciae : Provinciarum septentrionalium nova delineatio.
  Bure, Anders, 1571-1646 (cartographer)
  map 1611
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Karta öfver svenska arktiska expeditionernas forskningsområde åren 1837-1880. : Upprättad af C. E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (creator)
  Nordenskiöld, Adolf Erik, 1832-1901 (research team head)
  Torell, Otto, 1828-1900 (research team head)
  Lovén, Sven Ludvig, 1809-1895 (research team head)
  map 1880?
  Sv. hist. pl. Inre förhållanden 1880
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Karta öfver Mälaren med dess omgifningar af C.E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1868 Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E. Dahlman. 1872.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  Seedorff, Herman, 1832-1875 (litographer)
  map 1872 Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Charta öfver Södermanland : med Kongl. Maj:ts nådiga priv. utgifven af Kongl. Landtmäteri Contoiret / E. Geringius sculpsit, Holmiae
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  Kongl. Landtmäteri Contoiret (publisher)
  map [1743]
  Kartor Sverige Landskapskartor Södermanland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Situationscharta öfver Carlberg och slott.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  drawing Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47924
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Afrijtning på en stenig ödesplattz emellan Danwijkens och Stora Sickla ägor wid Sickla grinden mäd en dehl af Hammarbysiön och Fiunswijken. Efter ordres afmätt anno 1721 af Sven Hesselgren.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Hesselgren, Sven, 1675-1731 (surveyor)
  map 1721
  Handritade kartor, Sverige 41396
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Staden Alingsås
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (creator)
  map 1801
  S 22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg. [i Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, 39:6 (1905)]
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Sv Acta Fol [Stockholm Vetenskapsakademien]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Kartor Polarländerna Spetsbergen (ex. 1)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Väst-östlig profil genom Sarjekfjälltrakten / Geologisk karta öfver Sarjekfjälltrakten af Axel Hamberg skala 1:500 000.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  map 1901
  Sv. Fys-Geogr. [Hamberg, Axel, Sarekfjällen. En geografisk undersökning ... särtr. ur Ymer, 1901]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Karta öfver Beeren Eiland uppmätt under 1898 års svenska polarexpedition af C. J. O. Kjellström och Axel Hamberg
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  map 1899
  Kartor Polarländerna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Kartskiss öfver Lovéns Névéer vid Kings bay på Spetsbergen. : Konstruerad efter orienterade fotografier, tagna från punkterna A och B
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  1894
  Sv. Geografi tidskr. [Ymer 1894]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Fortlöpande kartskiss öfver fjällen kring Sarjektjåkko hufvudsakligen upprättad genom fotogrammetri af Axel Hamberg. . : De nordöstra delarna äro med eller utan korrektioner återgifna efter äldre kartor. ... Skala 1:100 000.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (cartographer)
  map 1901
  Sv. Fys-Geogr. [Hamberg, Axel, Sarekfjällen. En geografisk undersökning ... särtr. ur Ymer, 1901]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Karta öfver Kung Karls land upprättad lunder 1898 års svenska polarexpedition af C. J. O. Kjellström och Axel Hamberg.
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  map 1900
  Kartor Polarländerna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Charta öfver Linköpings stad uti Östergötland efter förordnande uprättad år 1800 af C.J. Lagergren och Afritad år 1820 af Carl Nikl. Ullén
  Lagergren, Jonas Christopher (surveyor)
  Ullén, Carl Nikl. (other)
  map ca 1900 B.C. Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Karta öfver Uppsala med förstäder
  Laurell, Gustaf Gösta Axel, 1855-? (cartographer)
  map 1909
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Geometrisk delineation öfwer Rännefiälla i Östergötland, Åkerbo härad och Lillkyrcke sochn : afmätt och beskrefwen åhr 1691 af framledne landtmät. Nils Lundberg.
  Lundberg, Nils, 1600-talet (cartographer, copy after)
  Lindgren, Lars, 1701-1782 (cartographer)
  map ca 1732-1738
  Sv. handritade kartor (Dav. 566) 54006
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Karta öfver Stockholms omgifningar, utgifen af C.O. Funck
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (litographer)
  map ca 1826-ca 1893 Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Skandinavien
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (creator, litographer)
  map 1842
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Klöster Qwarteret med Domkijhln.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Qwarteret Hjorten och Tofwan.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Qwarteret Leijonet.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Tårgh Qwarteret.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Qwarteret Plantan.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Qwarteret Oxen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Qwarteret Kanichen.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Qwarteret Muncken.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Prowest Qwarteret samt Qwart: Ubbo och Qwart: Oden.
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Hörne Qwarteret
  Månsson Booman, Stephan (creator)
  map 1671
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!