• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
 • 2.
  Handlingar, brev m.m. ur kyrkoherde Paul Ahlborgs efterlämnade papper
  Ahlborg, Paul, 1738-1820 (author)
  Andra hälften av 1700-talet
  B 175 Fol.
  Linköpings stadsbibliotek
 • 4.
  Catalogus Studiosorum Nationis Ostro-Gothicae, qui Musas coluere Upsalienses a tempore instituti Fisci Nationis collectus
  Arenander, Per, 1762-1819 (author)
  1800-talet
  B 39c
  Linköpings stadsbibliotek
 • 5.
  Album itineris
  Asp, Matthias, 1696-1763 (former owner)
  album amicorum 1700-talet
  B 49
  Linköpings stadsbibliotek
 • 7.
  Album itineris
  Asp, Petrus, 1733-1785 (former owner)
  album amicorum 1700-talet
  B 50
  Linköpings stadsbibliotek
 • 8.
  Tankar om treenighetsläran
  Badin, Adolf Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi, 1747?-1822 (author)
  1700-talet
  B 51 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 9.
  Liber Cantus
  Beckman, Johan Vilhelm, 1792-1873 (annotator)
  1500-1600-tal
  T 228
  Linköpings stadsbibliotek
 • 10.
  Museum Lincopense
  Benzelius, Eric d.y., 1675-1743 (author)
  1737
  B 57
  Linköpings stadsbibliotek
 • 11.
  Kort anteckning af mit lefwernes lopp, efter Kongl. Wättenskaps Academiens benägna påminnelse, giord in Junio anno 1743.
  Benzelius, Eric d.y., 1675-1743 (author)
  1700-talet
  B 52
  Linköpings stadsbibliotek
 • 12.
  Catalogus cleri Lincopensis 1735 d. 8 sept.
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (author)
  1700-talet
  B 33
  Linköpings stadsbibliotek
 • 13.
  Miscellanea Historico Litteraria
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (author)
  1700-tal
  B 58
  Linköpings stadsbibliotek
 • 14.
  Benzeliana
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (author)
  B 55 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 15.
  Diarium
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (author)
  1700-talet
  B 53
  Linköpings stadsbibliotek
 • 17.
  Någre vid then H. Bibelns enskilte läsande infallne betrachtelser, åhr 1727 seqq
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (author)
  1727-1728
  T85
  Linköpings stadsbibliotek
 • 18.
  Itineris eruditi album
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (former owner)
  album amicorum 1697-1699
  B 59
  Linköpings stadsbibliotek
 • 19.
  Orationes variae, epistolae etc. Autographa
  Benzelius, Erik d.ä. (author)
  1600-tal
  B 56
  Linköpings stadsbibliotek
 • 22.
  Autographa
  Bjurbäck, Olof, 1750-1829 (author)
  B 60 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 24.
  Linköpings magasin
  Björn, Didric Gabriel, 1757-1810 (editor)
  journal 1795 Linköpings stadsbibliotek
 • 27.
  Anteckningar om Linköpings Stifts Biskopar
  Blohm, Johan Erik, 1757-1822 (author)
  B 20 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 28.
  Biographier öfver de studerande i Upsala från 1645 till 1738
  Blohm, Johan Erik, 1757-1822 (author)
  B 40
  Linköpings stadsbibliotek
 • 29.
  Förtekning på Presterskapet i Linköpings Stift ifrån 1780, efter ålder och befordran - till närvarande tid 1822
  Blohm, Johan Erik, 1757-1822 (author)
  B 30 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 30.
  Album itineris
  Boheman, Gustaf, 1773-1848 (former owner)
  album amicorum 1800-tal
  B 61
  Linköpings stadsbibliotek
 • 31.
  Ostro-Gothia Literata : Det Lärda Östergötland ifrån äldre tider framstält och til de närwarande fortsatt.
  Braad, Christopher Henric, 1728-1781 (author)
  1700-talet
  B 12
  Linköpings stadsbibliotek
  Search matches in content
 • 32.
  Ostro-Gothia Literata : Tillägg och fortsättning.
  Braad, Christopher Henric, 1728-1781 (author)
  1700-talet
  B 13 ; B 13a Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 33.
  Registrum Ecclesiae Cathedralis Lincopiensis
  Brask, Hans, 1464-1538 (author)
  Upplagd omkring 1503, förd till 1525
  Kh 54 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 34.
  Biskop Brasks copie-bok
  Brask, Hans, 1464-1538 (author)
  Ca 1523
  Kh 53 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 35.
  Album itineris
  Brask, Samuel Petri, 1613-1668 (author, former owner)
  album amicorum 1640
  B 65
  Linköpings stadsbibliotek
 • 37.
  Handlingar, brev m.m.
  Broman, Anders Jacob, 1788-1878 (author)
  Broman, Jacob Gabriel Axel, 1825-1909 (author)
  1804-1900
  B 145
  Linköpings stadsbibliotek
 • 38.
  En Soldats Lefvernes Beskrifning och öden til des han öfvergaf tjensten eller til des han benådades med Kong. Svärds orden
  Bronikowsky, Alexander Carl, 1726-1795 (author)
  1700-talet
  B 66
  Linköpings stadsbibliotek
 • 40.
  Brev med bilagor till Samuel Älf
  Burén, Carl Daniel, 1744-1838 (author)
  Älf, Samuel Erik, 1727-1799 (addressee)
  Lidén, Johan Hinric, 1741-1793 (author)
  1793-09-16
  B 124
  Linköpings stadsbibliotek
 • 41.
  Album itineris
  Burensköld, Nils, 1625-1681 (former owner)
  album amicorum 1650-talet
  B 69
  Linköpings stadsbibliotek
 • 42.
  Johan Buraei afhandling om språkens upkomst och skrifart
  Bureus, Johannes, 1568-1652 (author)
  thesis 1500-talet
  Spr 1 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 43.
  Postilla
  Bureus, Johannes Thomae Agrivillensis, 1568-1652 (annotator)
  14-1500-tal
  T 180
  Linköpings stadsbibliotek
 • 44.
  Anna Fickesdotters Chronicon Genealogicum
  Bülow, Anna, 1440-talet-1519 (author)
  1700-talet
  B 10
  Linköpings stadsbibliotek
 • 46.
  Dagboksanteckningar
  Carlsson, Johan Peter, 1844-1915 (author)
  1863-1873
  B 168
  Linköpings stadsbibliotek
  Search matches in content
  • Dagbok för år 1869-1870 af Johan Peter Karlsson
   Carlsson, Johan Peter, 1844-1915 (author)
   1869-10-22-1873 Linköpings stadsbibliotek
  • Anteckningar av Johan Peter Carlsson. Linköping den 25 mars 1864
   Carlsson, Johan Peter, 1844-1915 (author)
   1863-11-30-1865-01-26 Linköpings stadsbibliotek
 • 47.
  Epistolare Theoderiti regis gothorum quod composuit Cassiodorus
  Cassiodorus, ca 485-ca 583 (author)
  1100-talet
  Kl f 46
  Linköpings stadsbibliotek
 • 48.
  Parentation öfver Carl Rudenschöld
  Cnattingius, Daniel, 1747-1809 (author)
  1784
  B113
  Linköpings stadsbibliotek
 • 49.
  Poëmata
  Columbus, Jonas Svenonis, 1586-1663 (author)
  1600-talet
  W 28
  Linköpings stadsbibliotek
 • 50.
  Biographica
  Corylander, Johan, 1707-1775 (author)
  Slutet av 1600- till mitten av 1800-tal
  B 177 Fol.
  Linköpings stadsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!