• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Karta öfver Landswägarna i Sverige
  Akrell, Carl (cartographer)
  1811 Linköpings stadsbibliotek
 • 5.
  Charta öfwer Upstaden Linköping; Charta öfwer Stapelstaden Söderköping
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (cartographer)
  1769 Linköpings stadsbibliotek
 • 6.
  Östgöta Correspondentens karta öfver Linköping upprättad 1910-1911
  Carlson, J. B. (cartographer)
  1910-1911 Linköpings stadsbibliotek
 • 7.
  Linköpings stadsplan norr om Storgatan…
  Carlson, J. B. (cartographer)
  1904 Linköpings stadsbibliotek
 • 9.
  Karta öfver Nejden omkring Linköping
  Hagdahl, C. E. (cartographer)
  1837 Linköpings stadsbibliotek
 • 10.
  Situations Charta öfver Kärna och Kaga församlingar...
  Kjölström, Isak (cartographer)
  Linköpings stadsbibliotek
 • 11.
  Charta öfver Linköpings Stad uti Östergött(l)and. Efter Förordnande uprättad år 1800 af J.C. Lagergren och Afritad år 1820 af Carl Nikl. Ullén
  Lagergren, J. C. (cartographer)
  Ullén, Carl Nikl. (cartographer)
  1820 Linköpings stadsbibliotek
 • 17.
  Landswägarne genom Södra Delen af Swerige : utgifven af G. F. Linnerhjelm
  Linnerhjelm, G. F. (editor)
  1792 Linköpings stadsbibliotek
 • 22.
  Geometrisk Charta öfver Linkiöpings Stads Afbrände samt Qwarlemde dehlar
  Nilsson, A., 1700-talet (cartographer)
  1700 Linköpings stadsbibliotek
 • 24.
  Songariske Kalmukie hwar under Kottonerne höra
  Renat, Johan Gustaf, 1682-1744 (copy after)
  Benzelstierna, J.A., 1716-1743 (art copyist)
  map 1738
  114
  Linköpings stadsbibliotek
 • 25.
  Project Charta Till det Nya anbefallte staquet kring om Linkiöpings stad
  Ryding, Sven, 1700-talet (cartographer)
  1725 Linköpings stadsbibliotek
 • 26.
  Karta öfwer Seteriet Rosenkälla, S:t Lars socken av F.M. Schött 1848
  Schött, F. M. (cartographer)
  1848 Linköpings stadsbibliotek
 • 27.
  Karta öfver Gudmundstorp, S:t Lars socken av F.M. Schött 1848
  Schött, F. M. (cartographer)
  1848 Linköpings stadsbibliotek
 • 28.
  Karta öfver Räfvantorp, S:t Lars socken av F.M. Schött 1848
  Schött, F. M. (cartographer)
  1848 Linköpings stadsbibliotek
 • 29.
  Karta öfver Idingstorp, S:t Lars socken av F.M. Scött 1848
  Schött, F. M. (cartographer)
  1848 Linköpings stadsbibliotek
 • 31.
  Ichnographia urbis Lincopiae
  Silfverling, Jonas, 1700-talet (cartographer)
  1734 Linköpings stadsbibliotek
 • 32.
  Karta öfver Linköpings Stad
  Stånggren, Johan (cartographer)
  1898-1900 Linköpings stadsbibliotek
 • 33.
  Linköping 1811
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1862 (editor)
  1811 Linköpings stadsbibliotek
 • 34.
  Karta öfver Malmen...
  Wester, Axel (cartographer)
  1888 Linköpings stadsbibliotek
 • 36.
  Plan chartor öfver åtskiliga städer i Sverige
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  1700-talet Linköpings stadsbibliotek
 • 37.
  Rosenkälla mosse 1800-talet Linköpings stadsbibliotek
 • 38.
  Wäge Charta Öfwer Swea och Göta Riken 1743 1743 Linköpings stadsbibliotek
 • 40.
  Charta öfver Linköpings stad 1834 Linköpings stadsbibliotek
 • 41.
  Karta öfver Linköping upprättad 1914 1914 Linköpings stadsbibliotek
 • 42.
  Karta över Linköping år 1920 1920 Linköpings stadsbibliotek
 • 44.
  Geometrisk grundrijtning öfwer Linkiöping Stadh... 1696 Linköpings stadsbibliotek
 • 45.
  Karta öfver staden Linköping 1853 Linköpings stadsbibliotek
 • 46.
  Karta öfver Linköpings Stad 1867 Linköpings stadsbibliotek
 • 47.
  Charta öfver Öen S:t Barthelemy
  113
  Linköpings stadsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!