• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Daisy Bratts samling
  Bratt, Daisy, 1920- (collector)
  1920-2007
  A 137
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 2.
  Marie Falkstens samling
  Falksten, Marie, 1948- (collector)
  1970-2002
  A 85
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3.
  Inga-Britt Fredholms papper
  Fredholm, Inga-Britt, 1923-2014 (collector)
  1909-2014
  A 160
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 4.
  Eva Gothlins samling
  Gothlin, Eva, 1957-2006 (collector)
  1998-2006
  A 157
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 5.
  Christina Jutterströms arkiv
  Jutterström, Christina, 1940- (collector)
  1940-2010
  A 136
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 6.
  Kirsti Kolthoffs samling
  Kolthoff, Kirsti, 1942- (collector)
  1985-2015
  A 149
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 7.
  Rösträttsstandar : F.K.P.R. Göteborg
  Lindblom, Louise, 1972- (collector)
  Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Göteborg (collector)
  2018
  B 98
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 8.
  Systrarna Ragnhild och anna Margit Lindkvists brevsamling
  Lindkvist, Anna Margit, 1939-2012 (collector)
  1950-2002 Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 9.
  Journalisten Gunilla Locknes arkiv
  Lockne, Gunilla, 1939- (collector)
  1939-2017 - 59 volumes
  A 168
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 10.
  Eva Mobergs samling
  Moberg, Eva, 1932-2011 (collector)
  1955-2011 - 13 volumes
  A 40
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 11.
  Birgitta Onsells arkiv
  Onsell, Birgitta, 1925-2012 (collector)
  1970-2012 Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 12.
  Maria Overlands samling
  Overland Nordenstål, Maria, 1925-2008 (collector)
  1980-2008
  A 165
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 13.
  Carina Sjögrens samling
  Sjögren, Carina (collector)
  1991-2010
  A 150
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 14.
  Författaren Ingrid Sjöstrands arkiv
  Sjöstrand, Ingrid, 1922- (collector)
  1962-2016 - 34 volumes
  A 166
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 15.
  Centrum för genusforskning (GIG) : Göteborgs Universitets Interdisciplinära Genusforskare
  Göteborgs Universitets Interdisciplinära Genusforskare (collector)
  2011-2018 - 1 volumes
  B 101
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 16.
  Ying Toijer-Nilssons arkiv
  Toijer-Nilsson, Ying, 1924-2012 (collector)
  1950-2012
  A 148
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 17.
  Åsa Wettres arkiv
  Wettre, Åsa, 1942- (collector)
  1996-2016
  A 164
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 18.
  Cirkulerande dagböcker från Mathilda Othbergs matlag, Uppsala
  Mathilda Othbergs matlag (collector)
  1983-2010
  A 138
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 19.
  Cirkulerande dagböcker från Folkskoleseminariet i Skara
  Folkskoleseminariet i Skara (collector)
  1960-2010
  A 141
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 20.
  Kvinnohöjden, Kvinnohögskolan, Kvinnohögskolegruppen
  Kvinnohöjden (collector)
  1981-2012
  B 75
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 21.
  Sällskapet Ebba Lindqvists vänner. Handlingar
  Sällskapet Ebba Lindqvists vänner (collector)
  1997-2012
  B 82
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 22.
  Thamprofessurerna
  Thamprofessurerna (collector)
  1995-2000
  B 88
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 23.
  Cirkulerande dagböcker
  Fackskolan för huslig utbildning i Uppsala (collector)
  1920-2008
  A 74
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 24.
  Allt är möjligt
  Allt är möjligt. Media Watch Group (collector)
  1992-2005
  B 80
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 25.
  Sveriges Quinnoråds arkiv
  Sveriges Quinnoråd, SweQ (collector)
  1994-2015
  B 89
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 26.
  Bang, feministisk kulturtidskrift
  Bang, feministisk kulturtidskrift (collector)
  1991-2011
  B 85
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 27.
  Universitetets Damer
  Universitetets Damer. Göteborgs universitet. (collector)
  1965-2010
  B 90
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 28.
  Mässan Kvinnor kan i Göteborg
  Kvinnor kan (collector)
  1986-2008 Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 29.
  Forum för feministisk forsknings arkiv
  Forum för feministisk forskning i Stockholm (collector)
  1978-2003
  B 84
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 30.
  Göteborgs kvinnliga diskussionsklubbs arkiv
  Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb (collector)
  1911-2007
  B 56
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 31.
  Svenska nationalkommittéen för hushållsundervisning
  Svenska nationalkommittéen för hushållsundervisning (collector)
  1947-2002
  B 52
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 32.
  Yrkeskvinnors klubb i Göteborg. Arkiv
  Yrkeskvinnors klubb i Göteborg (collector)
  1937-2016 - 52 volumes
  B 6
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 33.
  Sverigeunionen av soroptimistklubbar
  Soroptimisterna (collector)
  1950-2008
  B 33
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 34.
  Kvinnliga akademikers förening. Västra kretsen
  Kvinnliga akademikers förening. Västra kretsen (collector)
  1935-2010
  B 30
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 35.
  Föreningen barnpsykiatriska kuratorers arkiv
  Föreningen barnpsykiatriska kuratorer (collector)
  1970-2010
  B 73
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 36.
  Amningshjälpens arkiv
  Amningshjälpen (collector)
  1977-2013
  B 64
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 37.
  Kvinnohuset i Stockholm
  Kvinnohuset i Stockholm (collector)
  1977-2008
  B 68
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 38.
  SKOGH, Sveriges kvinno-och genushistoriker
  SKOGH, Sveriges kvinno-och genushistoriker (collector)
  association documents 1995-2015 - 7 volumes
  B 95
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 39.
  Aktuellt Forum
  Aktuellt Forum (collector)
  1944-2015
  B 16
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 40.
  Svenska Kvinnors Europanätverks handlingar
  Svenska kvinnors Europanätverk (collector)
  1995-2012
  B 93
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 41.
  Stiftelsen Kvinnohistoriskt Arkivs arkiv
  Kvinnohistoriskt arkiv. Göteborg (collector)
  1958-2018
  B 45
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 42.
  Cirkulerande dagböcker. Barnsköterskor 1969, Linköping
  Birgittaskolan (Linköping) (collector)
  1969-2018 - 1 volumes
  B 100
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 43.
  Föreningen Gamla Redbergsflickors handlingar
  Föreningen Gamla Redbergsflickor (collector)
  1949-2004
  B 94
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 44.
  Kvinnliga akademikers förening
  Kvinnliga akademikers förening (KAF) (collector)
  1904-2017 - 152 volumes
  B 37
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!