• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
1234
 • 1.
  De ljusa rasernas ursprung
  Erikson, 1904-1980 (author)
  book 1928
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 2.
  Kondoleansbrev till Carsten och Bror Hvistendahl i samband med Jean O. Eriksons bortgång
  Erikson, Jean O., 1872-1950 (dedicatee)
  Hvistendahl, Carsten, 1901-1972 (addressee)
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (addressee)
  letter 1950
  H 230:3
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 3.
  Brev med beställningar på Bror Hvistendahls bok Arternas kosmiska ursprung, Mariestad, 1976
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (addressee)
  letter 1977-1978
  H 232:15
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 4.
  Korrespondens med Bror Hvistendahl 1954
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (addressee)
  Kooperativa förbundet (author)
  letter 1954
  H 232:14
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 5.
  Hur ha bergkedjorna uppkommit?
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 6.
  Hästförlamning i Axevalla : manuskript och arbetsmaterial
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script [1974]
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 7.
  Diverse anteckningar
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  Odat.
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 8.
  Manuskript till diverse insändare rörande jordbruk
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 9.
  Sockrets alkoholiska jäsning: Forskarminnen från 1930-talet
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1979
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 10.
  Syntes av galaktos-6-fosforsyreester
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1931
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 11.
  Konstrenässans i Göteborg
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1979
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 12.
  Abuthnot Lanes upptäckt
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1980
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 13.
  Samband mellan infektionssjukdomar och elektromagnetisk strålning från solen.
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1979
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 14.
  Epidemihistoria
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1980
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 15.
  Malthosetetraphosphate
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 16.
  Jäsningsteorins uppkomst
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 17.
  Solfläckar, polio och andra sjukdomar : diverse anteckningar
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  Odat.
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 18.
  Handlingar rörande Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  1975
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 19.
  Handlingar rörande Svensk Biometeorologisk förening
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  1971-1972
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 20.
  Djurens och människornas spridning på vår jord
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 21.
  Handlingar rörande THX-behandling
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  1969-1976
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 22.
  [Diverse biografiska anteckningar]
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  Odat.
  H 232:7
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 23.
  Möte med Munch
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1978
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 24.
  Den arabiska världsåskådningens renässans
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1979
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 25.
  Arvid Nilsson
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1978
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 26.
  Barnförlamning och norrsken
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1978
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 27.
  Storsiljans forna utbredning
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1979
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 28.
  Den dubbla solfläcksperioden (22.250 år) och dess härledning genom “Epidemisk fotografering” av solens inre
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 29.
  [Tetrafosfat] : manuskript och arbetsmaterial
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 30.
  Sockrets alkoholiska jäsning
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 31.
  Samband mellan infektionssjukdomar och elektromagnetisk strålning från solen
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 32.
  Sockrets alkoholiska jäsning : [ett kapitel till memoarbok?] : korrektur
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 33.
  Epidemiska sjukdomar, sillperioder och solens strålning
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 34.
  Solkraftens gåta
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 35.
  Norrsken, epidemiska sjukdomar, m.m. : diverse anteckningar
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  Odat.
  H 232:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 36.
  Självbiografi
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:7
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 37.
  Das Zymophosphat und alholische Gärnung
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  article 1933
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 38.
  Tetrafosfat : skådespel i 1 akt
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 39.
  Sagan om Tulfita Sforza : skådespel i 1 akt
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 40.
  Ambicatus, gallernas konung : berättelse från senantiken
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 41.
  Tjusarinnan Majtanas galaislav : berättelse från 1100-talets Portugal
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 42.
  Tjusarinnan Majtanas Galaislav : berättelse från senantiken
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 43.
  Korallhalsbandet : berättelse från 1100-talets Portugal
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 44.
  Storkhanens härskarinna : skådespel i 3 akter
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 45.
  Ostias ängel : berättelse från senantiken
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 46.
  Das periodische System der epidemischen krankheiten
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:3
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 47.
  Kinderlähmung und Nordlichter
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:3
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 48.
  Blodpestens gåta : manuskriptfragment
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 49.
  Manuskript till insändare
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  script Odat.
  H 232:3
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 50.
  Polio : arbetsmaterial
  Hvistendahl, Bror, 1904-1980 (author)
  Odat.
  H 232:3
  Göteborgs universitetsbibliotek
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!