• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Frédérique Joliot och Irène Joliot-Curie hos Hans Pettersson på Skagerak II.
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph Odat. 1930-talet
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 2.
  Porträtt av Hans Pettersson och Fritz Koczy
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph Odat., 1920-talet
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 3.
  Hans Pettersson med Sir W. Ramsay och Irvine Masson
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1912-1912
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 4.
  Porträtt av Hans Pettersson, Wien
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph mars 1932
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 5.
  Hans Petterssons nedstigning i Gullmarn 115 m (Alsbäck)
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (other)
  photograph Odat.
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 6.
  Porträtt av Hans Pettersson
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 7.
  Fotografier från den svenska djuphavsexpeditionen med övningsfartyget Albatross, 1948-1949.
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph 1948-1949
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 8.
  Hans Pettersson utanför Oceanografiska institutionen i Göteborg
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1940-talet
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 9.
  Medarbetare på Radiuminstitutet i Wien samt bilder på instrument : album
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph Odat., ca. 1927
  H 212:4b
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 10.
  Vacuumlodet. Kloster fjorden
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (other)
  photograph 1941-1941
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 11.
  Hans Pettersson i Göttingen
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1954-1954
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 12.
  Hans Pettersson, antagl. i Rom
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1953-1953
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 13.
  Hans Pettersson i skärgård
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph Odat.
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 14.
  Hans Pettersson i laboratoriet i London
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1912-1912
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 15.
  Hans Pettersson
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph, portrait Odat. [1920-talet?]
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 16.
  Hans Pettersson med en grupp av forskare vid Japan Meteorological Agency, Tokio
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1956
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 17.
  Hans Pettersson och dr. Nakaya (Hokkaido Univ.), start på resan till Hilo-Mauna Loa, Hawaii
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1957
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 18.
  Hans Pettersson
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph aug. 1959
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 19.
  Hans Pettersson i Honolulu
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1949
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 20.
  På forskningsfartyget Skagerak I
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (other)
  photograph
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 21.
  Hans Pettersson: foton tagna på Bockholmen vid överlämnandet av festskriften
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph Sept. 1965
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 22.
  Hawaii, Honolulu, Kanai
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph 1953
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 23.
  Diverse vetenskapliga bilder, m.m.
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph Odat.
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 24.
  Hawaii, Oahu, Honolulu
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1957
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 25.
  Övriga bilder
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph Odat.
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 26.
  Album med bilder från resor till Skottland, England och Monaco
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (other)
  photograph 1922-1922
  H 212:4b
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 27.
  Kålhuvudet, Kyrkesund och Skärhamn
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph 1950-talet
  H 212:4b
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 28.
  Bornö station; Graderverk, m.m.
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph Odat.
  H 212:4b
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 29.
  Kålhufvudet, Kyrkesund, Tjörn
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph Odat., 1977
  H 212:4c
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 30.
  Hans Pettersson med andra personer: diverse bilder tagna under Albatrossexpeditionen
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  photograph 1947-1948
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 31.
  Albatrossexpeditionen: Diverse platser, bl.a. Egypten, Java, Ceylon, mm
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph [1947-1948]
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 32.
  Albatrossexpeditionen: Diverse negativ
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph [1947-1948]
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 33.
  Albatrossexpeditionen: Bilder på djur
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph [1947-1948]
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 34.
  Nyårskort från Albatross
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  print [1947-1948]
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 35.
  Diverse illustrationer till boken om Albatrossexpeditionen 1947-1948
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph, print Odat.
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 36.
  Albatrossexpeditionen: Diverse forskningsbilder
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  photograph Odat.
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 37.
  Hans Pettersson med bilden på fartyget Albatross
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Durewall, Kurt, 1924-2013 (photographer)
  photograph 1950-talet
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 38.
  Rutger Irgens: diverse bilder tagna under Albatrossexpeditionen
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Irgens, Rutger, 1926-2016 (depicted)
  photograph 1947-1948
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 39.
  Grupp ombord på f.d. m/s ”Kungsholm” (”Brasil”) i St.Vincents hamn.
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Irgens, Rutger, 1926-2016 (depicted)
  Kullenberg, Börje, 1906-1991 (depicted)
  photograph odat.
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 40.
  Pressfoto (porträtt) från m/s Albatross i London
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Kullenberg, Börje, 1906-1991 (depicted)
  Koczy, Fridrich Franz, 1914-1968 (depicted)
  Keystone Press Agency Ltd. (London, Storbritannien) (photographer)
  The Associated Press Ltd, London (photographer)
  photograph 1948
  H 212:4d
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 41.
  Hans och Dagmar Pettersson, general och fru Barry, Maurice Ewing, m.fl. på resan till El Paso i Texas
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Pettersson, Dagmar, 1888-1978 (depicted)
  photograph 1949
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 42.
  Wien och Weissensee, Österrike
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Pettersson, Dagmar, 1888-1978 (depicted)
  photograph 1927-1929, sept. 1954, odat.
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 43.
  Resor till Frankrike, Italien och Monaco
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Pettersson, Dagmar, 1888-1978 (depicted)
  photograph 1921-1922
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 44.
  Resan till Bangkok
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name)
  Pettersson, Dagmar, 1888-1978 (associated name)
  photograph 1953
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 45.
  Bockholmen, Skånebilder
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Pettersson, Dagmar, 1888-1978 (depicted)
  photograph Odat.
  H 212:4c
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 46.
  Resor till USA
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (depicted)
  Pettersson, Dagmar, 1888-1978 (depicted)
  Rona, Elisabeth, 1891-1981 (depicted)
  photograph 1954, okt.1963
  H 212:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 47.
  Bilder från laboratoriet i London
  Pettersson, Hans, 1888-1966 (associated name, depicted)
  Ramsay, William, Sir, 1852-1916 (depicted)
  Masson, Irvine, 1887-1962 (depicted)
  photograph [1911-1912]
  H 212:4b
  Göteborgs universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!