• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Träsnittsrenässansen under 60- och 70-talet: uppsats
  Billman, Torsten, 1909-1989 (subject)
  Giambanco, Solveig, 1944- (author)
  1987
  H 234:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 2.
  Från skiss till färdigt verk: Torsten Billmans fresk ”Kring Taberg”: Norrahammars Folkets hus tillkomsthistorien 1945-49 : uppsats
  Billman, Torsten, 1909-1989 (subject)
  Svensson, Anders (author)
  biography 1989
  H 234:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 3.
  Torsten Billman - konstnär i hemmahamn : Uppsats i ämnet Teori och Historia, Grafisk Design vid Konstindustriskolan
  Billman, Torsten, 1909-1989 (subject)
  Thorlund, Astrid (author)
  biography 1987
  H 234:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 4.
  Sista biten i puzzlet: slutord i ett par gamla stridsfrågor om skalbankar och landvågor, Nordens geologer tillägnade
  Cleve, Astrid, 1875-1968 (author)
  article 1961
  H 232:10
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 5.
  Tillfrågan om alkoholjäsningens initialstadier: Några anmärkningar till B. Hvistendahls jäsningsschema
  Cleve, Astrid, 1875-1968 (author)
  article 1945
  H 232:10
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 6.
  Hva vet vi om norlyset?
  Egeland, Alv, 1932- (author)
  article 1976
  H 232:10
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 7.
  Före - efter: en diagnos
  Ehrensvärd, Gösta, 1910-1980 (author)
  book 1974
  H 232:10
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 8.
  De ljusa rasernas ursprung
  Erikson, 1904-1980 (author)
  book 1928
  H 232:9
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 9.
  Österland : Tolkningar av modern turkisk och japansk lyrik
  Gamby, Erik, författare, bokförläggare, 1908-1996 (author)
  Wide, Anna Greta, 1920-1965 (dedicatee)
  1947
  H 209:8
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 10.
  Alkoholjäsningen: ur dess historia, teknik och kemi
  Myrbäck, Karl, 1900-1985 (author)
  1937
  H 232:10
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 11.
  Svensk koralbok (Efter Haeffner) i förening med Svenska Psalmboken för kyrkan, skolan och hemmet.
  Stenhammar, Wilhelm, 1871-1927 (owner)
  1887
  H 218:08
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 12.
  På gott och ont : Roman
  Taube, Evert, 1890-1976 (author)
  1927
  H 198:124
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 13.
  Sea ballads and other songs : Text and music by Evert Taube
  Taube, Evert, 1890-1976 (author)
  1940
  H 204:01
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 14.
  Svarta tjurar : Med fotografiska illustrationer av Marianne Greenwood
  Taube, Evert, 1890-1976 (author)
  1958
  H 198:25
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 15.
  Mina damer och herrar... : Ur välborne herr Arvid Joachim Stracks anteckningar
  Taube, Evert, 1890-1976 (author)
  Engström, Albert, 1869-1940 (dedicatee)
  1919
  H 198:124
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 16.
  Moderna diktare i Studiekamraten : Urval av dikter införda under åren 1921-1938
  Wide, Anna Greta, 1920-1965 (dedicatee)
  Studiekamraten, tidskrift (dedicator)
  1938
  H 209:8
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 17.
  Teorin om tändernas fullnäring som en naturlig kariesprofylax
  Åslander, Alfred (redactor)
  article 1967
  H 232:10
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 18.
  Symposium on Dental Caries and its Prevantion, Stockholm, July 2nd, 1963
  Åslander, Alfred (redactor)
  article 1964
  H 232:10
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 19.
  Documenta : Vetenskapsakademien 1974: berättelse över akademiens verksamhet. journal 1975
  H 232:10
  Göteborgs universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!